Wat is SAFe

Deze inzichtelijke gids werpt licht op de structuur, kernwaarden, principes en potentiële impact van SAFe op uw organisatie.

In een digitaal tijdperk dat gekenmerkt wordt door voortdurende transformatie en snel inspelen op veranderende behoeften van klanten, komt Scaled Agile Framework (SAFe) naar voren als een transformatief hulpmiddel voor bedrijven. SAFe is een robuuste body of knowledge, bestaande uit organisatorische workflows en processen die de implementatie van agile praktijken op ondernemingsschaal vergemakkelijken. Deze inzichtelijke gids werpt licht op de structuur, kernwaarden, principes en potentiële impact van SAFe op uw organisatie.

Waarden en principes op weg naar SAFe-implementatie

Kernwaarden

Voor een effectieve implementatie van SAFe is het cruciaal om een cultuur te koesteren die de kernwaarden weerspiegelt:

Uitlijning: Dit houdt in dat plannings- en reflectieprocessen in de hele organisatie worden gesynchroniseerd om een consistent begrip en nastreven van bedrijfsdoelstellingen te garanderen. In de SAFe structuur stroomt informatie in twee richtingen, wat een harmonieuze afstemming bevordert in plaats van een rigide, top-down benadering.

Ingebouwde kwaliteit: Kwaliteit mag nooit in het gedrang komen voor agility. SAFe dringt aan op het definiëren van "klaar" voor elke taak of project, waarbij kwaliteitsontwikkelpraktijken worden opgenomen in elke werkovereenkomst.

Transparantie: Door werk in kleinere batches te plannen, kunnen problemen eerder worden aangepakt en kan de voortgang van de backlog in realtime worden bijgehouden, wat een cultuur van vertrouwen en voortdurende verbetering bevordert.

Programma-uitvoering: Als de hartslag van SAFe maakt succesvolle programma-uitvoering het mogelijk om regelmatig software van hoge kwaliteit en bedrijfswaarde op te leveren.
Leiderschap: De toewijding van het leiderschap van lean-agile is essentieel bij het veranderen van het systeem en het bevorderen van een omgeving die deze kernwaarden belichaamt.

SAFe principes

De principes die ten grondslag liggen aan SAFe dienen als inspiratiebron voor agile-besluitvorming in de hele organisatie en vergemakkelijken een verschuiving van het traditionele watervalmodel naar agile-denken. Deze principes omvatten het hanteren van een economische visie, het toepassen van systeemdenken, het behouden van opties temidden van variabiliteit, incrementeel bouwen met snelle, geïntegreerde leercycli, het baseren van mijlpalen op de objectieve evaluatie van werkende systemen, het visualiseren en beperken van Work in Progress (WIP), het verkleinen van batchgroottes, het beheren van wachtrijlengtes, het toepassen van cadans, het synchroniseren met domeinoverstijgende planning, het ontsluiten van de intrinsieke motivatie van kenniswerkers en het decentraliseren van besluitvorming.

De zeilen bijzetten met SAFe

Ready om de SAFe reis te beginnen? SAFe biedt een 12-stappen implementatie stappenplan, inclusief:

 1. Het omslagpunt bereiken
 2. Training Lean-Agile Veranderagenten
 3. Training van leidinggevenden, managers en leiders
 4. Een Lean-Agile expertisecentrum creëren
 5. Waardestromen en Agile Release Train's (ART's) identificeren
 6. Het implementatieplan maken
 7. Voorbereidingen voor ART-lancering
 8. Teams trainen en het ART lanceren
 9. De ART-uitvoering coachen
 10. Meer ART's en waardestromen lanceren
 11. Uitbreiden naar de portefeuille
 12. In stand houden en verbeteren

De juiste Agile Framework kiezen

SAFe is niet de enige speler in de arena van geschaalde agile frameworks. Talloze andere frameworks zijn geïnspireerd door de 12 Agile Manifesto principes en benadrukken cadans, synchronisatie, Scrumen kwaliteitsvolle ontwikkelingspraktijken. De keuze van het framework moet in lijn zijn met de behoeften en cultuur van uw organisatie. Bij Better Change, zijn we toegewijd om u te begeleiden op deze reis, het waarborgen van de meest geschikte en impactvolle agile framework voor uw onderneming.

Delen:

Verwante blogpost

Miscommunicatie in software specificaties.

Er zijn vaak misverstanden in software specificatiedocumenten. De oplossing die we meestal kiezen is om meer gedetailleerde specificaties te maken. Helaas leidt dat niet tot betere resultaten.

Verwante training

Verwante bronnen

Hoe voer ik een Retrospective uit?

Het uitvoeren van een effectieve retrospectieve is cruciaal voor continue verbetering in Agile teams. Als je ooit het gevoel hebt gehad dat de retrospectives van je team richting missen of geen bruikbare inzichten opleveren, dan...

Verschillende projectfasen met elkaar verbonden in een flexibele

Wat is Agile Projectmanagement? .

Ontdek de belangrijkste principes en voordelen van agile projectmanagement in deze uitgebreide gids.

Een finishlijn aan het einde van een baan

Wat is een Sprint Goal?

Ontdek het belang van het stellen van een sprintdoel in agile projectmanagement.

Meer bronnen

We kunnen meedenken
hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!