At navigere i terrænet - Agile Coaching vs. systemisk coaching

I dette andet blogindlæg om systemisk coaching sætter vi fokus på forskellen mellem Agile-coaching og systemisk coaching.
Du kan også læse dette indlæg i

Velkommen til det andet blogindlæg i vores femdelte serie om systemisk coaching i forbindelse med Agile og forandringsledelse.

Her er den fulde liste over blogindlæg i denne serie, hvis du vil springe direkte til et af emnerne:

Agile Coaching vs. Systemisk coaching: Afsløring af forskellene

I dette indlæg dykker vi ned i de indviklede forskelle mellem Agile-coaching og systemisk coaching. Vi vil tage fat på Agile Coaching-dansen, som involverer en række holdninger og teknikker, der har til formål at fremme forbedring af færdigheder og praksis. Systemisk coaching er en af disse holdninger, der er forankret i en holistisk forståelse af organisatoriske systemer, og som lægger stor vægt på individuelt og kollektivt potentiale.

Agile Coaching's forandringsdagsorden

I modsætning til systemisk coaching, som foregår på den coachedes præmisser, har Agile-coaching ofte en forudbestemt forandringsdagsorden. Som Agile-coach rækker din rolle ud over at styrke enkeltpersoner; den involverer aktiv styring af transformationsinitiativer. Det kan omfatte implementering af specifikke Agile-rammer, tilpasning af teams og organisatorisk forandring i henhold til foruddefinerede strategier.

Med henvisning til vores tidligere indlæg, hvor systemisk coaching skaber et sikkert rum for udforskning, søger Agile Coaching's dagsordenstyrede tilgang at implementere forandringer proaktivt. Det rejser spørgsmål om balancen mellem coachens styring og coachee'ens autonomi.

Coachee's villighed: En afgørende distinktion

En grundlæggende forskel viser sig i coachees villighed til at udforske nye territorier. Systemisk coaching respekterer den coachedes autonomi og sikrer, at coachingforløbet stemmer overens med deres ambitioner. I modsætning hertil opererer Agile-coaching ofte med en fast dagsorden, der har til hensigt at guide teams eller enkeltpersoner mod foruddefinerede mål, der ofte er fastlagt i samråd med organisatoriske sponsorer.

Når man tænker på vores tidligere indlæg, hvor systemisk coaching styrker individer ved aktivt at involvere dem i forandringsprocessen, bliver denne skelnen tydeligere. Ved at frigøre skjult potentiale sikrer systemisk coaching, at den coachede villigt navigerer mod sine mål.

Agile Coaching-dansen og systemisk coaching: En harmonisk blanding

I praksis skal Agile-coaches ofte finde en balance mellem at være fageksperter og anvende systemiske coachingtilgange. Denne ligevægt, som ofte kaldes Agile Coaching-dansen, indebærer en glidende overgang mellem undervisning, mentoring, rådgivning, facilitering og coaching, afhængigt af den coachedes behov og konteksten for coachinginteraktionen.

Vores tidligere indlæg fremhævede de systemiske coachingprincipper, såsom at være mål- og løsningsorienteret, kontekstuel og ressourcefuld. Disse principper er en fremragende baggrund for Agile-coaches til at berige deres coaching-værktøjskasse.

Næste skridt: Grundlæggende værktøjer til systemisk coaching

Mens vi fortsætter med at udforske den komplicerede dans mellem Agile og systemisk coaching, vil vores næste tre blogindlæg fokusere på grundlæggende værktøjer til systemisk coaching:

  • Nysgerrighed og nøgleord: Afsløring af nysgerrighedens teknik og den strategiske brug af nøgleord til at navigere i komplekse coachingsamtaler.
  • Coaching Samtale Struktur: Vi dykker ned i strukturen i coachingsamtaler, og hvordan den spiller en afgørende rolle i at frigøre skjulte potentialer.
  • Kunsten at stille kraftfulde spørgsmål: At mestre evnen til at stille spørgsmål, der inspirerer til refleksion, udfordrer antagelser og skaber meningsfuld forandring.

Konklusionen er, at synergien mellem Agile og systemisk coaching afslører et dynamisk landskab af coachingmetoder. At anerkende de nuancerede forskelle giver coaches mulighed for at navigere effektivt i forskellige coachingscenarier. Hold øje med vores kommende indlæg, hvor vi dissekerer grundlæggende værktøjer til systemisk coaching og beriger dit coachingrepertoire yderligere.

Omfavn coachingens kraft, og vær en katalysator for positiv forandring i din organisation. Lad os sammen skabe en kultur med løbende forbedringer og vækst.

Del:

Agile coaching versus systemisk coaching

Relateret blogindlæg

Skærmbillede

Hvilke kompetencer bør en Agile Coach have?.

I Agile-transformationer bliver Agile-coachens rolle ofte misforstået. Mange fokuserer på processer og rammer og overser de menneskelige aspekter som tillid, relationer, kultur og psykodynamik. Dette indlæg udforsker de nøglekompetencer, som en Agile-coach bør besidde, og understreger vigtigheden af at agere mere som psykologer, antropologer eller sociologer end som ingeniører. Ved at afbalancere viden om Agile-rammer med en forståelse af menneskelig dynamik kan Agile-coaches give enkeltpersoner og teams mulighed for at tage ejerskab over deres Agile-rejse og sikre bæredygtige, meningsfulde forandringer.

Din strategi til at stille virkningsfulde spørgsmål

At stille de rigtige spørgsmål er en udfordrende opgave, især når man ikke ønsker at påtvinge den person eller det team, man coacher, sin egen mening. I dette femte og sidste blogindlæg om systemisk coaching vil vi udforske Karl Tomms fire spørgsmålstyper.

Relateret uddannelse

Relaterede ressourcer

Sådan kører du en Retrospective.

At køre et effektivt retrospektiv er afgørende for løbende forbedringer i Agile-teams. Hvis du nogensinde har følt, at dit teams retrospektiver mangler retning eller ikke producerer handlingsrettede indsigter, er du...

Fem forskellige broer

Fem måder at skabe konsensus på

Opdag fem effektive strategier til at skabe konsensus og fremme samarbejde i dit team eller din organisation.

En kamæleon på et blad

Hvad er forandringsledelse?

Opdag de vigtige principper og strategier for forandringsledelse i denne indsigtsfulde artikel.

Flere indlæg

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!