Agile Lederskab: Den afgørende rolle for sansning, integritet, nærvær og autenticitet

I nutidens komplekse og stadigt skiftende organisatoriske landskaber går effektiv ledelse ud over strategier og planer. Det handler om at navigere i kompleksiteten ved hjælp af sensemaking, handle med integritet, fremme nærvær og lede med autenticitet. Dette blogindlæg bygger på indsigter fra Ralph Stacey og Karl Weick og undersøger, hvordan disse elementer er afgørende for agile-ledelse. Lær, hvordan du kan hjælpe dit team med at forstå deres roller, opbygge tillid gennem konsekvente handlinger, komme i dyb kontakt med dine kolleger og lede med dit sande jeg. Reflekter over disse principper for at forbedre dit lederskab og støtte dit teams succes.
Du kan også læse dette indlæg i

Introduktion

På Regional Scrum Gathering i Gent den 6. og 7. juni 2024 havde jeg fornøjelsen af at præsentere de kritiske elementer i agile-ledelse. Agile-transformationer mislykkes ofte ikke på grund af manglende strategi, men på grund af kompleksiteten i menneskelig adfærd og organisatorisk dynamik. Med udgangspunkt i Ralph Staceys og Karl Weicks teorier undersøgte jeg, hvordan sensemaking, integritet, nærvær og autenticitet er afgørende for effektivt lederskab i nutidens komplekse miljøer.

Forståelse af kompleksitet i organisationer

Moderne organisationer er i sagens natur komplekse og uforudsigelige. Ralph Staceys teori om komplekse responsive processer understreger, at organisatorisk dynamik ikke kan kontrolleres, men kan navigeres. Denne navigation bygger i høj grad på en forståelse af, at mennesker handler ud fra, hvad der giver mening for dem, påvirket af deres personlige intentioner og interaktionerne i organisationen.

Kraften i sensemaking

Karl Weicks begreb sensemaking handler om at forbinde punkterne i vores oplevelser gennem sociale interaktioner. Det er en retrospektiv proces, hvor vi fortolker uventede begivenheder ved at passe dem ind i vores eksisterende verdensbillede. Et illustrativt eksempel fra Weick er historien om ungarske soldater, der var faret vild i Alperne, og som navigerede sig tilbage ved hjælp af et kort over Pyrenæerne, hvilket understreger, hvordan mennesker skaber mening i information, selv når den er ufuldkommen.

Som ledere er det vores rolle at hjælpe vores teams med at få deres opgaver og organisationens mål til at give mening. Denne tilpasning er afgørende for at nå kollektive mål og sikre, at alle forstår deres bidrag til det større billede.

Integritet: Grundlaget for tillid

Integritet er grundlæggende for lederskab, da det skaber tillid. At handle i overensstemmelse med sin etik og sine værdier, selv i udfordrende situationer, er et stærkt eksempel. Majken Schultz' forskning peger på, at ledelsesadfærd er den primære drivkraft for organisationskulturen. Derfor sikrer opretholdelse af integritet, at vores handlinger konsekvent er i overensstemmelse med vores erklærede værdier, hvilket fremmer et troværdigt miljø.

Reflekter over dine personlige værdier, og overvej, hvordan de påvirker dit daglige arbejde. Overensstemmelse mellem dine værdier og handlinger styrker din integritet og dermed også tilliden i dit team.

Tilstedeværelse: Fremme af forbindelse og engagement

Tilstedeværelse er en uundværlig lederegenskab. At kende sine teammedlemmer personligt, deltage i smalltalk og vise ægte interesse for deres liv er med til at opbygge stærke relationer og psykologisk tryghed. Ifølge Alvesson og SveningssonSådanne interaktioner reducerer magtdistance og angst, hvilket gør det lettere for teammedlemmer at dele dårlige nyheder og innovative ideer.

Tænk på, hvor meget du ved om dine kollegers liv. Denne viden hjælper med at skabe et forbundet og engageret team, hvor medlemmerne føler sig værdsat og forstået.

Autenticitet: Ledelse med dit sande jeg

Autenticitet i ledelse betyder at være tro mod sig selv og ikke efterligne andre. Ledelsesmodeller kan inspirere, men din unikke stil skal være baseret på dine styrker og din personlighed. Min egen erfaring har lært mig vigtigheden af autenticitet, efter at jeg i starten kæmpede med stress, fordi jeg forsøgte at tilpasse mig en uegnet ledelsesstil. At omfavne min naturlige tilgang lindrede ikke kun min stress, men viste sig også at være til gavn for mit team.

De vigtigste pointer

  1. Sensemaking: Hjælp dit team med at forstå deres roller og de organisatoriske mål.
  2. Integritet: Handl i overensstemmelse med dine værdier for at opbygge tillid.
  3. Tilstedeværelse: Fremme personlige forbindelser for at øge engagementet og den psykologiske sikkerhed.
  4. Autenticitet: Led med dit sande jeg for at skabe en ægte og effektiv ledelsesstil.

Konklusion

I moderne organisationers evigt foranderlige og komplekse verden handler ledelse om mere end strategier og planer. Det handler om at navigere i kompleksiteten ved hjælp af sensemaking, handle med integritet, være til stede og lede autentisk. Reflekter over disse principper, og overvej, hvordan du kan anvende dem til at forbedre dit lederskab og støtte dit teams succes.

Spørgsmål til refleksion

  • Hvad bliver dine første skridt til at anvende disse principper?
  • Hvilke fordele forventer du af disse ændringer?
  • Hvilke udfordringer kan du møde, og hvordan kan du overvinde dem?

Tak, fordi du læste med. Du er velkommen til at kontakte os med dine tanker eller spørgsmål!

Del:

Foto af Timon Studler på Unsplash.

Relateret blogindlæg

Agile Mishap #5: The Certification Circus –  Reflecting on the Agile Accreditation Landscape

In this blog post, I delve into the complexities and challenges of the Agile certification market, reflecting on my own experiences as both a Certified Scrum Trainer and a critic. From the democratisation of skill validation in societies where education is a luxury, to the pitfalls of commoditisation and "home made" certifications, I explore how what started as a well-intentioned system has often strayed from its roots. Despite these issues, I argue that when issued by credible organisations, certifications still hold significant value as markers of genuine skill and knowledge. Join me in unpacking the "Certification Circus" and discovering the true worth of Agile certifications.

Agile Mindset & Kultur - Lederskab.

Navigering i ledelsesudfordringer i forbindelse med indførelse af SAFe® Scaled Agile Framework I jagten på organisatorisk agility fremstår Scaled Agile Framework (SAFe®) som et lovende fyrtårn. Alligevel er rejsen...

Introduktion af transformationsmanifestet.

Agile-manifestet har været en hjørnesten i mit arbejde som konsulent og agile-coach. Dets principper har guidet mig gennem utallige projekter og inspireret til et nyt perspektiv på...

Relateret uddannelse

Relaterede ressourcer

Sådan kører du en Retrospective.

At køre et effektivt retrospektiv er afgørende for løbende forbedringer i Agile-teams. Hvis du nogensinde har følt, at dit teams retrospektiver mangler retning eller ikke producerer handlingsrettede indsigter, er du...

Flere indlæg

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!