Teamdynamiek veranderen: hoe een juridische dienstverlener zakelijke Agility bereikte

Ontdek hoe een online juridische dienstverlener zijn activiteiten en cultuur transformeerde door de implementatie van het Flight Levels-systeem, de samenwerking verbeterde, technische uitval verminderde en continue verbetering stimuleerde. Lees over hun reis naar agile meesterschap en de blijvende impact op hun bedrijf.
Je kunt deze post ook lezen in

Negen jaar geleden begon een veelbelovende onderneming in de online juridische dienstverlening aan een ambitieuze reis. Dit bedrijf was al snel winstgevend in het eerste jaar en groeide snel: in slechts drie jaar tijd groeide het personeelsbestand van 50 naar 350 mensen. Deze groei ging echter gepaard met grote uitdagingen: de soepele werking die we ooit kenden, werd nu belemmerd door inefficiënties en de voortdurende vraag naar nieuwe functies begon de systemen van het bedrijf onder druk te zetten. Het werd duidelijk dat zonder een transformatieve aanpak, de vooruitgang van het bedrijf en de kwaliteit van de service eronder zouden lijden.

 

De wekker

Omdat het bedrijf kampte met frequente technische storingen en een groeiende achterstand in taken, zag de leiding in dat er behoefte was aan verandering. Dit leidde hen naar het Flight Levels-systeem, een aanpak die was ontworpen om de agility business te verbeteren door verbeterde samenwerking en flowmanagement tussen verschillende organisatielagen. Op dat moment realiseerden ze zich nog niet ten volle welke diepgaande impact Flight Levels zou hebben op hun toekomstige succes.

 

Een nieuwe aanpak

De eerste stap in hun transformatie bestond uit een diepgaand onderzoek naar de huidige situatie, waarbij inzichten werden verzameld van individuen, teams en leiders. Deze eerste activiteit, geleid door Flight Levels-principes, onthulde een veerkrachtige bedrijfscultuur, met een sterk anker in de Clan en Adhocratie kwadranten.

 

Dit wijst op een goede culturele basis waarop agile waarden en principes kunnen worden gebouwd. Het onderzoek bracht echter ook belangrijke uitdagingen aan het licht, zoals:

  • samenwerking en transparantie tussen teams
  • technische schuld en faallast
  • te veel projecten en onduidelijke prioriteiten; en,
  • ongepland werk en onderbrekingen.

 

Verandering visualiseren

Om deze uitdagingen aan te pakken, implementeerde het bedrijf het Flight Levels Level 2 Board, een hulpmiddel om werkstromen te visualiseren en knelpunten te identificeren. Dit visuele managementsysteem werd een centraal element in hun strategie en diende als een duidelijke weergave van lopende projecten en gebieden die aandacht nodig hadden. Het visualisatieproces diagnosticeerde niet alleen problemen, maar verzamelde ook de teams rond een gemeenschappelijk doel en versterkte de samenwerking bij het oplossen van problemen.

 

Inspanningen richten

Met een duidelijker overzicht dankzij het visuele managementsysteem kon het bedrijf taken effectiever prioriteren. De leiding benadrukte het belang van het afronden van bestaande taken voordat nieuwe initiatieven werden gestart, een belangrijk principe dat hielp om de orde en focus in het personeelsbestand te herstellen.

 

 

Samenwerking stimuleren

Een van de meest transformerende aspecten van de invoering van Flight Levels was de verbetering van teaminteracties. De zichtbare, gedeelde workflows bevorderden een omgeving waarin teamleden van nature nauwer samenwerkten. Dit verbeterde niet alleen de doorstroom van projecten, maar versterkte ook de teamcohesie en fungeerde als katalysator voor deze nieuwe, dynamische vorm van samenwerking.

 

Succes meten en koers bijstellen

Als onderdeel van hun toewijding aan de nieuwe aanpak, hield het bedrijf nauwlettend de belangrijkste meetgegevens in de gaten, zoals de balans tussen gepland en ongepland werk en de frequentie van uitval. Deze voortdurende meting stelde hen niet alleen in staat om verbeteringen te volgen, maar ook om hun strategieën in realtime aan te passen, zodat ze duurzame vooruitgang konden boeken.

 

Een nieuw tijdperk van innovatie

Na enkele maanden transformatie was de impact onmiskenbaar. Door de constante feedbacklussen ontwikkelde het Flight Level 2 systeem zich aanzienlijk en werd het uitgebreid met werk uit andere delen van de organisatie. De verbinding en werkstroom tussen de systemen op niveau 2 en niveau 1 (teamniveau) verliep soepel en effectief, wat zorgde voor transparantie en meer samenwerking. Technische uitval was drastisch verminderd, het beheer van de technische schuld was verbeterd en het bedrijf had zijn agile praktijken uitgebreid. Het Flight Levels raamwerk was de ruggengraat van de bedrijfsactiviteiten geworden en bevorderde een cultuur waarin transparantie, samenwerking en voortdurende verbetering standaard waren.

