Navigeren op het terrein - Agile Coaching vs. systemisch coachen

In deze tweede blogpost over Systemisch coachen richten we onze blik op het verschil tussen Agile coaching en Systemisch coachen.
Je kunt deze post ook lezen in

Welkom bij de tweede blogpost van onze vijfdelige serie over systemisch coachen in de context van Agile en verandermanagement.

Hier is de volledige lijst met blogberichten in deze serie voor het geval je direct naar een van de onderwerpen wilt gaan:

Agile Coaching vs. Systemisch Coachen: de verschillen

In deze post duiken we in het ingewikkelde onderscheid tussen Agile coaching en Systemisch coachen. We gaan in op de Agile Coaching-dans, die bestaat uit een reeks houdingen en technieken gericht op het stimuleren van verbetering in vaardigheden en werkwijzen. Systemisch Coachen is een van deze houdingen, geworteld in een holistisch begrip van organisatorische systemen, legt een sterke nadruk op individueel en collectief potentieel.

Agile Coaching's Veranderagenda

In tegenstelling tot Systemische Coaching, die werkt op de voorwaarden van de coachee, brengt Agile coaching vaak een vooraf bepaalde agenda van verandering met zich mee. Als Agile coach gaat je rol verder dan het empoweren van individuen; het gaat om het actief aansturen van transformatie-initiatieven. Je kunt hierbij denken aan het implementeren van specifieke Agile-raamwerken, het afstemmen van teams en het aansturen van organisatorische veranderingen volgens vooraf gedefinieerde strategieën.

Verwijzend naar onze eerdere post, waar Systemisch Coachen een veilige ruimte bouwt voor exploratie, streeft de agenda-gestuurde aanpak van Agile Coaching ernaar om verandering proactief te implementeren. Dit roept vragen op over de balans tussen de sturing van de coach en de autonomie van de coachee.

De bereidheid van de coachee: Een cruciaal onderscheid

Een fundamenteel verschil ligt in de bereidheid van de coachee om nieuwe gebieden te verkennen. Systemische coaching respecteert de autonomie van de coachee en zorgt ervoor dat het coachingstraject aansluit bij diens ambities. Agile coaching werkt daarentegen vaak met een vaste agenda, met de bedoeling teams of individuen te begeleiden naar vooraf bepaalde doelstellingen, vaak opgesteld in overleg met sponsors van de organisatie.

Reflecterend op onze eerdere post, waar Systemisch Coachen individuen empowered door hen actief te betrekken bij het veranderingsproces, wordt dit onderscheid duidelijker. Systemisch Coachen, door het ontsluiten van verborgen potentieel, zorgt ervoor dat de coachee vrijwillig naar zijn doelen navigeert.

De Agile Coaching dans en systemisch coachen: een harmonieuze mix

In de praktijk vinden Agile coaches vaak een balans tussen het zijn van een materiedeskundige en het toepassen van systemische coachingsbenaderingen. Dit evenwicht, vaak aangeduid als de Agile Coaching Dans, houdt in dat je naadloos schakelt tussen lesgeven, mentorschap, adviseren, faciliteren en coachen, afhankelijk van de behoeften van de coachee en de context van de coachinginteractie.

Onze vorige post belichtte de principes van Systemisch Coachen, zoals doel- en oplossingsgerichtheid, contextualiteit en vindingrijkheid. Deze principes bieden een uitstekende achtergrond voor Agile coaches om hun coaching toolkit te verrijken.

Volgende stappen: Fundamentele hulpmiddelen voor systemisch coachen

Terwijl we doorgaan met het verkennen van de ingewikkelde dans tussen Agile en Systemisch coachen, zullen onze volgende drie blog posts zich richten op fundamentele hulpmiddelen voor Systemisch Coachen:

Concluderend, de synergie tussen Agile en Systemisch coachen onthult een dynamisch landschap van coachingsmethodieken. Het herkennen van de genuanceerde verschillen stelt coaches in staat om effectief te navigeren door diverse coachingscenario's. Blijf op de hoogte van onze volgende posts, waarin we fundamentele hulpmiddelen voor Systemisch Coachen ontleden, om je coachingsrepertoire verder te verrijken.

Omarm de kracht van coaching en wees een katalysator voor positieve verandering in uw organisatie. Laten we samen een cultuur van voortdurende verbetering en groei bevorderen.

Delen:

Agile coaching versus Systemisch coachen

Gerelateerde blogposts

Schermafbeelding

Welke competenties moet een Agile Coach hebben?

Bij Agile transformaties wordt de rol van een Agile coach vaak verkeerd begrepen. Velen richten zich op processen en kaders en verwaarlozen de menselijke aspecten zoals vertrouwen, relaties, cultuur en psychodynamiek. Deze post onderzoekt de belangrijkste competenties die een Agile coach zou moeten bezitten en benadrukt het belang om meer te handelen als psychologen, antropologen of sociologen in plaats van ingenieurs. Door een balans te vinden tussen kennis van Agile raamwerken en begrip van menselijke dynamiek, kunnen Agile coaches individuen en teams in staat stellen om eigenaarschap te nemen van hun Agile reis en te zorgen voor duurzame, betekenisvolle transformaties.

Uw strategie voor het stellen van krachtige vragen

Het stellen van de juiste vragen is een uitdagende taak, vooral wanneer je je eigen mening niet wilt opdringen aan de persoon of het team dat je coacht. In deze vijfde en laatste blogpost over systemisch coachen gaan we dieper in op de vier vraagtypes van Karl Tomm.

Gerelateerde training

Verwante bronnen

Hoe voer ik een Retrospective uit?

Het uitvoeren van een effectieve retrospectieve is cruciaal voor continue verbetering in Agile teams. Als je ooit het gevoel hebt gehad dat de retrospectives van je team richting missen of geen bruikbare inzichten opleveren, dan...

Vijf verschillende bruggen

Vijf manieren om consensus te bereiken

Ontdek vijf effectieve strategieën om consensus te bereiken en samenwerking binnen je team of organisatie te bevorderen.

Een kameleon op een blad

Wat is Veranderingsbeheer? .

Ontdek de essentiële principes en strategieën van verandermanagement in dit verhelderende artikel.

Meer berichten

We kunnen meedenken
hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!