Din strategi til at stille stærke spørgsmål

At stille de rigtige spørgsmål er en udfordrende opgave, især når man ikke ønsker at påtvinge den person eller det team, man coacher, sin egen mening. I dette femte og sidste blogindlæg om systemisk coaching vil vi udforske Karl Tomms fire spørgsmålstyper.
Du kan også læse dette indlæg i

Velkommen til det femte og sidste blogindlæg i vores serie om systemisk coaching i forbindelse med Agile og forandringsledelse.

Hvis du er gået glip af nogle af de tidligere dele, er her en liste over alle blogindlæggene i serien:

At stille de rigtige spørgsmål er en udfordrende opgave, især når man ikke ønsker at påtvinge den person eller det team, man coacher, sin egen mening. Gode coachingspørgsmål er fordomsfrie, åbne, ikke-dømmende og hjælper med at fremme nye ideer og visioner om muligheder. Den slags spørgsmål er det, vi kalder kraftfulde spørgsmål.

Der er flere måder at øve sig i at stille stærke spørgsmål på. De afhænger af, hvilken coachingskole du kommer fra. Én tilgang er at øve sig på et sæt spørgsmål, indtil man kan dem udenad og dermed er i stand til at vælge det rigtige i enhver given situation. En anden (og mere intelligent) tilgang er at lære en strategi til at designe det rigtige spørgsmål i øjeblikket. Denne strategi udspringer af en model, som er udviklet af den canadiske psykolog Karl Tomm.

Fortid og fremtid - enkle og komplekse forståelser

Karl Tomms tilgang har sine rødder i systemisk teori. Den indkapsler cirkularitet og forståelsen af, at vi hver især har et forskelligt syn på fakta i en given situation. Ingen har monopol på sandheden. Modellen på billedet ovenfor viser to dimensioner: Tid og forståelse. Fortid vs. fremtid på den vandrette akse og enkle vs. komplekse forståelser på den lodrette akse.

Nogle af vores kraftfulde spørgsmål er rettet mod det, der allerede er sket, og andre er rettet mod det, der kunne ske. Nogle af vores kraftfulde spørgsmål antager, at der er én og kun én sandhed (lineære eller simple spørgsmål), og andre anerkender mangfoldigheden i vores forståelse af sandheden (cirkulære eller komplekse spørgsmål). Sandheden i menneskelig interaktion er i flertal, som den afdøde Ralph Stacey ville sige.

Når vi stiller spørgsmål, der er fortidsorienterede og lineære, stiller vi spørgsmål som en detektiv i et forhør:

 • "Hvad skete der?"
 • "Hvem gjorde hvad?"
 • "Hvis skyld er det?"

Her leder vi efter fakta, der hjælper os med at forstå problemet.

Når vi stiller spørgsmål, der er fortidsorienterede og cirkulære, stiller vi spørgsmål som en antropolog, der laver forskning:

 • "Hvad tror du, var deres motivation for at gøre det?"
 • "Fra hvilken synsvinkel kan det, han gjorde, give mening?"
 • "Kan det være, at hun så noget, som I andre ikke indså? Hvad kunne det være?"

Vi leder efter intentioner og udvider vores forståelse af intentionerne.

Spørgsmål, vi stiller som fremtidsorienterede og cirkulære spørgsmål, har til hensigt at udforske muligheder og udvide muligheder. Her stiller vi spørgsmål som en fremtidsforsker. Vi kan også stille spørgsmål, der antyder, at der er sket et mirakel fra den ene dag til den anden:

 • "Hvis du kom på arbejde i morgen, og problemet var forsvundet i løbet af natten, hvordan ville du så opdage det?"
 • "Når du om tre måneder har løst denne sag og ser tilbage på i dag, hvilke beslutninger tog du så, som gjorde en forskel?"

Spørgsmål i denne kategori kan virke lidt mærkelige i starten, men giv det et forsøg. Fordelen ved spørgsmål som disse er, at de kobler coachee'en fra den aktuelle og begrænsede situation, hvilket frigør energi til at se nye perspektiver og beslutte nye årsager til handlinger baseret på disse perspektiver. De hjælper coachee med at se, hvilke dele af miraklet eller den ønskede fremtid, der allerede er til stede i dag, og hvordan de kan bruges som trædesten på vejen mod målet.

Endelig kan vi stille enkle eller lineære fremtidsorienterede spørgsmål. Det er spørgsmål, som kaptajner ville stille. De er mere direkte og tjener det formål at sætte retning for den ønskede forandring:

 • "Hvad er det første, du vil gøre?"
 • "Hvem vil du tale med?"
 • "Hvordan kan han eller hun hjælpe dig?"

Ligesom i et retrospektiv er det her, de specifikke opgaver defineres og forberedes til handling.

Det er som at køre bil

Når vi coacher nogen, ser vi for det meste på fremtiden og den forandring, vi vil skabe. Men fra tid til anden må vi se tilbage på fortiden for at forstå, hvad der er sket, og hvorfor vi befinder os i den nuværende situation. Det er ligesom at køre bil: Vi kigger mest ud af forruden på trafikken foran os, men fra tid til anden kigger vi også i bakspejlet for at vide, hvad der er bag os.

