Over welke competenties moet een Agile Coach beschikken?

Bij Agile transformaties wordt de rol van een Agile coach vaak verkeerd begrepen. Velen richten zich op processen en kaders en verwaarlozen de menselijke aspecten zoals vertrouwen, relaties, cultuur en psychodynamiek. Deze post onderzoekt de belangrijkste competenties die een Agile coach zou moeten bezitten en benadrukt het belang om meer te handelen als psychologen, antropologen of sociologen in plaats van ingenieurs. Door een balans te vinden tussen kennis van Agile raamwerken en begrip van menselijke dynamiek, kunnen Agile coaches individuen en teams in staat stellen om eigenaarschap te nemen van hun Agile reis en te zorgen voor duurzame, betekenisvolle transformaties.
Je kunt deze post ook lezen in

In recente discussies over Agile transformaties is er een groeiend bewustzijn van de belang van competente Agile coaching. De rol van een Agile coach wordt echter vaak verkeerd begrepen. Veel Agile coaches richten zich sterk op processen en kaders (de rechterkant van het Agile Manifest) en minder op de menselijke aspecten, zoals vertrouwen, relaties, cultuur en psychodynamiek (de linkerkant van het Agile Manifest). Deze post is bedoeld om de belangrijkste competenties die een Agile coach zou moeten hebben te verduidelijken, waarbij wordt benadrukt dat ze zich eerder zouden moeten gedragen als psychologen, antropologen of sociologen dan als ingenieurs.

De dubbele aard van Agile Coaching

Agile coaching is de kunst om mensen te helpen de werkelijkheid te zien door Agile en Lean perspectieven, hun paradigma's, gewoonten en rollen dienovereenkomstig te veranderen zodat ze vroeg en vaak zakelijke waarde kunnen leveren. Dit vereist een balans tussen twee domeinen: agility en psychodynamica. Vaardig zijn in slechts één van deze domeinen is niet voldoende. Hier richten we ons op psychodynamica, wat cruciaal is om mensen in staat te stellen zelfstandig aan hun Agile reis te beginnen.

De coachhouding

Een sterke manier om mensen te laten groeien en slagen is systemisch coachen, wat een hoge mate van zelfbewustzijn en een evenwichtige stijl met zich meebrengt, in veel opzichten verwant aan een spelmeester. Als systemisch coach help je mensen hun situatie te verkennen, te reflecteren en nieuwe mogelijkheden te zien door middel van gesprekken waarbij jij aan de ene kant staat:

  • Sturen en coördineren: Leid het gesprek met de coachee en streef gezamenlijk gedefinieerde doelen na.

En aan de andere kant zorg je voor neutraliteit door:

  • Nieuwsgierig zijn en niet oordelen: Ontwikkel het begrip van de coachee door actief te luisteren en open vragen te stellen.
  • Bevorder reflectie: Help het potentieel van de coachee te ontsluiten en geef suggesties als hypotheses, niet als richtlijnen.

Er zijn verschillende technieken om dit te doen, die we behandelen in onze Agile coaching training. Maar hoe fundamenteel systemische coachingscompetenties ook zijn voor een Agile coach, je moet ook andere snaren kunnen raken door je rol als materiedeskundige in Agile. Dit is wat we nu gaan verkennen.

De Agile Coaching dans

Met systemische of pure coaching als basis, moet een Agile coach naadloos schakelen tussen verschillende houdingen op basis van de behoeften van de coachee. Een Agile coach zou met een hoog bewustzijn en bewuste intentie moeten schakelen tussen de volgende houdingen:

  • Onderwijs: Wordt gebruikt als de coachee onvoldoende kennis heeft over een onderwerp. Hier leg je concepten uit, verifieer je begrip en beantwoord je vragen. Zodra je de kennis hebt gedeeld, keer je terug naar de pure coachinghouding en vraag je de coachee hoe ze deze nieuwe kennis gaan toepassen in hun werk.
  • Mentorschap: Wordt gebruikt wanneer de coachee beperkte ervaring heeft met een materie. Hier demonstreer en deel je je ervaringen en anekdotes. Werk samen met de coachee om ervoor te zorgen dat ze persoonlijke ervaring opdoet. Eenmaal klaar, keer dan terug naar de pure coaching houding en bespreek hoe de coachee deze ervaring kan toepassen in de toekomst.
  • Advies: Gebruikt wanneer je expertise vereist is. Hier geef je meerdere opties met voor- en nadelen op basis van je uitgebreide ervaringen. Wees je ervan bewust dat je de context van de coachee niet volledig kent, dus bied je advies aan als een optie en gebruik de pure coaching houding om in te gaan op wat de coachee zal doen in haar situatie.
  • Faciliteren: Wordt gebruikt wanneer je een team of groep helpt om een consensus te bereiken of beslissingen te nemen. Als facilitator zorg je voor een gestructureerde omgeving voor deelnemers om perspectieven te delen en tot een overeenkomst te komen. Zorg voor neutraliteit, sta in de storm en zorg ervoor dat iedereen de kans krijgt om bij te dragen en inspraak te hebben.

Onthoud dat pure coaching je standaardhouding moet zijn. Hier luister en observeer je aandachtig, spiegel je wat je hoort en ziet, stel je veronderstellingen in vraag en daag je ideeën uit. Je helpt coachees hun oplossingen te creëren en zich eigen te maken, omdat zij hun situatie uiteindelijk beter kennen dan jij. Je balans is belangrijk, zoals we verder zullen uitwerken.

Framework Kennis in evenwicht brengen met de menselijke natuur

Het staat buiten kijf dat een Agile coach goed bekend moet zijn met Agile frameworks om mensen te kunnen helpen deze te implementeren. Het is echter net zo belangrijk, zo niet belangrijker, voor een coach om de menselijke natuur te begrijpen.

