Hav en struktur for din coachingsamtale

Systemisk coaching er en disciplineret tilgang, der hjælper enkeltpersoner og teams med at beslutte, hvad de skal gøre, og hvordan de skal gøre det. I dette fjerde blogindlæg om systemisk coaching i forbindelse med Agile og forandringsledelse vil vi introducere en struktur, du kan følge i dine coachingsamtaler.
Du kan også læse dette indlæg i

Velkommen til det fjerde blogindlæg i vores femdelte serie om systemisk coaching i forbindelse med Agile og forandringsledelse.

I vores tidligere blogindlægI denne uge udforskede vi de vigtige aspekter af nysgerrighed, lytning og betydningen af at identificere nøgleord under coachingsamtaler. Forståelse af disse elementer lægger fundamentet for effektiv coaching. Hvis du gik glip af det, kan du indhente det forsømte her.

Lad os nu gå over til et andet vigtigt aspekt af coaching - at have en struktureret tilgang til dine coachingsamtaler. En coachingsamtale er ikke bare en tilfældig snak; det er en dedikeret interaktion for enkeltpersoner eller teams, der er forpligtet til at foretage væsentlige ændringer eller få indsigt i vigtige forhold. For at guide dig på denne rejse vil vi diskutere de to niveauer af coachingsamtaler, vigtigheden af at mødes på metaniveau og de forskellige tjekpunkter for at sikre en fokuseret og værdifuld dialog.

Her er den fulde liste over blogindlæg i denne serie, hvis du vil springe direkte til et af emnerne:

Strukturen for den coachende samtale

En coachingsamtale er ikke bare en lille snak om, hvordan det går eller ikke går. Coachingsamtaler er for engagerede personer eller teams (coachees), der ønsker at foretage en væsentlig forandring eller blive klogere på en vigtig sag. For at hjælpe dig med at få succes som coach kan du anvende en struktur til coachingsamtalen, som vil hjælpe dig og den coachede ved at fokusere samtalen omkring det vigtige emne og finde specifikke handlinger, der skal udføres som et resultat. Det er vigtigt at huske, at en coachingsamtale er noget, du designer sammen med coachee, og på det tidspunkt, hvor samtalen er ønsket af vedkommende. Som coach tager du aldrig coachees med til steder, de ikke ønsker at gå hen - det ville være helt ude af proportioner. I stedet skal du gøre det muligt for dem at komme derhen, hvor de gerne vil, ved at hjælpe dem med at reflektere over de vigtige ting.

De to niveauer i coachingsamtalen

Den danske systemiske tænker og praktiker, Jacob Storch, er designeren af den model, vi bruger her, og som det fremgår af figuren ovenfor, kan en coachingsamtale foregå på to niveauer: A) Samtaleniveauet og B) Metaniveauet. Som coach agerer man hele tiden på begge niveauer. Coachee befinder sig primært på samtaleniveauet, men vil fra tid til anden blive inviteret til metaniveauet af dig.

Samtaleniveauet er der, hvor samtalen finder sted. Her bruger du de 3 niveauer af lytning og formulerer spørgsmål baseret på nøgleord som nævnt i det forrige blogindlæg. Coachee vil også besvare dine spørgsmål på dette niveau.

Metaniveauet er der, hvor du designer og reflekterer over samtalen. Her beslutter du, hvilke kraftfulde spørgsmål du vil stille (muligvis baseret på Karl Tomm-modellen, som vil blive beskrevet i det følgende blogindlæg), hvilke hypoteser du vil formulere, og i hvilken retning du vil føre samtalen videre. Som coach kan du forestille dig, at du har et tredje øje, der observerer samtalen fra dette niveau og bruger din bevidsthed om samtalens flow og de svar, du får, til at hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger.

Mød op på metaniveauet

Som nævnt vil du fra tid til anden invitere coachee til at slutte sig til dig på metaniveau. Formålet med dette er at have en samtale om samtalen, samarbejde om at designe samtalen, reflektere over de hidtidige erfaringer og træffe beslutninger om, hvor vi skal hen næste gang.

Der er normalt mindst tre muligheder for at mødes på metaniveau: 1) at etablere kontrakten for samtalen, 2) et check-up under samtalen og 3) når du afslutter samtalen. Men før du går i gang med at lave kontrakten, bør du bruge lidt tid på at etablere kontakt med coachee. Her er småsnak okay, så længe du styrer mod at starte coachingsamtalen. At etablere kontakt hjælper folk med at slappe af og føle sig trygge ved at tale frit.

Sådan kan du etablere kontrakten

Når du etablerer kontrakten, inviterer du coachee til en dialog om den samtale, I skal have. Her kan du stille spørgsmål som:

  • "Hvad er det for et emne, du gerne vil uddybe og have indsigt i?"
  • "Hvordan kan jeg bedst hjælpe dig under samtalen?", 
  • "Er der spørgsmål, du især vil have mig til at stille, eller spørgsmål, du absolut ikke vil have mig til at stille?"
  • "Når denne samtale er slut om xx minutter, hvor vil du så gerne være, og hvad håber du at have lært?". 

God praksis er at få coachee til at formulere målet med samtalen i en kort sætning - og som coach huske den ved at skrive den ned på egen hånd.

Nu kan coachingsamtalen begynde - normalt ved at formulere spørgsmål baseret på nøgleord fra de aftalte mål for samtalen.

