Wat is de Definition of Done?

De Definition of Done (DoD) is wanneer een item voldoet aan een verzameling criteria om als compleet, of "klaar", te worden beschouwd.

De Definition of Done (DoD) is wanneer een item voldoet aan een verzameling criteria om als voltooid of "klaar" te worden beschouwd. Het is in wezen een uitgebreide checklist die het Scrum-team moet volgen om een gedeeld begrip te creëren van wat er nodig is om een product vrij te geven. 

De Scrum Guide beschrijft het als volgt:

“De Definition of Done creëert transparantie door iedereen een gedeeld inzicht te geven in het werk dat is voltooid als onderdeel van de Increment. Als een Product Backlog-item niet voldoet aan de Definition of Done, kan het niet worden vrijgegeven of gepresenteerd tijdens de Sprint Review. In plaats daarvan keert het terug naar de Product Backlog voor toekomstige overweging.”

Om DoD volledig te begrijpen, is het eerst belangrijk om de volgende twee sleutelelementen van Agile projectmanagement te begrijpen: 

 • Product Backlog Item: Dit zijn individuele items variërend van specificaties en vereisten tot use cases, bugs of time-boxed onderzoekstaken.
 • Product Increment: Dit is een versie of onderdeel van een product dat aan het einde van elke Sprint wordt geleverd. Het combineert alle Product Backlog Items die tijdens een Sprint zijn voltooid. 

Simpel gezegd, zodra een Product Backlog-item voldoet aan de Definition of Done, is een Increment geboren.

[U kunt meer lezen op Product Backlog-items en Product Increment in onze bronnen hier.]

In dit artikel gaan we dieper in op de Definition of Done, de voordelen van het gebruik ervan en hoe het er in de praktijk uitziet.

Voordelen van het gebruik van Definition of Done

Er zijn enkele belangrijke voordelen van het gebruik van de Definition of Done, waaronder: 

 • Transparantie: iedereen in het team heeft een duidelijk en gedeeld begrip van wat als "klaar" wordt beschouwd, wat betekent dat ze weten wanneer het werk als voltooid kan worden aangemerkt. Dit helpt ook om eventuele verwarring weg te nemen en meningsverschillen te verminderen. 
 • Inspectie: De inspectiefase wordt uitgevoerd door elk teamlid tijdens de Sprint, wat betekent dat eventuele problemen vroegtijdig kunnen worden opgemerkt en snel kunnen worden aangepakt. Het product kan ook worden gedeeld met klanten voor test- en feedbackdoeleinden om ervoor te zorgen dat aan hun eisen wordt voldaan.
   
 • Aanpassing: Na de inspectiefase kunnen verbeteringen worden aangebracht om de Definition of Done te bereiken. Continue aanpassingen zorgen voor een betere kwaliteit in het eindproduct. 

DoD is een belangrijk element voor Scrum om te zorgen voor een goed presterend team, omdat het hen helpt om beter samen te werken. Het is belangrijk voor een Product Owner om te begrijpen wat het team verwacht wanneer ze een vereiste creëren. Op zijn beurt is het belangrijk voor het team om te begrijpen welk deel van het proces ze de Product Owner kunnen ondersteunen om betere vereisten te leveren.

Voorbeelden van Definition of Done

Typisch beantwoordt Definition of Done de volgende twee vragen: 

 • Hoe zorgen we ervoor dat we voldoen aan de zakelijke eisen? 
 • Hoe zorgen we voor een constante kwaliteit? 

Bij Agile-projectmanagement wordt DoD vaak gebruikt wanneer Scrum-teams een softwareproject produceren. Een voorbeeld hiervan is de lancering van een nieuwe mobiele app. In dit geval zou de Definition of Done de volgende deliverables kunnen bevatten:

 • Code is geschreven 
 • Code is gecontroleerd en beoordeeld 
 • Testen op mobiele apparaten is ingezet 
 • Testen zijn geslaagd 
 • Google heeft de app goedgekeurd op toegankelijkheid

Deze deliverables zouden variëren afhankelijk van het soort werk en project waaraan het team werkte.

Wie is verantwoordelijk voor de Definition of Done?

Er is niet één persoon of rol die verantwoordelijk is voor de Definition of Done. Het is de verantwoordelijkheid van het hele Scrum-team om een gedeeld begrip te creëren en ze moeten input van verschillende belanghebbenden overwegen om aan hun verwachtingen te voldoen.

Samenvatting

Samengevat, DoD is belangrijk voor het begrijpen van de acceptatiecriteria voor een werkstuk. Het fungeert als een uitgebreide checklist van de noodzakelijke activiteiten met toegevoegde waarde die vereist zijn voordat wordt verklaard dat het item compleet is. Dit betekent ook dat de DoD fungeert als kwaliteitschecklist voor het team. 

Het is ook belangrijk om te onthouden dat de Definition of Done in de loop van de tijd kan veranderen. Naarmate organisaties en teams evolueren, kan hun vermogen om belemmeringen weg te nemen ervoor zorgen dat er meer activiteiten kunnen worden toegevoegd aan de DoD voor werkitems of Sprints. Zoals met veel concepten in Agile, is het belangrijk om verandering te omarmen.

Delen:

Meer bronnen

Agile Coach vs Scrum Master

Ontdek de belangrijkste verschillen tussen een Agile Coach en een Scrum Master in dit verhelderende artikel.

Wat is een Spike in Scrum?

Ontdek de ins en outs van de ongrijpbare "spike" in de Scrum-methodologie.

Wat is een Iteratie in Agile?

Ontdek de ins en outs van iteraties in de Agile-methodologie met onze uitgebreide gids.

We kunnen meedenken
over hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!