PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt 8 april 2021Bedankt dat je hebt gekozen om deel uit te maken van onze community op Better Change Consulting ("Bedrijf", "Wij", "ons", "ons"). We doen er alles aan om uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via office@betterchange.dk.

Wanneer je bezoek onze website https://www.betterchange-consulting.com (de "Website"), en meer in het algemeen, een van onze diensten gebruiken (de "Diensten", waaronder de Website), stellen we het op prijs dat u ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwt. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen we u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u in verband hiermee heeft. We hopen dat u even de tijd neemt om het aandachtig door te lezen, want het is belangrijk. Als er voorwaarden in deze privacyverklaring staan waarmee u het niet eens bent, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze Services.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze Services (waaronder, zoals hierboven beschreven, onze Website), evenals aanverwante diensten, verkoop, marketing of evenementen.

Lees deze privacyverklaring aandachtig door, omdat deze u zal helpen begrijpen wat we doen met de informatie die we verzamelen.

INHOUDSOPGAVE


1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

In het kort:  Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u inschrijven op de Website, interesse tonen in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Website of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

De persoonlijke informatie die we verzamelen hangt af van de context van uw interacties met ons en de Website, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:

Persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt. We verzamelen namene-mailadressencontact- of authenticatiegegevensfactuuradressendebet/creditcardnummerstelefoonnummerspostadressenen andere soortgelijke informatie.

Betalingsgegevens. We kunnen gegevens verzamelen die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument (zoals een creditcardnummer) en de beveiligingscode die aan uw betaalinstrument is gekoppeld. Alle betalingsgegevens worden opgeslagen door Netten. U kunt hun link(s) naar de privacyverklaring hier vinden: https://www.nets.eu/gdpr.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Informatie automatisch verzameld

In het kort:  Sommige informatie, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze bezoekt Website.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Website. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie , informatie over hoe en wanneer u onze gebruikt Website en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze Website, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:
 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze bezoekt of gebruikt Website en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit in de Website (zoals de datum-/tijdstempels die zijn gekoppeld aan uw gebruik, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u uitvoert, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (ook wel 'crashdumps' genoemd) ) en hardware-instellingen).

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

In het kort:  Wij verwerken uw gegevens voor doeleinden die zijn gebaseerd op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.

We gebruiken persoonlijke informatie die is verzameld via onze Website voor diverse zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om met uw toestemming een contract met u aan te gaan of uit te voeren en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop we ons baseren naast elk hieronder vermeld doel.

We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:
 • Om het aanmaken van een account en het aanmeldingsproces te vergemakkelijken. Als u ervoor kiest om uw account bij ons te koppelen aan een account van een derde partij (zoals uw Google- of Facebook-account), gebruiken we de informatie die u ons hebt laten verzamelen van die derde partijen om het aanmaken van een account en het aanmeldingsproces voor de uitvoering van de contract.
 • Om getuigenissen te plaatsen. We plaatsen getuigenissen op onze Website die persoonlijke informatie kan bevatten. Voordat we een testimonial plaatsen, zullen we uw toestemming vragen om uw naam en de inhoud van de testimonial te gebruiken. Als u uw testimonial wilt bijwerken of verwijderen, neem dan contact met ons op via office@betterchange.dk en zorg ervoor dat u uw naam, testimonial-locatie en contactgegevens vermeldt.
 • Vraag feedback. We kunnen uw gegevens gebruiken om feedback te vragen en om contact met u op te nemen over uw gebruik van onze Website.
 • Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. We kunnen uw informatie gebruiken om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken met de toestemming van elke gebruiker.
 • Om gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw informatie gebruiken om ons account te beheren en in goede staat te houden.

 • Vervul en beheer uw bestellingen. We kunnen uw informatie gebruiken om uw bestellingen, betalingen, retouren en uitwisselingen via de Website.

 • Beheer prijstrekkingen en wedstrijden. We kunnen uw informatie gebruiken om prijstrekkingen en wedstrijden te beheren wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan onze wedstrijden.

 • Om de levering van diensten aan de gebruiker te leveren en te vergemakkelijken. We kunnen uw gegevens gebruiken om u de gevraagde dienst te leveren.

 • Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen uw informatie gebruiken om op uw vragen te reageren en mogelijke problemen op te lossen die u zou kunnen hebben met het gebruik van onze Services.
 • Om u marketing- en promotionele berichten te sturen. Wij en/of onze externe marketingpartners kunnen de persoonlijke informatie die u ons toestuurt, gebruiken voor onze marketingdoeleinden, als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. Bijvoorbeeld wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze Website, wanneer u zich abonneert op marketing of anderszins contact met ons opneemt, zullen wij persoonlijke informatie van u verzamelen. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-mails (zie de "WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?" onderstaand).
 • Lever gerichte advertenties aan u. We kunnen uw informatie gebruiken om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven (en samen te werken met derden die dit doen) die zijn afgestemd op uw interesses en/of locatie en om de effectiviteit ervan te meten.

3. WORDEN UW GEGEVENS MET IEDEREEN GEDEELD?

In het kort:  We delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.

We kunnen uw gegevens die we bewaren verwerken of delen op basis van de volgende wettelijke basis:
 • Toestemming: We kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
 • Gerechtvaardigde belangen: We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs nodig is om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.
 • Uitvoering van een overeenkomst: Waar we een contract met u zijn aangegaan, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
 • Wettelijke verplichtingen: We kunnen uw informatie vrijgeven wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in reactie op aan overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).
 • Vitale belangen: We kunnen uw informatie vrijgeven wanneer we denken dat dit nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in rechtszaken waarin wij zijn betrokken.
Meer specifiek moeten we mogelijk uw gegevens verwerken of uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:
 • Zakelijke overdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

4. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

In het kort:  We kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare volgtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.

5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

In het kort:  We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.

Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we veilig bewaar uw persoonlijke informatie en isoleer deze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

6. HOE HOUDEN WE UW GEGEVENS VEILIG?

In het kort:  Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie gegarandeerd 100%-veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Website is op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de Website binnen een beveiligde omgeving.

7. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort:  We verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen deze aan kinderen onder de 18 jaar.

We vragen niet bewust gegevens van of verkopen kinderen onder de 18 jaar niet bewust. Door gebruik te maken van de Website, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en stemt u in met het gebruik van de Website. Als we vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u zich bewust wordt van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via office@betterchange.dk.

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort:  In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), hebt u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens geven. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio's (zoals de EER en het VK) hebt u bepaalde rechten op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te verzoeken; (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Gebruik hiervoor de contact details hieronder aangegeven. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als we afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettelijke verwerkingsgronden dan toestemming.
 
Als u inwoner bent van de EER of het VK en u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vind je hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u in Zwitserland woont, vindt u de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u ons mailen op office@betterchange.dk.

Account Informatie

Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u:
 • Neem contact met ons op via de verstrekte contactgegevens.
Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen we uw account en informatie uit onze actieve databases deactiveren of verwijderen. We kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.

Cookies en vergelijkbare technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of diensten van ons Website. Om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders op onze Website bezoek http://www.aboutads.info/choices/.

Afmelden voor e-mailmarketing: U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-maillijst door op de afmeldlink te klikken in de e-mails die we sturen of door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. U wordt dan verwijderd uit de lijst met marketing-e-mails. We kunnen echter nog steeds met u communiceren, bijvoorbeeld om u servicegerelateerde e-mails te sturen die nodig zijn voor de administratie en het gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet-marketingdoeleinden. Om u anderszins af te melden, kunt u:
 • Ga naar uw accountinstellingen en werk uw voorkeuren bij.

9. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track ("DNT")-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze communiceren om niet online gevolgd te worden. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring. 

10. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort:  Ja, als u inwoner bent van Californië, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke gegevens.

California Civil Code Section 1798.83, ook wel bekend als de "Shine The Light"-wet, staat onze gebruikers die ingezetenen van Californië zijn toe om eenmaal per jaar gratis informatie op te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie die we bekendgemaakt aan derden voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerde account hebt bij de website, hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u openbaar op de Website. Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en het e-mailadres vermelden dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Website, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig van al onze systemen worden verwijderd (bijv. back-ups, enz.).

11. MAKEN WIJ UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?     

In het kort:  Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een prominente kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?     

Als u naar aanleiding van deze mededeling vragen of opmerkingen heeft, kunt u dat doen neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO), Mogens Villadsen, per e-mail op office@betterchange.dk, of per post naar:

Better Change Consulting
Mogens Villadsen
Hasseltoften 11
Hasselager 8361
Denemarken

13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN, BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?     

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land heeft u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of in sommige omstandigheden te verwijderen. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke gegevens te bekijken, bij te werken of te verwijderen, alstublieft Dien een aanvraagformulier in door te klikken hier.
Dit privacybeleid is gemaakt met behulp van Termly's Generator voor privacybeleid.