Der er ikke nogen bestemt rute, man skal følge, når man bruger Karl Tomms model. Personligt synes jeg, at jeg for det meste starter som detektiv, så bliver jeg antropolog, så undersøger jeg som fremtidsforsker, og til sidst ender jeg som kaptajn. Men på min vej kan jeg hoppe frem og tilbage, når min intuition siger mig, at jeg skal.

At stille stærke spørgsmål er et værdifuldt værktøj, du kan bruge som coach, og med øvelse kan du med tiden blive flydende i denne tilgang.

Er du interesseret i at lære systemisk coaching i en Agile-kontekst?

Nedenfor er en liste over vores planlagte kurser. Læs mere om dette program her.

Afsluttende kommentarer

Dette blogindlæg afslutter vores serie om systemisk coaching i forbindelse med Agile og forandringsledelse. Jeg håber, du fandt værdi i at læse det. Systemisk coaching er et stærkt værktøj, der kan have en enorm indvirkning på dem, der oplever det, så lad mig slutte af med et par vigtige kommentarer.

Først og fremmest bliver man naturligvis ikke en fuldblods systemisk coach ved at læse et par blogindlæg på internettet. Det kræver en ordentlig uddannelse og en masse øvelse. Der er mange coachingskoler, der tilbyder denne uddannelse. De teknikker, der er beskrevet i denne serie, bliver også undervist i på vores Agile Coaching Professional-uddannelse med ICAgile-certificering. Jeg foreslår, at du vælger, hvad der er bedst for dig, men hvis Agile-coaching er dit fokus, vil jeg selvfølgelig anbefale vores program (du kan se en liste over planlagte kurser ovenfor).

For det andet er systemisk coaching for velfungerende mennesker, der ønsker at ændre deres måde at handle på. Det er ikke terapi, så lad være med at falde i fælden og blive en lommepsykolog. Du vil måske opleve folk, der kommer til dig for at få coaching, men det, de i virkeligheden har brug for, er terapi. Medmindre du er uddannet psykolog eller terapeut, bør du holde dig fra at eksperimentere med sådanne mennesker, da der er en risiko for, at du gør mere skade end gavn. Lad dem vide, at du ikke er den rette til at hjælpe dem - måske kan du endda guide dem til at finde de rette fagfolk, der kan hjælpe i stedet for dig.

For det tredje må du ikke coache uden tilladelse. Med tiden vil du sandsynligvis opleve en ændring i, hvordan du taler og opfører dig, når folk kommer til dig for at tale om noget, og det er fint. Men lad være med at rulle hele coaching-værktøjskassen ud, medmindre I i fællesskab er blevet enige om at coache. Du kan altid tilbyde dine evner som coach, men nogle gange har folk bare brug for råd.

Og endelig er coaching ikke svaret på alt. Der er situationer, hvor coaching er passende, og der er situationer, hvor coaching ikke er passende. Hvis du f.eks. skal give feedback om uønsket adfærd eller underpræstation - og endnu værre - hvis du skal afskedige folk, så er coaching et absolut no-go. Hvis man forsøger at give coaching i sådanne situationer, risikerer man at blive en manipulator snarere end en coach. Lad os undgå det.

Del:

De fire spørgsmålstyper hos Karl Tomm

Relateret blogindlæg

Skærmbillede

Hvilke kompetencer bør en Agile Coach have?.

I Agile-transformationer bliver Agile-coachens rolle ofte misforstået. Mange fokuserer på processer og rammer og overser de menneskelige aspekter som tillid, relationer, kultur og psykodynamik. Dette indlæg udforsker de nøglekompetencer, som en Agile-coach bør besidde, og understreger vigtigheden af at agere mere som psykologer, antropologer eller sociologer end som ingeniører. Ved at afbalancere viden om Agile-rammer med en forståelse af menneskelig dynamik kan Agile-coaches give enkeltpersoner og teams mulighed for at tage ejerskab over deres Agile-rejse og sikre bæredygtige, meningsfulde forandringer.

Din strategi til at stille virkningsfulde spørgsmål

At stille de rigtige spørgsmål er en udfordrende opgave, især når man ikke ønsker at påtvinge den person eller det team, man coacher, sin egen mening. I dette femte og sidste blogindlæg om systemisk coaching vil vi udforske Karl Tomms fire spørgsmålstyper.

Relateret uddannelse

Relaterede ressourcer

Sådan kører du en Retrospective.

At køre et effektivt retrospektiv er afgørende for løbende forbedringer i Agile-teams. Hvis du nogensinde har følt, at dit teams retrospektiver mangler retning eller ikke producerer handlingsrettede indsigter, er du...

Fem forskellige broer

Fem måder at skabe konsensus på

Opdag fem effektive strategier til at skabe konsensus og fremme samarbejde i dit team eller din organisation.

En kamæleon på et blad

Hvad er forandringsledelse?

Opdag de vigtige principper og strategier for forandringsledelse i denne indsigtsfulde artikel.

Flere indlæg

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!