 

 

Reflecteren op de reis

Het transformatietraject leerde het bedrijf dat het kortzichtig was om zich alleen te richten op nieuwe mogelijkheden zonder de fundamentele problemen aan te pakken. Nog belangrijker was dat het duidelijk maakte dat Flight Levels niet slechts een tijdelijke oplossing was, maar een blijvende aanpak die de organisatie door toekomstige uitdagingen en kansen kon leiden. Dit verhaal is een bewijs van de kracht van het systeem en laat zien hoe een gestructureerde aanpak van agility en samenwerking de activiteiten en cultuur van een bedrijf nieuw leven kan inblazen.

 


 

Veelgestelde vragen

Q. Hoe heeft het bedrijf de overgang geregeld voor werknemers die zich verzetten tegen het nieuwe Flight Levels-raamwerk?

A. Bij het managen van de overgang voor medewerkers die bestand zijn tegen het nieuwe Flight Levels-raamwerk, hebben we verschillende strategieën toegepast om het proces te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat alle niveaus zich erin kunnen vinden. Gewoonlijk gaan dergelijke overgangen gepaard met uitgebreide trainingssessies en workshops om werknemers vertrouwd te maken met de ideeën en denkwijzen. Communicatie is essentieel; regelmatige updates en open fora waar werknemers hun zorgen kunnen uiten en direct antwoord kunnen krijgen van het leiderschap zouden dus cruciaal zijn geweest. Daarnaast, en dat was waarschijnlijk de meest effectieve aanpak, was om ervoor te zorgen dat de Flight Levels Systems gezamenlijk werden gecreëerd door de mensen binnen de organisatie. Dit bood de mogelijkheid voor mentorschap en steun van collega's die voorstander zijn van het nieuwe systeem kan helpen bij het verminderen van angsten en het aanmoedigen van acceptatie onder de mensen.

 

Q. Welke specifieke meetgegevens zijn gebruikt om het succes te controleren en strategieën aan te passen tijdens de transformatie?

A. Wat betreft de specifieke maatstaven die werden gebruikt om het succes te monitoren en strategieën aan te passen tijdens de transformatie, deze omvatten metingen van de efficiëntie van de workflow, zoals de mate van voltooiing van projecten, de responstijd bij incidenten en de frequentie van technische onderbrekingen. Daarnaast speelden de tevredenheid van werknemers en de balans tussen gepland en ongepland werk waarschijnlijk een belangrijke rol. Deze meetgegevens zouden het bedrijf helpen om zowel de operationele effectiviteit van het Flight Levels-systeem als de impact op het moreel van het personeel te meten, zodat er tijdig aanpassingen konden worden doorgevoerd in workflows, prioriteiten en misschien zelfs in de personeelsbezetting om zowel de productiviteit als de tevredenheid van het personeel te optimaliseren.

 

Q. Welke veranderingen op lange termijn heeft het bedrijf gepland om de voordelen van het Flight Levels-systeem te behouden?

A. Om de voordelen van het Flight Levels-systeem in stand te houden, is het bedrijf doorgegaan met het doorvoeren van voortdurende verbeteringen, waaronder regelmatige herzieningen van processen, voortdurende training en waar nodig updates van het systeem. Dit werd gekoppeld aan een robuust intern feedbackmechanisme dat werknemers op alle niveaus in staat stelt ideeën aan te dragen over hoe het systeem verder kan worden verfijnd en verbeterd. De inzet van het leiderschap om een agile, transparante en op samenwerking gerichte cultuur te handhaven is essentieel, omdat dit de basis vormt voor het succes op lange termijn van een dergelijke transformatie. Dit zou ervoor zorgen dat de agility en efficiëntiewinst van het Flight Levels-systeem niet slechts tijdelijke impulsen zijn, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsactiviteiten en -cultuur.

 

Delen:

Volledig niveau 2- en niveau 1-systeem

Verwante blogpost

Transforming Team Dynamics: How a Legal Service Provider Achieved Business Agility

Ontdek hoe een online juridische dienstverlener zijn activiteiten en cultuur transformeerde door de implementatie van het Flight Levels-systeem, de samenwerking verbeterde, technische uitval verminderde en continue verbetering stimuleerde. Lees over hun reis naar agile meesterschap en de blijvende impact op hun bedrijf.

Verbeteren van organisatieleren met vliegniveaus en de 5 activiteiten

Ontdek hoe Flight Levels met zijn vijf kernactiviteiten uw organisatie kan transformeren. Leer agility te versterken, communicatie te verbeteren en continue verbetering te stimuleren voor een meer dynamische en responsieve werkplek. Duik in praktische inzichten om deze strategische principes effectief te implementeren.

Onderzoek naar de veelzijdigheid van vliegniveaus bij het bereiken van organisatorische Agility

Ontdek de transformerende kracht van Flight Levels voor het verbeteren van agility in organisaties. Ontdek hoe de integratie van operationele, coördinerende en strategische niveaus processen kan stroomlijnen, communicatie kan verbeteren en bedrijfsdoelen op elkaar kan afstemmen voor duurzaam succes. Leer over de praktische toepassingen en voordelen van dit agile denkmodel in diverse sectoren.

Verwante training

Verwante bronnen

Hoe voer ik een Retrospective uit?

Het uitvoeren van een effectieve retrospectieve is cruciaal voor continue verbetering in Agile teams. Als je ooit het gevoel hebt gehad dat de retrospectives van je team richting missen of geen bruikbare inzichten opleveren, dan...

Meer berichten

We kunnen meedenken
hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!