Wat is Dual Track in Agile?

Dual Track is een Agile productontwikkelingsmethodologie waarbij multifunctionele productteams hun dagelijkse activiteiten in twee sporen verdelen.

Dual Track is een Agile productontwikkelingsmethodiek waarbij cross-functionele productteams hun dagelijkse activiteiten in twee sporen verdelen. Deze twee sporen zijn: 

  1. Het Ontdekkingsspoor
  2. Het bezorgspoor

Het ontdekkingstraject richt zich op het produceren, testen en valideren van productideeën. Terwijl het leveringstraject werkt aan het omzetten van die ideeën in een echt product. Dual Tracks worden gebruikt om het best mogelijke product te creëren, en we zullen elk in meer detail onderzoeken in de volgende sectie.

Dual Track wijkt af van standaard Agile methodieken waarin alle projectleden dezelfde stroom volgen, in die zin dat het team wordt aangemoedigd om een niet-lineaire stroom te volgen. Dit kunnen onafhankelijke Sprints van verschillende lengtes zijn. Teamleden worden geplaatst op het ontdekkings- of het leveringstraject, waar ze een specifieke projectrol krijgen met specifieke verantwoordelijkheden.

Ontdekkingsspoor & afleverspoor

Zoals we al zeiden, bestaat Dual Track uit twee tracks. Deze twee sporen lopen tegelijkertijd (tegelijkertijd) en elk heeft zijn eigen reeks activiteiten die waarde toevoegen aan een product en ervoor zorgen dat het resultaat het best mogelijke product is voor de eindgebruiker. Laten we de twee verschillende tracks eens nader bekijken:

  • Ontdekkingsspoor 

Dual Track pakt de productontdekkingsfase anders aan. Traditioneel vindt deze fase plaats aan het begin van een project, en als het team klaar is, schakelt het team over naar de opleveringsfase. In plaats van de productontdekkingsfase als een enkele fase aan het begin van een project te hebben, maakt Dual Track er echter een doorlopende activiteit van die als leidraad voor het hele project fungeert. 

De Discovery Track omvat activiteiten zoals het verzamelen van onderzoek, inzichten en informatie om een productie-roadmap voor het product te maken om ervoor te zorgen dat aan alle eisen van de klant wordt voldaan wanneer het wordt gelanceerd. 

  • Leveringsspoor

De Delivery Track richt zich op het gebruik van de inzichten en informatie die zijn verzameld in de Discovery Track om een succesvol en functionerend product aan de klant te leveren. Het doel is om gebruikersfeedback te verzamelen, mogelijke problemen op te lossen en het product continu aan te passen en te verbeteren. 

In deze track werken leden van het team samen om het eindproduct te perfectioneren en ervoor te zorgen dat alle functies voldoen aan de eisen van de klant.

Waarom Dual Track gebruiken?

Dual Track is gebouwd rond de filosofie dat productontwikkeling iteratief en cyclisch moet zijn, in tegenstelling tot lineair. Dit is essentieel om te passen binnen de rest van de Agile-ontwikkelingsmethodiek, die zich richt op snelle iteraties van een product, zodat teams continu waarde kunnen bieden aan hun klanten. 

Enkele van de belangrijkste voordelen van het gebruik van Dual Track in Agile zijn: 

Hogere productkwaliteit 

Dual Track moedigt teams aan om alleen gevalideerde productideeën toe te laten op de Achterstand. Dit betekent dat Agile-teams alleen werken aan functies waar de eindgebruiker mee resoneert en uiteindelijk aan een beter eindproduct. Hierdoor wordt ook het risico verkleind dat functies die de eindgebruiker niet nodig heeft, worden ontwikkeld en in het product worden opgenomen. 

Meer tijdsefficiëntie 

Het verdelen van werk in twee parallelle sporen kan resulteren in snellere ontwikkeling, releasecycli en minder verspilde middelen. Het hebben van slechts één track die is gewijd aan het ontdekken of valideren van een item voordat het op de backlog terechtkomt, betekent dat het team meer kans heeft om het goed te doen en het aantal keren dat nodig is om heen en weer te gaan, vermindert. Met andere woorden, het valideren van items betekent dat ze goed doordacht moeten zijn voordat aan een item wordt begonnen.

Lagere ontwikkelingskosten

Het gebruik van Dual Track kan leiden tot lagere totale productontwikkelingskosten. Ten eerste, het alleen toelaten van items op de Product Backlog nadat ze zijn gevalideerd door marktonderzoek, verkleint de kans dat het team tijd of budget verspilt aan taken die het product niet verbeteren. Daarnaast zorgt het gebruik van een parallel spoor ervoor dat cross-functionele teams tegelijkertijd vooruitgang kunnen boeken. Dit kan helpen de snelheid te verhogen waarmee taken door het team worden voltooid.

Wie is verantwoordelijk voor Dual Track in Agile?

Geen enkel lid van het team is verantwoordelijk voor het implementeren of aansturen van een Dual Track-benadering. Integendeel, er moet een aanpak voor het hele team zijn. Dit is belangrijk voor een succesvolle implementatie en praktijk van deze aanpak. Het is ook belangrijk op te merken dat cross-functionele teamleden geïnformeerd moeten worden over de voortgang van beide tracks. Dit voorkomt verwarring en fouten en minimaliseert de noodzaak van kostbaar nawerk. Zowel ontdekking als levering moeten samen in een continue lus gebeuren.

Samenvatting

Samenvattend is Dual Track in Agile een handige methode om zowel de kwaliteit als de snelheid van productontwikkeling te verbeteren. Het blijkt een nuttige strategie te zijn die ontwikkelingsteams ondersteunt bij elke stap van het bouwen van een effectief product waar klanten tevreden mee zijn. 

Omdat het wordt aangestuurd door het hele team, is het belangrijk dat elk lid de aanpak begrijpt en hoe deze in de praktijk werkt.

Delen:

Verwante blogpost

Miscommunicatie in software specificaties.

Er zijn vaak misverstanden in software specificatiedocumenten. De oplossing die we meestal kiezen is om meer gedetailleerde specificaties te maken. Helaas leidt dat niet tot betere resultaten.

Verwante training

Verwante bronnen

Hoe voer ik een Retrospective uit?

Het uitvoeren van een effectieve retrospectieve is cruciaal voor continue verbetering in Agile teams. Als je ooit het gevoel hebt gehad dat de retrospectives van je team richting missen of geen bruikbare inzichten opleveren, dan...

Een telescoop die gericht is op een verre

Wat is een productvisie? .

Ontdek de kracht van een productvisie en hoe deze de toekomst van een bedrijf vormgeeft.

Een kompas dat naar een symbolische voorstelling van een doel wijst

Wat is een Product Goal?

Ontdek het belang van een productdoel en hoe dit de richting en focus van een project bepaalt.

Meer bronnen

We kunnen meedenken
hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!