Fremme teamsynergi, overvinde dysfunktioner og opbygge stærke teams

Når det gælder effektivt teamwork, er der vigtige elementer, der skaber høj performance, herunder kraften i teamsynergi, håndtering af de fem dysfunktioner i et team og den transformerende effekt af øvelsen "Market of Skills".
Du kan også læse dette indlæg i

Team-synergi: Grundlaget for succes

Synergi er den magi, der forvandler en gruppe individer til et højtydende team. Den udspringer af det fælles mål eller formål, der binder teammedlemmerne sammen. Ligesom et Formel 1-hold sigter mod at vinde verdensmesterskabet, er tillid, rolleklarhed og ansvarlighed afgørende for at nå det fælles mål. I bund og grund betyder synergi, at den kollektive helhed er større end summen af de enkelte dele.

Håndtering af dysfunktioner: Vejen til høj ydeevne

Patrick Lencionis Five Dysfunctions of a Team tilbyder en model til at forstå teamets udfordringer. Den rangerer fem adfærdsmæssige karakteristika ved et team og vejleder ledere og trænere i, hvor de skal fokusere deres indsats, når de håndterer teamdysfunktioner. Disse dysfunktioner, i stigende rækkefølge efter sværhedsgrad, inkluderer:

   1. Fravær af tillid: Grundlaget for teamwork, tillid, er den mest alvorlige dysfunktion. Uden tillid bliver andre dysfunktioner sværere at løse. At opbygge tillid indebærer at leve op til hinandens forventninger og kan styrkes gennem arbejdsaftaler og teamchartre.

   1. Frygt for konflikt: Den anden dysfunktion er frygten for åben dialog og konflikter. Teammedlemmer skal se uenigheder som muligheder for vækst og innovation. At facilitere konstruktive samtaler er afgørende for at undgå kunstig harmoni og bevare teamets energi.

   1. Mangel på engagement: Den tredje dysfunktion opstår, når teammedlemmerne undgår at forpligte sig fuldt ud til et fælles mål. Et klart, fælles mål er grundlaget for at blive et team. Tilskyndelse til indflydelse og aktiv deltagelse, såsom implementering af Agile-praksis, er afgørende for at øge engagementet.

   1. Undgåelse af ansvarlighed: Teammedlemmerne skal holde hinanden ansvarlige for de løfter, de giver. Dette afhænger af tillid, åben dialog og en forudgående forpligtelse til ansvarlighed. At fokusere på mål frem for enkeltpersoner er nøglen til effektiv ansvarlighed.

   1. Uopmærksomhed på resultater: Den sidste dysfunktion opstår, når teammedlemmerne mister overblikket over, hvad de laver og hvorfor. Det er afgørende, at man forbinder sig med teamets formål og forstår den værdi, de giver kunderne og organisationen.

  Når man skal håndtere teamudfordringer, er det vigtigt, at man tager fat på den mest alvorlige dysfunktion først, for hvis man tager fat på mindre alvorlige dysfunktioner, vil det kun være som at kradse i overfladen af det virkelige problem.

  Når det handler om at håndtere tillidsproblemer, har Market of Skills vist sig at være en god katalysator.

  Fra tillid til triumf gennem markedet for færdigheder

  Øvelsen "Market of Skills" er et transformationsværktøj udviklet af Peter Lang, en psykoanalytiker med speciale i systemisk organisationsteori. Det er en øvelse i to omgange, der er designet til at skabe tillid, fremme åben dialog og forbedre teamets identitetsfølelse. Denne aktivitet er især værdifuld for nydannede teams, men dens virkning rækker ud over denne fase.

  1. runde: Hvert teammedlem påtager sig rollen som en markedssælger og laver en plakat, der fremviser deres relevante kompetencer, færdigheder og interesser. Plakaten skal vise, hvad de bidrager med til teamets mål og formål, samt deres "under-the-counter"-færdigheder, som måske ikke er direkte relaterede, men som er bemærkelsesværdige. De angiver også kompetencer, som de ønsker at lære af andre.

  2. runde: Under præsentationen giver teammedlemmerne feedback i form af klistermærker, der viser påskønnelse af færdigheder, spotter yderligere evner og tilbyder hjælp til personlig udvikling. Den strukturerede feedback skaber et dybt bånd mellem teammedlemmerne og styrker tilliden og den åbne dialog.

  Jeg har brugt øvelsen "Market of Skills" siden 2008, og jeg oplever konsekvent bemærkelsesværdige resultater, når jeg faciliterer teams.

  Frigør dit teams potentiale

  For dem, der er ivrige efter at implementere øvelsen "Market of Skills" med deres teams, tilbyder jeg en faciliteringsguide. For at få adgang til denne værdifulde ressource og komme i gang med din teambuilding-rejse skal du blot udfylde formularen i dette blogindlæg.

  Resultatet: Et stærkt, sammentømret team

  Øvelsen "Market of Skills" fremmer en dyb følelse af teamidentitet og gensidig påskønnelse. Den udvider tilliden og forbedrer den åbne dialog og giver teammedlemmerne mulighed for at holde hinanden ansvarlige. Denne strukturerede proces er det fundament, som tillid, åben dialog, engagement og ansvarlighed bygger på, og som kulminerer i højtydende teams.

  Øvelsen "Market of Skills" handler ikke kun om at fremvise færdigheder; det handler om at forvandle en gruppe individer til et stærkt, sammenhængende team, der er klar til at tage fat på deres fælles mål med passion og engagement.

  Del:

  Formel 1-pitstop

  Relateret blogindlæg

  Skærmbillede

  Hvilke kompetencer bør en Agile Coach have?.

  I Agile-transformationer bliver Agile-coachens rolle ofte misforstået. Mange fokuserer på processer og rammer og overser de menneskelige aspekter som tillid, relationer, kultur og psykodynamik. Dette indlæg udforsker de nøglekompetencer, som en Agile-coach bør besidde, og understreger vigtigheden af at agere mere som psykologer, antropologer eller sociologer end som ingeniører. Ved at afbalancere viden om Agile-rammer med en forståelse af menneskelig dynamik kan Agile-coaches give enkeltpersoner og teams mulighed for at tage ejerskab over deres Agile-rejse og sikre bæredygtige, meningsfulde forandringer.

  Din strategi til at stille virkningsfulde spørgsmål

  At stille de rigtige spørgsmål er en udfordrende opgave, især når man ikke ønsker at påtvinge den person eller det team, man coacher, sin egen mening. I dette femte og sidste blogindlæg om systemisk coaching vil vi udforske Karl Tomms fire spørgsmålstyper.

  Relateret uddannelse

  Relaterede ressourcer

  Sådan kører du en Retrospective.

  At køre et effektivt retrospektiv er afgørende for løbende forbedringer i Agile-teams. Hvis du nogensinde har følt, at dit teams retrospektiver mangler retning eller ikke producerer handlingsrettede indsigter, er du...

  Fem forskellige broer

  Fem måder at skabe konsensus på

  Opdag fem effektive strategier til at skabe konsensus og fremme samarbejde i dit team eller din organisation.

  En kamæleon på et blad

  Hvad er forandringsledelse?

  Opdag de vigtige principper og strategier for forandringsledelse i denne indsigtsfulde artikel.

  Flere indlæg

  Lad os snakke om
  Hvordan vi kan hjælpe!

  Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!