Industrier

Hos Better Change ved vi, hvad der virker - fordi vi selv har været der. Når vi arbejder med virksomheder, viser vi ikke bare vejen. Alle hos Better Change har både praktisk og teoretisk erfaring med Agile tilgange. Vi ved vigtigheden af at arbejde tæt sammen med vores kunder og ikke forlade dem, før de er flyvefærdige.

Better Change nyder fordelene ved mange års erfaringer med at gøre organisationer innovative og konkurrencedygtige. Vores grundlæggere var blandt de første, der på virksomhedsniveau implementerede agile tilgange i Danmark, blandt de første i Europa, der tog Agile coaching til et professionelt niveau og blandt de første i verden, der tog agile tilgange videre end blot softwareudvikling.

Industri

Energi

I energisektoren støder skiftet til mere smidige og adaptive metoder på forhindringer, der er dybt forankret i branchens traditionelle struktur. En af de største forhindringer stammer fra de store infrastrukturprojekter, der kendetegner sektoren. Projekter som f.eks. etablering af kraftværker eller implementering af vedvarende energikilder kræver omfattende planlægning og overholdelse af lovgivningsmæssige rammer, hvilket gør det udfordrende fuldt ud at omfavne de hurtige iterationer og den fleksibilitet, der ligger i agile-metoderne. Branchens kompleksitet forstærkes yderligere af inddragelsen af flere interessenter, herunder tilsynsmyndigheder, miljøagenturer og lokalsamfund, hvilket bidrager til forlængede beslutningsprocesser og projekttidslinjer. At finde en balance mellem at opfylde lovkrav og integrere agile-principper i disse omfattende projekter kræver omhyggelig navigation

Læs mere "
Industri

Finansielle institutioner

Virkningen af generativ AI, branchekonvergens, indlejret finansiering, åbne data, digitalisering af penge, dekarbonisering, digital identitet og svindel fortsætter med at vokse. For at forblive konkurrencedygtige er finanssektoren nødt til at øge tempoet i leveringen af friktionsløse digitale selvbetjeningsoplevelser. På deres rejse mod modstandsdygtighed og innovation konfronteres finansielle institutioner med kritiske beslutninger, der vil forme deres fremtid. Hvordan kan de problemfrit integrere digitalisering i kernen af deres forretningsstrategi? På hvilke måder kan agility anvendes til at fremskynde deres reaktion på markedsændringer og kundebehov? Og vigtigst af alt, hvordan kan disse digitale og agile-transformationer forbedre deres risikobegrænsningsstrategier? Friktionsløs selvbetjeningsoplevelse / Onboarding af den næste generation Et af de primære smertepunkter i den finansielle sektor er

Læs mere "
Industri

Sundhedsvæsenet

Sundhedsindustrien gennemgår betydelige forandringer drevet af teknologiske fremskridt og ændrede patientbehov. Organisationer skal innovere og tilpasse sig for at forblive konkurrencedygtige. Better Change giver den strategiske vejledning og ekspertise, der er nødvendig for at hjælpe sundhedsudbydere med at opfylde disse krav og udmærke sig i et dynamisk miljø. Omfavnelse af digital transformation Den digitale revolution har revolutioneret sundhedsvæsenet og giver nye muligheder for at forbedre patientplejen, strømline driften og øge effektiviteten. Fra elektroniske patientjournaler til telemedicinske platforme er potentialet for digital transformation i sundhedsvæsenet enormt. Men at navigere i dette teknologiske landskab kræver strategisk planlægning, investering i infrastruktur og en forpligtelse til at integrere digitale løsninger i alle aspekter af plejen. At navigere i en kompleks lovgivning Sundhedsindustrien opererer i et komplekst lovgivningsmiljø med love

Læs mere "
Industri

Forsikring

Forsikringsselskaber står i dag over for mange udfordringer, lige fra at tage nye teknologier til sig til at opfylde kundernes stadigt skiftende krav, hvilket kræver en strategisk tilgang for at forblive relevant og succesfuld. Branchen gennemgår dybtgående forandringer, som kræver innovation og tilpasningsevne. Omfavnelse af digital transformation Den digitale revolution har fundamentalt ændret den måde, vi lever, arbejder og interagerer på. For forsikringsselskaber betyder det, at de skal omfavne den digitale transformation for at strømline driften, forbedre kundeoplevelsen og forblive konkurrencedygtige på et marked i hastig udvikling. Mulighederne for innovation er enorme, lige fra udnyttelse af kunstig intelligens til forsikringstegning til implementering af digitale skadesbehandlingssystemer. Opfyld skiftende kundeforventninger I takt med at teknologien fortsætter med at omforme forsikringslandskabet, udvikler kundernes forventninger sig i et hastigt tempo. Nutidens forbrugere kræver sømløse digitale oplevelser, personaliserede produkter og

Læs mere "

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!