Wat zijn inschattingen in Scrum

Scrum Estimation is een teamgedreven aanpak met als doel het voorspellen van de inspanning die nodig is om elke user story te voltooien.

Agile Methodologie biedt verschillende raamwerken, met Scrum als meest bekende. Een belangrijk onderdeel van Scrum is Scrum Estimation. Scrum Estimation is een teamgedreven aanpak met als doel het voorspellen van de inspanning die nodig is om elke user story te voltooien - een beknopte beschrijving van een functie vanuit het perspectief van de eindklant.

Tijdens de Sprint Planning Bijeenkomstanalyseert het Scrum-team gebruikersverhalen op basis van hun prioriteit en de capaciteit van het team om op te leveren binnen de tijdspanne van de Sprint. De Product Owner zorgt ervoor dat de geprioriteerde user stories duidelijk zijn, klaar voor schatting, en bovenaan de Product Backlog geplaatst worden. Omdat het Scrumteam collectief verantwoordelijk is voor de oplevering van het product increment, selecteren ze zorgvuldig user stories op basis van de grootte van de Product Increment en de bijbehorende inspanning.

Het belang van inschattingen in Scrum

Schatten in Scrum gaat niet alleen over het voorspellen van de tijd en moeite die nodig is voor een taak; het is een veelzijdig proces dat een belangrijke rol speelt in het succes van het project. Hier zijn een paar redenen waarom schatten cruciaal is in Scrum:

Transparantie en voorspelbaarheid: Nauwkeurige schattingen vergroten de transparantie van de projectvoortgang en verbeteren de voorspelbaarheid. Ze geven belanghebbenden een duidelijk inzicht in wanneer de deliverables verwacht kunnen worden.

Toewijzing van middelen: Schattingen helpen bij het effectief toewijzen van middelen. Ze begeleiden het Scrum-team bij het beslissen hoe de middelen optimaal verdeeld kunnen worden over de verschillende taken en user stories.

Risicobeheer: Door in een vroeg stadium een indicatie te geven van de benodigde inspanning en tijd, helpen schattingen bij het identificeren van potentiële risico's en knelpunten. Deze vroegtijdige identificatie van risico's stelt het team in staat om van tevoren strategieën voor risicobeperking te bedenken.
Prioritering: Schattingen helpen ook bij het prioriteren van taken. User stories met een hogere schatting kunnen complexer of groter zijn, wat invloed kan hebben op hun positie in de productachterstand.

Schattingstechniek: Planning Poker

Van de verschillende schattingstechnieken die Scrum biedt, is vooral Planning Poker opmerkelijk. Het is een op consensus gebaseerde techniek waarbij het hele Scrum-team betrokken is en die snelle maar betrouwbare schattingen oplevert.

Bij Planning Poker gebruiken teamleden een stapel kaarten, waarbij elk nummer de storypunten aangeeft op basis van de Fibonacci-reeks. Zodra de Product Owner alle vragen heeft beantwoord over de user story, kiezen teamleden individueel een kaart die hun schatting weergeeft. Pas als iedereen heeft geschat, worden alle kaarten tegelijkertijd onthuld. Verschillen in schattingen leiden tot discussies, en het proces wordt herhaald totdat er consensus is bereikt over één schatting.

De kracht van poker plannen

Planning Poker is een uitgebreide techniek die drie schattingsmethoden combineert: Expert Opinion, Analogie en Disaggregatie. Deze drie methoden maken Planning Poker tot een veelzijdig hulpmiddel dat geschikt is voor een groot aantal scenario's.

Advies van experts: Dit aspect steunt op de ervaring en intuïtie van de teamleden. Het is een snel proces en levert vaak nauwkeurige schattingen op omdat het steunt op de kennis en expertise van de teamleden.

Analogie: Bij deze methode wordt de geschatte user story vergeleken met vergelijkbare user stories die in het verleden zijn geïmplementeerd. Deze op vergelijking gebaseerde aanpak resulteert vaak in nauwkeurige resultaten, omdat de schatting is gebaseerd op bewezen gegevens.

Desaggregatie: Dit houdt in dat een grotere user story wordt opgesplitst in kleinere, beter hanteerbare brokken om te schatten. Deze methode zorgt voor vergelijkbaarheid tussen stories en is vooral handig bij complexe user stories.

Door deze methoden te harmoniseren, biedt Planning Poker een evenwichtige benadering van schatten, waarbij de sterke punten van verschillende schattingsmethoden worden benut terwijl hun individuele beperkingen worden gemitigeerd. Het resultaat is nauwkeurigere en betrouwbaardere schattingen, wat leidt tot betere voorspelbaarheid en succes van projecten.

Conclusie

Scrum Estimation speelt een centrale rol in het Scrum raamwerk, het bevordert de teamsamenwerking en verbetert de voorspelbaarheid van projecten. Onder de verschillende technieken blinkt Planning Poker uit door zijn robuustheid en veelzijdigheid. Door deze methode te gebruiken, kunnen teams effectief door het schattingsproces navigeren, zodat ze op tijd hoogwaardige producten kunnen leveren, wat leidt tot tevreden klanten en succesvolle projectresultaten.

Als je meer wilt weten over het plannen van poker, lees dan onze bron voor het plannen van poker hier.

Delen:

Verwante blogpost

Miscommunicatie in software specificaties.

Er zijn vaak misverstanden in software specificatiedocumenten. De oplossing die we meestal kiezen is om meer gedetailleerde specificaties te maken. Helaas leidt dat niet tot betere resultaten.

Verwante training

Verwante bronnen

Hoe voer ik een Retrospective uit?

Het uitvoeren van een effectieve retrospectieve is cruciaal voor continue verbetering in Agile teams. Als je ooit het gevoel hebt gehad dat de retrospectives van je team richting missen of geen bruikbare inzichten opleveren, dan...

Een cirkelvormig stroomdiagram met verschillende stadia die het scrumproces voorstellen

Het Scrum proces uitgelegd

Ontdek de fijne kneepjes van het Scrum proces en leer hoe dit agile framework een revolutie teweeg kan brengen in projectmanagement.

Een telescoop die gericht is op een verre

Wat is een productvisie? .

Ontdek de kracht van een productvisie en hoe deze de toekomst van een bedrijf vormgeeft.

Meer bronnen

We kunnen meedenken
hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!