Mensen zijn geen machines en we handelen zelden 100% rationeel. We hebben allemaal onze persoonlijke dromen, hoop, angsten en mislukkingen. De late Ralph Stacey zou zeggen dat we allemaal handelen volgens persoonlijke intenties en dat we voortdurend met elkaar onderhandelen over waarden. Organisatiedynamiek is eerder het gevolg van het samenspel van persoonlijke intenties tussen haar leden dan van de plannen en strategieën van managers of Agile coaches. Als je succesvol wilt zijn met Agile, kun je niet om het begrijpen van psychodynamica heen en individuen in staat stellen om op eigen kracht Agile te worden. Als Agile coach moet je ervoor zorgen dat de transformatie duurzaam is, diep geworteld in de cultuur van de organisatie en het team, en helpt om dingen zinvol te maken voor hen. Kennis van de kaders is cruciaal, maar het begrijpen van en werken met de menselijke dynamiek is wat een Agile transformatie echt succesvol maakt.

Nederig onderzoek als belangrijkste eigenschap van Agile Coaches

David Rock bespreekt Status, Zekerheid, Autonomie, Verwantschap en Eerlijkheid (SCARF) als belangrijke activatoren van bedreigings- of beloningsgevoelens. Ze worden geactiveerd door het limbisch systeem, diep in je hersenen. Als Agile coach moet je ze allemaal benaderen, maar status is waarschijnlijk degene die iets meer aandacht nodig heeft dan de anderen.

Status valt op omdat ons gevoel van status bepalend is voor ons welzijn en hoe lang we leven. We definiëren onszelf ten opzichte van anderen en we leven in de verhalen die we over elkaar hebben. Wanneer we onzeker zijn, kunnen we onze persoonlijke status opkrikken door verwant te zijn aan (of een bepaalde gedachteleider of politicus te volgen. In veel opzichten komt populisme daaruit voort. Als Agile coach kom je uiteindelijk in een situatie terecht waarin je iemands status in gevaar brengt. Dat kan de hoofdontwikkelaar zijn, de architect, de manager, de HR-partner of iemand anders. Hier wordt je gedrag extreem belangrijk. Door een nederige benadering toe te passen, wetende dat je ondanks je uitgebreide ervaring niet de volledige situatie kent, je de intenties van de coachee niet volledig begrijpt, en het gevoel van status belangrijk is, kun je de coachee eerder opties geven om te handelen dan hem te instrueren. Dit betekent niet dat alles mag - gebruik je kennis, maar pas het toe op een respectvolle manier. Zo krijg je een partner in plaats van een tegenstander. Het toepassen van systemische coachingstechnieken is een goede manier om nederig onderzoek te verzekeren, zoals ik heb beschreven in een vorige blog.

Conclusie

Samenvattend moet een effectieve Agile coach een delicaat evenwicht vinden tussen kennis van Agile raamwerken en het begrijpen van de menselijke dynamiek. Hoewel beheersing van de kaders essentieel is, ligt het werkelijke succes van Agile transformaties in het vermogen van de coach om de complexe, vaak irrationele aard van mensen te begrijpen en ermee te werken. Door een houding aan te nemen van onderwijzen, mentorschap, adviseren, faciliteren en vooral coachen, kan een Agile coach individuen en teams in staat stellen om eigenaarschap te nemen van hun Agile reis. Bovendien zal het omarmen van een nederige benadering en het begrijpen van het belang van status, zoals beschreven in het SCARF-model, helpen bij het opbouwen van vertrouwen en het bevorderen van samenwerkingsrelaties. Uiteindelijk moet een Agile coach fungeren als een gids, die anderen helpt hun potentieel te ontsluiten en het pad te bewandelen om op eigen kracht werkelijk Agile te worden.

Delen:

Agile versus systemisch coachen

Gerelateerde blogposts

Schermafbeelding

Welke competenties moet een Agile Coach hebben?

Bij Agile transformaties wordt de rol van een Agile coach vaak verkeerd begrepen. Velen richten zich op processen en kaders en verwaarlozen de menselijke aspecten zoals vertrouwen, relaties, cultuur en psychodynamiek. Deze post onderzoekt de belangrijkste competenties die een Agile coach zou moeten bezitten en benadrukt het belang om meer te handelen als psychologen, antropologen of sociologen in plaats van ingenieurs. Door een balans te vinden tussen kennis van Agile raamwerken en begrip van menselijke dynamiek, kunnen Agile coaches individuen en teams in staat stellen om eigenaarschap te nemen van hun Agile reis en te zorgen voor duurzame, betekenisvolle transformaties.

Uw strategie voor het stellen van krachtige vragen

Het stellen van de juiste vragen is een uitdagende taak, vooral wanneer je je eigen mening niet wilt opdringen aan de persoon of het team dat je coacht. In deze vijfde en laatste blogpost over systemisch coachen gaan we dieper in op de vier vraagtypes van Karl Tomm.

Gerelateerde training

Verwante bronnen

Hoe voer ik een Retrospective uit?

Het uitvoeren van een effectieve retrospectieve is cruciaal voor continue verbetering in Agile teams. Als je ooit het gevoel hebt gehad dat de retrospectives van je team richting missen of geen bruikbare inzichten opleveren, dan...

Vijf verschillende bruggen

Vijf manieren om consensus te bereiken

Ontdek vijf effectieve strategieën om consensus te bereiken en samenwerking binnen je team of organisatie te bevorderen.

Een kameleon op een blad

Wat is Veranderingsbeheer? .

Ontdek de essentiële principes en strategieën van verandermanagement in dit verhelderende artikel.

Meer berichten

We kunnen meedenken
hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!