Hvad er estimater i Scrum?

Scrum Estimation er en teamdrevet tilgang med det formål at forudsige den indsats, der er nødvendig for at færdiggøre hver brugerhistorie.

Agile Metodologi tilbyder forskellige rammer, med Scrum som den mest velkendte. Et nøgleområde i Scrum er Scrum Estimation. Scrum Estimation er en teamdrevet tilgang med det formål at forudsige den indsats, der er nødvendig for at færdiggøre hver user story - en kortfattet beskrivelse af en funktion set fra slutkundens perspektiv.

I løbet af Sprint Planning MødeScrum-teamet analyserer Brugerhistorier i henhold til deres prioritet og teamets evne til at levere inden for Sprint's tidsramme. Product Owner sikrer, at de prioriterede brugerhistorier er klare, klar til estimering og placeret øverst i Product Backlog. Da Scrum-teamet er kollektivt ansvarligt for leveringen af produktinkrementet, udvælger de omhyggeligt brugerhistorier baseret på størrelsen af Product Increment og den tilknyttede indsats.

Betydningen af estimater i Scrum

Estimering i Scrum handler ikke kun om at forudsige den tid og indsats, der kræves til en opgave; det er en mangesidet proces, der spiller en vigtig rolle for projektets succes. Her er et par grunde til, at estimering er afgørende i Scrum:

Gennemsigtighed og forudsigelighed: Nøjagtige estimater øger gennemsigtigheden af projektets fremdrift og forbedrer forudsigeligheden. De giver interessenterne en klar forståelse af, hvornår leverancerne kan forventes.

Ressourceallokering: Estimeringer hjælper med effektiv ressourceallokering. De hjælper Scrum-teamet med at beslutte, hvordan ressourcerne skal fordeles optimalt på tværs af forskellige opgaver og user stories.

Risikostyring: Ved at give en tidlig indikation af den indsats og tid, der kræves, hjælper estimater med at identificere potentielle risici og flaskehalse. Denne tidlige risikoidentifikation gør det muligt for teamet at udtænke afhjælpningsstrategier på forhånd.
Prioritering: Estimater hjælper også med at prioritere opgaver. User stories med højere estimater kan være mere komplekse eller større, hvilket kan påvirke deres position i produkt-efterslæb.

Estimeringsteknik: Planlægning af poker

Blandt de forskellige estimeringsteknikker, som Scrum tilbyder, er Planning Poker særlig bemærkelsesværdig. Det er en konsensusbaseret teknik, der involverer hele Scrum-teamet og giver hurtige, men pålidelige estimater.

I Planning Poker bruger teammedlemmerne et spil kort, hvor hvert nummer angiver historiens punkter baseret på Fibonacci-sekvensen. Når Product Owner har besvaret alle spørgsmål vedrørende brugerhistorien, vælger teammedlemmerne individuelt et kort, der repræsenterer deres estimat. Først når alle har estimeret, afsløres alle kortene samtidigt. Uoverensstemmelser i estimaterne fører til diskussioner, og processen gentages, indtil der opnås konsensus om et enkelt estimat.

Styrken ved at planlægge poker

Planning Poker er en omfattende teknik, der kombinerer tre estimeringsmetoder: Ekspertudtalelse, analogi og disaggregering. Denne treenighed af metoder gør Planning Poker til et alsidigt værktøj, der er velegnet til en række forskellige scenarier.

Ekspertudtalelse: Dette aspekt læner sig op ad teammedlemmernes erfaring og intuition. Det er en hurtig proces, som ofte giver præcise estimater, da den er afhængig af teammedlemmernes viden og ekspertise.

Analogi: Denne metode indebærer, at man sammenligner den user story, der estimeres, med lignende user stories, der er implementeret tidligere. Denne sammenligningsbaserede tilgang resulterer ofte i nøjagtige resultater, da estimeringen er baseret på dokumenterede data.

Opdeling: Det indebærer at opdele en større user story i mindre, mere håndterbare bidder til estimering. Denne metode sikrer sammenlignelighed mellem stories og er især nyttig, når man har med komplekse user stories at gøre.

Ved at harmonisere disse metoder tilbyder Planning Poker en afbalanceret tilgang til estimering, der indfanger styrkerne ved forskellige estimeringsmetoder og samtidig afbøder deres individuelle begrænsninger. Resultatet er mere præcise og pålidelige estimater, hvilket fører til bedre forudsigelighed og succes for projektet.

Konklusion

Scrum Estimation spiller en central rolle i Scrum-frameworket, hvor det fremmer teamsamarbejdet og øger projektets forudsigelighed. Blandt de mange forskellige teknikker udmærker Planning Poker sig ved sin robusthed og alsidighed. Ved at bruge denne metode kan teams effektivt navigere i estimeringsprocessen og sikre, at de kan levere produkter af høj værdi til tiden, hvilket fører til tilfredse kunder og vellykkede projektresultater.

Hvis du vil vide mere om planlægning af poker, kan du læse vores ressource til planlægning af poker her.

Del:

Relateret blogindlæg

10 fordele ved at bruge Sprint Goals.

Hos Better Change tror vi på, at teamsamarbejde kan skabe værdi i organisationer. Et vigtigt og ofte overset aspekt af dette er brugen af Sprint Goal'er. Det er klare, præcise mål for hver Sprint, som giver Scrum-teams retning og fokus.

Misforståelser i softwarespecifikationer.

Der er ofte misforståelser i softwarespecifikationsdokumenter. Den løsning, vi typisk vælger, er at lave mere detaljerede specifikationer. Men det fører desværre ikke til bedre resultater.

Relateret uddannelse

Relaterede ressourcer

Sådan kører du en Retrospective.

At køre et effektivt retrospektiv er afgørende for løbende forbedringer i Agile-teams. Hvis du nogensinde har følt, at dit teams retrospektiver mangler retning eller ikke producerer handlingsrettede indsigter, er du...

Et cirkulært flowdiagram med forskellige faser, der repræsenterer scrum-processen

Scrum-processen forklaret

Få indblik i Scrum-processens finesser, og lær, hvordan dette agile-framework kan revolutionere projektledelse.

Et teleskop, der fokuserer på et fjernt

Hvad er en produktvision?

Opdag styrken ved en produktvision, og hvordan den former en virksomheds fremtid.

Flere ressourcer

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!