Resources

Wat is Scrum?

Scrum is een raamwerk waar mensen gecompliceerde en adaptieve problemen kunnen aanpakken, terwijl ze producten van hoge waarde leveren

Wat is Agile?

Agile is een filosofie, een mentaliteit en een manier van werken die de afgelopen meer dan 20 jaar aan populariteit heeft gewonnen. 

Scrum Rollen

In het middelpunt van elke Scrum staat een klein team van mensen genaamd het Scrum Team. Lees hier meer over de verschillende rollen.

Product Backlog

De Product Backlog in Scrum is een geprioriteerde lijst van wat er nodig is om een product of dienst te verbeteren of te ontwikkelen. Kom meer te weten.

Scrum Evenementen

Scrum Events zijn een essentieel onderdeel van Scrum en stellen de Scrum Teams in staat om de voortgang van de productontwikkeling te bespreken.

Scrum Artefacten

Scrum Artifacts zijn cruciaal voor het succes van elk Scrum Team en definiëren al het werk dat in een project moet worden gedaan

Sprint Planning 

Sprintplanning is het eerste evenement waarmee de start van elke sprint wordt afgetrapt. lees hier meer over in ons artikel.

Scrum Bord

Een Scrum Board is een visuele weergave van het werk dat binnen een enkele Sprint moet worden voltooid.

Planning Poker

Planning Poker is een faciliterende techniek voor schattingen. Leer hier alles wat je moet weten.

Agile Methodologien 

In dit artikel gaan we dieper in op specifieke agile methodieken en frameworks en hoe deze worden gebruikt. 

Agile Waarden

Lees meer over het Agile Manifesto, de vier Agile Values & twaalf Agile Principles. 

Burndown Grafieken

In dit artikel bekijken we zowel Sprint Burndown Charts als Release Burndown Chart.

Daily Scrum

Daily Scrum is een vergadering die dagelijks wordt gehouden om het team de kans te geven om doelen te bekijken en eventuele problemen of obstakels te identificeren.

Product Backlog Refinement

Product Backlog Refinement verwijst naar het schoon en ordelijk houden van de Backlog. 

Product Increment

Een Product Increment is de versie of een deel van een product dat aan het einde van elke Sprint wordt geleverd.

Wat is een Epic?

Een Epic in een Agile werkwijze is een groot stuk werk dat kan worden opgedeeld in kleinere stukken werk.

Scrum Meetings

Scrum-bijeenkomsten zijn een gelegenheid voor teams, management en belanghebbenden om tijdens een project op één lijn te komen.

Sprint Retrospective

Sprint Retrospective is een Scrum Event voor teams om na te denken over mogelijkheden om te verbeteren.

Scrum Sprint

De Scrum Sprint is een tijdvak waarin een Scrum Team werkt aan het voltooien van een afgesproken aantal features.

Definition of Done

De Definition of Done (DoD) beschrijft wanneer een item als "Done" kan worden beschouwd, middels een verzameling acceptatie criteria.

Dual Track

Dual Track is een methodologie waarbij cross-functionele productteams hun dagelijkse activiteiten in twee sporen verdelen

Product Owner vs. Scrum Master

In dit artikel gaan we dieper in op wat de Product Owner en Scrum Master precies doen en bespreken we de belangrijkste verschillen.

Sprint Capaciteit

Scrumcapaciteit is een schatting van de totale hoeveelheid ontwikkeltijd die beschikbaar is voor een bepaalde Sprint. Leer alles wat je moet weten in dit artikel.

De Pijlers van Scrum

In dit artikel gaan we dieper in op de drie pijlers, hoe ze samenwerken en waarom ze essentieel zijn voor een succesvolle adoptie van Scrum.

User stories

User stories zijn een korte beschrijving van een product geschreven vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Leer hier alles wat je moet weten.

Kanban

Als we het over Kanban hebben, zijn er eigenlijk drie definities. Dit zorgt voor verwarring omdat de drie betekenissen vaak worden verwisseld of volledig verkeerd worden begrepen.

Scrum vs. Kanban 

Scrum versus Kanban? Het is de vraag die het meest gesteld wordt in de trainingen. Mensen willen weten wat beter is, of wanneer de ene methode boven de andere moet worden gekozen

5 Redenen voor falen

Het creëren van een effectieve coachingcultuur in uw organisatie kan een uitdaging zijn. Ontdek waarom de meeste pogingen mislukken en hoe u dezelfde fouten kunt vermijden voor een succesvolle acceptatie van een positieve coachingomgeving!

Lean versus Agile

Het is belangrijk om Lean vs. Agile goed te begrijpen zodat teams de praktijken en principes van hun geselecteerde methodologie kunnen toepassen. We hebben dit artikel samengesteld om u te helpen het verschil tussen de twee te begrijpen, dus laten we aan de slag gaan.

Wat is Scrumsnelheid?

Velocity in Scrum is een maatstaf voor de hoeveelheid werk die een team kan voltooien in een sprint. Het wordt meestal gemeten als het totale aantal verhaalpunten dat het team in een bepaalde sprint heeft voltooid. Lees hier het hele artikel.

Wat zijn verhaalpunten?

Verhaalpunten zijn een meeteenheid die in Scrum wordt gebruikt om de complexiteit van een bepaald gebruikersverhaal of een bepaalde taak in te schatten. Scrumteams gebruiken storypoints om de hoeveelheid werk in te schatten die in een bepaalde sprint kan worden voltooid.

Wat is een Scrummaster?

Wat is een Scrummaster? Een Scrum Master is een persoon die het Agile-projectmanagementraamwerk Scrum gebruikt om een team door een project te leiden. Meer weten? Klik op onderstaande link om het hele artikel te lezen.

Wat is een sprintreview?

Wat is een sprintreview? Een sprintreview is een bijeenkomst die aan het einde van elke sprint wordt gehouden om het voltooide werk te beoordelen en om feedback van belanghebbenden te verzamelen. Klik op onderstaande link en lees het hele artikel.

Wat is een producteigenaar

De Product Owner is verantwoordelijk voor het maximaliseren van het succes van het product dat voortvloeit uit het werk van het Scrum Team. 

Wat is een Kanban-bord

Een Kanban-bord is een visuele tool die wordt gebruikt in Agile-projectmanagement en die een overzicht geeft van het werk. Lees hier meer.

Agile versus Scrum

In dit artikel zullen we Agile vs. Scrum en de belangrijkste overeenkomsten en verschillen onderzoeken. Lees meer over de verschillen door op de onderstaande link te klikken.