Wat is een productverhoging?

We gaan dieper in op het product Increment, wie er verantwoordelijk is en wat het betekent voor teams. Daarna gaan we ook in op de Definition of Done en hoe dit een cruciaal onderdeel is van de Increment.

Een Product Increment is de versie of een deel van een product dat aan het einde van elke Sprint wordt geleverd. Het is de som van de algehele Backlog-items die tijdens de Sprint zijn voltooid, evenals de eerder voltooide Sprints. Werk kan alleen als onderdeel van een Increment worden beschouwd als het voltooid is en voldoet aan de "Definition of Done". 

Product Increment wordt beschouwd als het belangrijkste van de Artefacten in Scrum-raamwerk. Het biedt tracking voor werk dat is geleverd in elke Sprint, en het belangrijkste, het is de output die waarde moet bieden voor de klanten en gebruikers om het gewenste resultaat te bereiken.

Wat is het doel van een Product Increment?

Laten we eerst eens kijken naar het doel van een Product Increment. Met Product Increment kunnen teams in kleine hoeveelheden en op regelmatige basis investeren in nieuwe functies van het product. Het biedt twee hoofddoelen, die hieronder worden beschreven: 

  • Het werk wordt in regelmatige perioden geleverd aan klanten en belanghebbenden.
  • De voortgang van het team kan worden gevolgd via werkende software. 

Beide punten ondersteunen Principes uit het Agile Manifest. Met andere woorden, Product Increment stelt teams in staat om Agile te blijven. Laten we dit nader onderzoeken. 

Ten eerste verkort het werk dat in regelmatige perioden wordt afgeleverd de tijd voordat feedback op het product wordt ontvangen. Regelmatige feedback is gunstig omdat het voorkomt dat het team inspanningen en tijd op de verkeerde gebieden richt, waardoor ze ervoor zorgen dat ze in de goede richting gaan. Door deze aanpak kan het product deel uitmaken van een zich herhalend proces van ontwikkeling, testen en innovatie dat door Scrum wordt geïnspireerd. Dit is fundamenteel voor het Agile Manifesto, omdat het het team in staat stelt om te draaien en te veranderen waar nodig. De behoeften van de klant zullen voortdurend veranderen en evolueren, dus dit is cruciaal om Agile te blijven. 

Ten tweede biedt Product Increment een manier om voortgang te meten door middel van werkende software, wat ook een kernprincipe is van Agile. Increment maakt transparantie en tracking mogelijk van wat is voltooid en wat nog moet worden voltooid. En zoals uiteengezet in de Agile Principles, is werkende software waar het om gaat.

Wie is verantwoordelijk voor productincrement?

De Product Increment wordt op regelmatige basis geleverd door het team van ontwikkelaars. Het moet de strategie of roadmap weerspiegelen die door de Product Owner is uitgezet en aansluiten bij die van het team Definition of Done.

Het hele Scrum Team is verantwoordelijk voor het creëren van een waardevol, bruikbaar Increment na elke Sprint.

Wanneer moet de Product Increment op de markt worden gebracht?

Het Product Increment is klaar voor verzending aan het einde van elke Sprint. We moeten echter het verschil begrijpen tussen 'potentieel verzendbaar' en 'potentieel vrij te geven'. Tegen het einde van de lente is het product klaar om verzonden te worden, maar dit betekent niet dat het op de markt kan worden gebracht. 

Het vrijgeven van de Increment is afhankelijk van veel factoren. Het Scrum Team dient ervoor te zorgen dat het goed getest is, van de vereiste kwaliteit is en compleet is. Meer specifiek moet het voldoen aan de Definition of Done, die we in meer detail bespreken in de volgende sectie.

De definitie van klaar

De Definition of Done is een formele beschrijving van de status van het Increment wanneer het voldoet aan de kwaliteitsmaatregelen die vereist zijn voor het product. Met andere woorden, het is een verzameling criteria waaraan elk voltooid item moet voldoen voordat het als voltooid kan worden beschouwd. De Definition of Done wordt gedefinieerd door algemene kwaliteitseisen die gelden voor elk afzonderlijk item in de Product Backlog en acceptatiecriteria die uniek zijn voor het specifieke item in kwestie.

Het team moet een gedeeld begrip van 'Klaar' hebben, zodat ze weten wanneer het werk voltooid is. Dit helpt ook om de transparantie tussen het team te waarborgen.

Samenvatting

Het Product Increment levert voordelen op voor het hele Scrum Team en de verschillende stakeholders. Het stelt het team niet alleen in staat om hun werk aan de belanghebbenden te presenteren, maar om het daadwerkelijk te demonstreren en de belanghebbende zelf met het product te laten omgaan. Dit resulteert in meer betekenisvolle en nauwkeurige feedback die het team helpt zich te ontwikkelen.

Delen:

Meer bronnen

Agile Coach vs Scrum Master

Ontdek de belangrijkste verschillen tussen een Agile Coach en een Scrum Master in dit verhelderende artikel.

Wat is een Spike in Scrum?

Ontdek de ins en outs van de ongrijpbare "spike" in de Scrum-methodologie.

Wat is een Iteratie in Agile?

Ontdek de ins en outs van iteraties in de Agile-methodologie met onze uitgebreide gids.

We kunnen meedenken
over hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!