Kunsten at lytte og frigøre skjulte potentialer

Brug af nysgerrighed og nøgleord skaber det "fælles tredje", når du hjælper din coachee med at frigøre skjulte potentialer. Læs mere i dette tredje blogindlæg om systemisk coaching i forbindelse med Agile og forandringsledelse.
Du kan også læse dette indlæg i

Velkommen til det tredje blogindlæg i vores femdelte serie om systemisk coaching i forbindelse med Agile og forandringsledelse.

 I dette og de følgende to blogindlæg vil vi se nærmere på teknikkerne i systemisk coaching.

Her er den fulde liste over blogindlæg i denne serie, hvis du vil springe direkte til et af emnerne:

Essensen af at lytte i coaching

Inden for coaching, hvad enten det er som Scrum Master eller Agile Coach, er kunsten at lytte af uovertruffen betydning. Vores primære mål er ikke blot at instruere, men at give enkeltpersoner og teams mulighed for at blive de bedste versioner af sig selv. Det er her, visdommen fra professionelle coachingmetoder bliver uvurderlig - især din bevidsthed om og evne til at lytte.

Tre niveauer af lytning

1. Niveau 1 - Selvcentreret lytning

På dette niveau er det ubevidstheden, der dominerer. Fokus er på at relatere det, der bliver sagt, til ens egen verden og trække på personlige erfaringer og meninger. Populært sagt kaprer din indre stemme samtalen. Det fører ofte til, at man giver løsninger baseret på coachens perspektiv i stedet for at hjælpe den coachede med at opdage sig selv.

2. Niveau to - anden-centreret lytning

At gå videre til dette niveau indebærer et skift i fokus mod coachee. Aktiv lytning, øjenkontakt og forståelse af perspektiver mellem linjerne bliver prioriteret. Det er et afgørende skridt mod effektiv coaching.

3. Niveau tre - følelsesmæssigt afstemt lytning

Niveau tre bygger videre på niveau to og tilføjer en følelsesmæssig dimension. Ud over at forstå ord og perspektiver, indstiller coachen sig på den coachedes følelser - registrerer glæde, frustration eller tristhed - og reflekterer disse følelser tilbage.

Som trænere er det uundgåeligt, at man af og til falder ned på niveau et. Nøglen er selvbevidsthed. At identificere udløsende faktorer og anvende overlevelsesteknikker til at komme op fra niveau 1 sikrer en mere effektiv coachingdynamik.

Nøgleordenes rolle

En kraftfuld teknik i effektiv coaching er at identificere og bruge nøgleord - ord, der har en dybere mening for den coachede. Disse ord åbner op for forståelse og nye veje til udforskning. Skriv dem ned under samtalen, og brug dem til at formulere forskellige spørgsmål, som giver et omfattende perspektiv.

Undgå antagelser med nysgerrighed

Farerne ved antagelser og vigtigheden af nysgerrighed kan ikke overvurderes. Ord kan have forskellige betydninger afhængigt af kontekst og individuelle perspektiver. Med en nysgerrig tankegang skal coaches afholde sig fra at antage og i stedet udforske coachee'ens tilsigtede mening.

Aktiv lytning og skabelse af et fælles tredje

At indgå i en meningsfuld samtale indebærer aktiv lytning, hvor målet er fælles forståelse. Samtalen handler ikke kun om de to deltagere; den handler om at skabe et fælles tredje - en sammensmeltning af tanker, perspektiver og forståelse.

Håndtering af overføring:

Overførsel - den ubevidste projektion af tidligere erfaringer over på coachee - skal anerkendes. Bevidsthed om potentiel bias er afgørende for coaches for at sikre et fair og upartisk coachingforhold. Coachee'en kan ubevidst minde dig om en anden person med risiko for, at du projicerer oplevelser fra fortiden over i coachee'en. Det kan være antagelser om skjulte dagsordener, manglende evner eller noget andet. Med din bevidsthed om mulig overføring vil du være i stand til at opretholde neutralitet som coach.

Værktøjskassen til coaching: At lytte, formulere spørgsmål og skabe forståelse

I coachingens indviklede dans udgør lytning og spørgsmål kernen. Evnen til at tilpasse lytteniveauet, bruge nøgleord, undgå antagelser og være opmærksom på overføring beriger coachingens værktøjskasse. Disse værktøjer forbedrer ikke kun effektiviteten af coachingsamtaler, men fremmer også et miljø med tillid, selvrefleksion og løbende forbedringer.

Mens vi fortsætter vores udforskning af systemiske coachingværktøjer, kan du holde øje med vores Næste indlæg hvor vi udfolder den indviklede struktur i coachingsamtaler - en grundlæggende søjle i at frigøre skjulte potentialer.

Del:

Det fælles tredje

Relateret blogindlæg

10 fordele ved at bruge Sprint Goals.

Hos Better Change tror vi på, at teamsamarbejde kan skabe værdi i organisationer. Et vigtigt og ofte overset aspekt af dette er brugen af Sprint Goal'er. Det er klare, præcise mål for hver Sprint, som giver Scrum-teams retning og fokus.

Mastering Difficult Conversations: A Comprehensive Guide for Leaders.

Har du nogensinde været i en situation, hvor der var brug for en svær samtale? Det har jeg også! Kunne du lide det? Heller ikke mig! Men konflikter og behovet for svære samtaler er grundlæggende aspekter af ledelse - og livet generelt. I løbet af to årtier som leder har jeg haft mange svære samtaler, lige fra formelle advarsler til afbrydelse af relationer. Hver situation har haft stor indflydelse på de involverede og lært mig at tilpasse disse diskussioner til mine personlige værdier og bevare min integritet. I denne artikel har jeg samlet nogle perspektiver og råd.

Scaling Challenges: En CIO's perspektiv.

Mange CIO'er påbegynder ambitiøse skaleringsinitiativer med det formål at frigøre agility og fremskynde time-to-market. Men vejen dertil kan være fyldt med uventede forhindringer. Denne artikel udforsker almindelige vejspærringer og giver vejledning...

Relateret uddannelse

Relaterede ressourcer

Sådan kører du en Retrospective.

At køre et effektivt retrospektiv er afgørende for løbende forbedringer i Agile-teams. Hvis du nogensinde har følt, at dit teams retrospektiver mangler retning eller ikke producerer handlingsrettede indsigter, er du...

Flere indlæg

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!