Wat zijn de drie pijlers van Scrum?

We gaan dieper in op de drie pijlers, hoe ze samenwerken en waarom ze essentieel zijn voor de succesvolle adoptie van Scrum.

Het begrijpen van de drie pijlers van Scrum is belangrijk voor Agile-teams om het gebruik van het Scrum Framework te maximaliseren. In dit artikel gaan we dieper in op de drie pijlers, hoe ze samenwerken en waarom ze essentieel zijn voor een succesvolle adoptie van Scrum. De drie Scrum Pijlers zijn als volgt: 

Transparantie:
Dit zorgt ervoor dat iedereen in het team een duidelijk en gedeeld begrip heeft, waardoor verwarring wordt voorkomen.

Inspectie:
Inspecties worden door elk teamlid tijdens de Sprint uitgevoerd, wat betekent dat eventuele problemen vroegtijdig kunnen worden opgemerkt en snel kunnen worden aangepakt.

Aanpassing:
Na inspectie kunnen verbeteringen worden aangebracht om de Definition of Done te bereiken. Continue aanpassingen zorgen voor een betere kwaliteit in het eindproduct. 

We zullen elk van deze hierna in meer detail bekijken.

Pijler 1: Transparantie

Transparantie is de eerste van de drie pijlers van Scrum. Met transparantie wordt bedoeld dat iedereen duidelijk moet weten wat er met het product aan de hand is. Dit moet het hele Scrum-team en de verschillende belanghebbenden omvatten. Iedereen moet ernaar streven om collectief naar de Scrum-doelen toe te werken, wat ook een goed begrip van de Scrum-doelen en wat hun individuele rollen en verantwoordelijkheden zijn, moet omvatten. 

Scrum-artefact en gebeurtenissen zoals de Product BacklogDagelijkse scrumsBurndown Grafieken, de Definition of Done en Sprint Reviews enz. zijn belangrijke manieren om transparantie te waarborgen. Deze elementen zijn handig om de werkstroom door cross-functionele teams over te dragen en zijn een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van het Scrum Framework omdat ze zorgen voor zichtbaarheid en transparantie in termen van de voortgang van het team.

Pijler 2: Inspectie

Inspectie is de tweede van de drie pijlers van Scrum. Deze pijler richt zich op het proces en het product dat regelmatig wordt geïnspecteerd, in incrementele iteraties. Er is niemand die hiervoor verantwoordelijk is, in feite zou iedereen die bij het product betrokken is bij de inspectie betrokken moeten zijn. Deze pijler is alleen mogelijk als er transparantie is, waardoor de eerste fase cruciaal is voor de tweede fase. Inspectie moet worden uitgevoerd voor het volgende: 

 • Het product 
 • Het proces 
 • De menselijke aspecten 
 • Praktijken 
 • Ter ondersteuning van continue verbeteringen 

Een voorbeeld hiervan in de praktijk zou kunnen zijn dat het team aan het einde van elke Sprint het product aan de klant laat zien om feedback te verzamelen. Dit soort regelmatige inspectie betekent dat problemen vroegtijdig kunnen worden geïdentificeerd en snel kunnen worden aangepakt of voordat er te veel tijd aan is besteed. Als de klant tijdens de inspectie de vereisten wijzigt, moet het team dit aangrijpen als een gelegenheid om met hen samen te werken om de vereisten te verduidelijken en vervolgens een nieuwe hypothese te testen. Het is normaal dat er gedurende het hele proces wijzigingen worden aangebracht en dat vereisten evolueren, dus dit zou geen probleem moeten zijn voor het team.

Pijler 3: Adaptatie

De derde pijler is Adaptatie, die voortvloeit uit de eerste twee pijlers van Scrum. Aanpassing gaat in deze context over continu verbeteren, met andere woorden, het vermogen om aan te passen op basis van feedback die tijdens Inspectie is gegenereerd. Dit zou uiteindelijk terug moeten gaan naar een van de redenen om Agile aan te passen, bijvoorbeeld: 

 • Een snellere time-to-market, door verspilling en verkwistend werk te verminderen.
 • Zorgen voor het eindresultaat van de hoogste kwaliteit (het product dat op de markt komt).
 • Aan alle wensen van de klant wordt voldaan.
 • Verbeterde klant- en medewerkerstevredenheid.
 • Verhoogd rendement op investering door waarde.
 • De lagere totale eigendomskosten door verbeterde kwaliteit.

Wie is verantwoordelijk voor het implementeren van de drie pijlers van Scrum?

Het is niet de verantwoordelijkheid van één persoon en het hele Scrum-team moet betrokken zijn bij de drie pijlers van Scrum. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het team voor elk van de pijlers zorgt en conclusies kan trekken voor toekomstige verbeteringen. De Scrum Master moet het team hierin opleiden en begeleiden om ervoor te zorgen dat ze het Scrum Framework gebruiken.

Samenvatting

Samenvattend zijn de drie pijlers van Scrum (transparantie, inspectie en aanpassing) essentieel als teams het Agile Framework succesvol willen aanpassen. Ze moeten een sleutelelement van de organisatiecultuur worden. Hoewel Scrum meerdere tools, technieken en artefacten bevat die bruikbaarheid en gebruik bieden, vormen de pijlers een solide basis voor het voltooien van het werk en zijn ze misschien wel een van de belangrijkste sleutelconcepten.

Delen:

Gerelateerde blogposts

10 voordelen van het gebruik van Sprint Goal's

Bij Better Change geloven we in de kracht van teamsamenwerking om waarde te leveren in organisaties. Een belangrijk en vaak over het hoofd gezien aspect hiervan is het gebruik van Sprint Goals. Dit zijn duidelijke, beknopte doelstellingen voor elke Sprint die richting en focus geven aan Scrum teams.

Miscommunicatie in software specificaties.

Er zijn vaak misverstanden in software specificatiedocumenten. De oplossing die we meestal kiezen is om meer gedetailleerde specificaties te maken. Helaas leidt dat niet tot betere resultaten.

Gerelateerde training

Verwante bronnen

Hoe voer ik een Retrospective uit?

Het uitvoeren van een effectieve retrospectieve is cruciaal voor continue verbetering in Agile teams. Als je ooit het gevoel hebt gehad dat de retrospectives van je team richting missen of geen bruikbare inzichten opleveren, dan...

Een cirkelvormig stroomdiagram met verschillende stadia die het scrumproces voorstellen

Het Scrum proces uitgelegd

Ontdek de fijne kneepjes van het Scrum proces en leer hoe dit agile framework een revolutie teweeg kan brengen in projectmanagement.

Een telescoop die gericht is op een verre

Wat is een productvisie? .

Ontdek de kracht van een productvisie en hoe deze de toekomst van een bedrijf vormgeeft.

Meer bronnen

We kunnen meedenken
hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!