Wat is Scrumcapaciteit?

Scrumcapaciteit is een schatting van de totale hoeveelheid ontwikkeltijd die beschikbaar is voor een bepaalde Sprint. Met andere woorden, capaciteit vertegenwoordigt de hoeveelheid werk die binnen een bepaald tijdsbestek kan worden voltooid en is gebaseerd op het aantal uren dat een persoon of team beschikbaar heeft om dat werk te voltooien.

Door inzicht te hebben in Capaciteit kunnen de Product Owner en het team bepalen welke werklast ze kunnen accepteren voor de volgende Sprint. Dit wordt bepaald als onderdeel van de Sprint Planning Meeting en wordt ook wel “Capacity-based Sprint Planning” genoemd. Met andere woorden, om je te committeren aan een Sprintdoel, is het belangrijk om eerst de huidige capaciteit van het team te kennen. Laten we eens nader bekijken hoe dit er in de praktijk uitziet. Let op, er zijn andere smaken van sprintplanning zoals "Op snelheid gebaseerde sprintplanning" en "Commitment-gebaseerde sprintplanning".

Hoe wordt Scrumcapaciteit berekend?

Scrum Capaciteit wordt berekend op basis van het aantal teamleden dat betrokken is bij de sprint, het aantal beschikbare uren en het aantal beschikbare dagen. De volgende stappen kunnen worden genomen om de capaciteit te berekenen: 

  1. Beschikbaarheid van teamleden berekenen: De eerste stap is het berekenen van de beschikbare ontwikkeluren. Hierbij moet rekening worden gehouden met factoren zoals of teamleden met verlof zijn. 
  2. Bereken de duur van de sprint: Het is belangrijk om het aantal dagen te weten dat aan elke Sprint is toegewezen, omdat dit zal helpen om te begrijpen hoeveel tijd er is om het werk te voltooien. 
  3. Werkuren per dag berekenen: De volgende stap is het kennen van het aantal standaard werkuren per dag. 
  4. Overweeg andere factoren: Andere beschikbaarheidsfactoren zoals jaarlijks verlof, ziekteverlof, sluitingen en andere feiten die van invloed kunnen zijn op de werkuren. 
  5. Identificeer ander werk: Het is belangrijk om na te denken over projecten en prioriteiten die de aandacht van teamleden kunnen afleiden van de huidige Sprint. 

Focusfactor berekenen: De laatste stap is het berekenen van de focusfactor. Dit is het daadwerkelijke percentage van elke dag dat het team zich zonder onderbreking kan concentreren op de lentedoelen.

Voordelen van het gebruik van Scrum Capaciteit

Er zijn verschillende belangrijke voordelen aan het meten van Scrum Capaciteit in Agile. Kwaliteitsplanning helpt teams onder andere om taken nauwkeurig vast te leggen en te voltooien. Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste voordelen van het plannen van Scrum Capaciteit: 

Verbeterd middelenbeheer.

Scrumcapaciteit is handig voor resourcebeheer, omdat het inzicht en planning van tevoren mogelijk maakt hoeveel tijd er beschikbaar is in een Sprint. Vanuit het oogpunt van middelen is dit belangrijk om te begrijpen hoeveel ontwikkelaars er nodig zijn om het werk op tijd af te ronden. Dit betekent op zijn beurt dat het huidige team niet overbelast is om het werk te voltooien.  

Verhoogde teammoraal. 

Effectieve Scrum Capaciteitsplanning kan ook helpen om het moreel van het team te verhogen. Het betekent dat er vanaf het begin van het project transparantie is en een gedeeld begrip van wat er nodig is. Dit zou moeten betekenen dat er geen verrassingen zijn en, zoals besproken in het vorige punt, de kans op onrealistische werklasten zou moeten elimineren. 

Meer vertrouwen. 

De gesprekken die worden gevoerd als resultaat van Scrum Capaciteitsplanning kunnen helpen om het vertrouwen te vergroten en empathie aan beide kanten op te bouwen. Het vermogen om op voorspelbare wijze te leveren helpt bij het oplossen van de spanning die doorgaans wordt gezien tussen het bedrijf en de ontwikkeling.

De doorlooptijd van een project kan worden ingeschat.

Scrum Capacity maakt ook een effectievere planning mogelijk, waardoor de doorlooptijd van een project kan worden ingeschat. Dit kan nuttig zijn om transparantie te bieden aan de verschillende betrokken belanghebbenden en om ervoor te zorgen dat iedereen een realistisch beeld heeft van tijdlijnen.

Wie is verantwoordelijk voor Scrumcapaciteit?

Bij Scrum Capaciteit zijn de Product Owner, de Scrum Master en eventuele leden van het Development team betrokken. Lees meer over de verschillen tussen de Product Owner en Scrum Master hier. Meestal gaat het om een Sprint Capacity Planning-vergadering, een korte vergadering die niet langer dan 30 minuten mag duren.

Samenvatting

Samenvattend, om je te committeren aan een Sprintdoel, is het eerst belangrijk om de capaciteit van het huidige team te begrijpen. Er zijn verschillende belangrijke voordelen aan Scrum-capaciteitsplanning, zowel intern voor het Scrum-team als extern voor de belanghebbenden. Dit maakt Scrum Capaciteitsplanning een cruciaal onderdeel van effectieve Agile.