Foretag kontrolbesøg

Undervejs i samtalen kan du fra tid til anden lave et check-up for at evaluere samtalen. Her kan du opsummere den hidtidige læring og beslutte, hvad næste skridt skal være. Check-ups hjælper med at co-designe samtalen undervejs med det formål at bringe mest mulig værdi ind i den. Tænk på det som en slags inspicér-og-tilpas på metaniveau.

Du kan bruge check-ups, når du føler, at samtalen er ved en skillevej, så du kan træffe beslutninger om, hvilken vej du skal gå videre. Vær ydmyg og gå ikke ud fra, at din personlige beslutning vil være den bedste vej. Spørg i stedet coachee, og følg deres valg. Husk: Det handler ikke om dig! Det handler om coachee'en!

Du kan også bruge check-ups til at genforhandle kontrakten, hvis du indser, at et andet emne synes at være vigtigere.

Du kan foretage så mange tjek, som du finder nødvendigt, og stille spørgsmål som f.eks: 

  • "Lad os opsummere: Vi har diskuteret .... og ... og fundet ud af, at .... . Vil du uddybe det mere, eller vil du hellere gå videre og se på andre muligheder? Hvad skulle det være?"
  • "Som jeg ser det, kan vi enten gå i retning af ... eller i retning af ... . Du kan måske se en tredje retning. Hvor vil du gerne hen herfra?"
  • "I begyndelsen af denne samtale blev vi enige om at tale om emnet: ... . Det forekommer mig, at vi mere diskuterer emnet ... . Vil du vende tilbage til det aftalte emne, eller er det emne, vi har diskuteret i stedet, vigtigere? Ønsker du at ændre det aftalte emne?".

Når tjekket er overstået, kan I fortsætte samtalen og tage højde for de beslutninger, I lige har truffet sammen.

Definer de næste skridt, og slut af med en klar konklusion

I slutningen af samtalen er det tid til at lave en konklusion med fokus på de specifikke skridt, som coachee vil tage for at implementere den ønskede forandring. Få coachee til at udtale konklusionen i stedet for, at du gør det. Det fremmer følelsen af ansvar. Husk: Det er ikke din løsning - det er coachee'ens løsning!

Det er god praksis som opfølgning på samtalen at spørge om, hvad det næste skridt vil være, hvornår det vil være gjort, og hvordan du vil vide, at det er opnået. Til det sidste spørgsmål vil den eller de, du coacher, normalt svare noget i stil med: "Du får en mail med besked om, hvordan det er gået". Dit svar kan så, som en service til den anden del, være: "Og hvis jeg ikke modtager denne mail, vil det så være en hjælp for dig, hvis jeg spørger dig, hvordan det gik?". Denne holdning skærper bevidstheden om coachingsamtalen som noget, der tjener et formål, i stedet for bare at være en smalltalk om livet, universet og andre ting.

Slut af med at bede om feedback

Endelig bør du som coach, der ønsker at forbedre dine færdigheder, også bede om feedback på coachingsamtalen. Stil spørgsmål som f.eks: "Hvordan var denne samtale for dig?", "Hvad gjorde jeg, som var særligt nyttigt for dig?" og "Hvilke spørgsmål glemte jeg at stille?"

Modtag feedbacken med taknemmelighed, stil måske opklarende spørgsmål, men lad være med at diskutere, om feedbacken var rigtig eller forkert. Det vigtige er, hvordan coachee eller teamet oplevede din coaching. Der er højst sandsynligt en pointe bag feedbacken, uanset om du kunne lide den eller ej.

Vi håber, at du finder disse indsigter værdifulde, når du fortsætter din rejse i coachingsamtaler. Hold øje med vores næste blogindlæg, hvor vi vil dykke ned i kunsten at formulere stærke spørgsmål, en afgørende færdighed til at fremme dyb refleksion og transformativ forandring.

Del:

Struktur for coachingsamtaler

Relateret blogindlæg

Skærmbillede

Hvilke kompetencer bør en Agile Coach have?.

I Agile-transformationer bliver Agile-coachens rolle ofte misforstået. Mange fokuserer på processer og rammer og overser de menneskelige aspekter som tillid, relationer, kultur og psykodynamik. Dette indlæg udforsker de nøglekompetencer, som en Agile-coach bør besidde, og understreger vigtigheden af at agere mere som psykologer, antropologer eller sociologer end som ingeniører. Ved at afbalancere viden om Agile-rammer med en forståelse af menneskelig dynamik kan Agile-coaches give enkeltpersoner og teams mulighed for at tage ejerskab over deres Agile-rejse og sikre bæredygtige, meningsfulde forandringer.

Din strategi til at stille virkningsfulde spørgsmål

At stille de rigtige spørgsmål er en udfordrende opgave, især når man ikke ønsker at påtvinge den person eller det team, man coacher, sin egen mening. I dette femte og sidste blogindlæg om systemisk coaching vil vi udforske Karl Tomms fire spørgsmålstyper.

Relateret uddannelse

Relaterede ressourcer

Sådan kører du en Retrospective.

At køre et effektivt retrospektiv er afgørende for løbende forbedringer i Agile-teams. Hvis du nogensinde har følt, at dit teams retrospektiver mangler retning eller ikke producerer handlingsrettede indsigter, er du...

Fem forskellige broer

Fem måder at skabe konsensus på

Opdag fem effektive strategier til at skabe konsensus og fremme samarbejde i dit team eller din organisation.

En kamæleon på et blad

Hvad er forandringsledelse?

Opdag de vigtige principper og strategier for forandringsledelse i denne indsigtsfulde artikel.

Flere indlæg

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!