Hvad er et produkt Increment?

Vi kigger nærmere på produkt Increment, hvem der er ansvarlig, og hvad det betyder for teams. Derefter vil vi også udforske Definition of Done, og hvordan dette er en afgørende del af Increment.

En produkt-Increment er summen af alle de produkt-backlog-elementer, der er afsluttet i løbet af den aktuelle Sprint, og som er kumulative i forhold til alle tidligere Sprint'ers inkrementer, som tilsammen bringer produktet videre mod en potentielt frigivelsesbar tilstand. Arbejdet kan ikke betragtes som en del af en Increment, medmindre det er helt færdigt og opfylder de aftalte krav. Definition of Donehvilket sikrer, at hver Increment potentielt kan sendes.

Produktet Increment er en af de mest betydningsfulde artefakter i Scrum-frameworket. Det sporer ikke kun fremdriften i det arbejde, der leveres i hver Sprint, men endnu vigtigere er det, at det er det output, der skal give værdi til kunderne og brugerne, så de kan opnå deres ønskede resultater.

Hvad er formålet med et produkt Increment?

Lad os først se på formålet med en Product Increment. Produkt Increment er et grundlæggende koncept i agile-udvikling, især i Scrum. Dets primære formål er at lette den trinvise levering af nye produktfunktioner i håndterbare bidder. Fordelene ved denne tilgang er dobbelte: 

 • Regelmæssig levering til kunder og interessenter: Ved at levere arbejde i regelmæssige intervaller kan teams forkorte tiden til feedback. Dette hurtige feedback-loop er afgørende, fordi det gør det muligt for teams at undgå at bruge tid og kræfter på funktioner, der ikke opfylder kundernes behov eller forventninger. Hvert trin leverer værdi og er en del af en løbende proces med udvikling, test og udgivelse. Denne iterative proces er ikke bare en måde at udvikle software på; det er en strategi til at holde produktudviklingen på linje med skiftende kundebehov og markedsforhold og dermed overholde Agile Manifestets princip at tilfredsstille kunden gennem tidlig og kontinuerlig levering af værdifuld software.
 • Sporing af fremskridt gennem arbejdssoftware: Det andet formål med produktet Increment er at måle fremskridt via fungerende software, hvilket er et kerneprincip i Agile. Denne tilgang sikrer ikke kun gennemsigtighed om, hvad der er opnået, og hvad der er tilbage, men understreger også værdien af håndgribelig, fungerende software frem for blot omfattende dokumentation eller udvidet planlægning. Ifølge Agile-manifestet er det primære mål for fremskridt fungerende software, og produktet Increment repræsenterer dette ved at give et klart, trinvist udstillingsvindue for udviklingsresultater ved afslutningen af hver Sprint.

Ved at holde sig til Principper fra Agile-manifestetProdukt Increment'er hjælper teams med at forblive agile, fleksible og lydhøre. De faciliterer en cyklus med planlægning, udførelse og evaluering, der understøtter løbende forbedringer og tilpasning. Det er vigtigt i et miljø, hvor kundebehov og markedsdynamik kan ændre sig hurtigt. Med Product Increment'er kan teams dreje og justere deres strategier og sikre, at de altid bevæger sig i den rigtige retning og leverer værdi på en effektiv måde.

Hvem er ansvarlig for et produkt Increment?

I Scrum-rammen er ansvaret for produktet Increment en fælles indsats, der primært involverer Developer'erne og styres af Product Owner'erne. Sådan fordeler ansvaret sig:

 • Developers: Teamet af Developer'er er direkte ansvarligt for at levere produktet Increment på en regelmæssig basis. Deres rolle er at sikre, at hver Increment er et skridt fremad med hensyn til at tilføje funktionalitet eller forbedringer som defineret af de Product Backlog-elementer, de forpligter sig til under en Sprint. Det arbejde, de leverer, skal overholde teamets Definition of Done, som sikrer kvalitet og fuldstændighed. Denne Definition of Done er afgørende, fordi den fastlægger de standarder, som alle Increment'er skal opfylde, før de anses for at være komplette.
 • Product Owner: Mens Developer'erne er ansvarlige for oprettelsen af Increment, spiller Product Owner en strategisk rolle ved at fastlægge retning og prioriteter gennem Product Backlog. Product Owner er ansvarlig for at skitsere strategien eller køreplanen, som omfatter afklaring af de funktioner, fejlrettelser og forbedringer, der skal indgå i Increment. Det er Product Owner's ansvar at sikre, at Developer'erne har en klar forståelse af, hvad der skal bygges og hvorfor, så udviklingsarbejdet tilpasses forretningsmål og kundebehov.
 • Hele Scrum-teamet: I sidste ende er hele Scrum-teamet, som omfatter Developer'erne, Product Owner'erne og Scrum Master'erne, ansvarlige for at levere et værdifuldt og nyttigt produkt Increment efter hver Sprint. Scrum Master støtter teamet ved at facilitere Scrum-begivenheder, fjerne forhindringer og sikre, at agile-praksis følges korrekt. Dette kollektive ansvar sikrer, at Increment ikke kun opfylder de tekniske standarder for færdiggørelse, men også leverer værdi til interessenter og er i overensstemmelse med projektets overordnede mål.

Ved at dele ansvaret på denne måde sikrer Scrum-teamet, at hver Increment udvikles på en bæredygtig, disciplineret måde, der understøtter både løbende forbedringer og kundetilfredshed.

Hvornår skal produktet Increment frigives på markedet?

Det er afgørende for produktudviklingen af agile at forstå timingen for frigivelse af et Increment-produkt til markedet. Selv om hver Increment er designet til at være "potentielt leverbar" i slutningen af en Sprint, betyder det ikke nødvendigvis, at den er "potentielt frigørbar".

 • Potentielt forsendelsesdygtig vs. potentielt frigørelsesdygtig: Ved afslutningen af hver Sprint bør produktet Increment være "potentielt leveringsdygtigt", hvilket betyder, at det opfylder alle betingelserne i Definition of Done og er i en brugbar tilstand. Denne status indikerer, at Increment teknisk set kan leveres til kunder, hvis det er nødvendigt. Men at være "potentielt frigivelig" indebærer yderligere overvejelser. Denne status betyder, at produktet ikke kun er komplet og funktionelt, men også stemmer overens med bredere strategiske mål, såsom markedstiming, kundeefterspørgsel og forretningsmæssige mål. Det er ikke ualmindeligt, at et produkt akkumulerer flere shippable Increment'er, før en frigives, afhængigt af disse faktorer.
 • Kriterier for frigivelse: Flere faktorer påvirker beslutningen om at sende en Increment på markedet:
  • Test og kvalitetssikring: Produktet skal testes grundigt og opfylde høje kvalitetsstandarder. Dette omfatter ikke kun funktionelle tests, men også tests af ydeevne, sikkerhed og brugervenlighed for at sikre, at produktet fungerer godt i brugermiljøet.
  • Overvejelser om forretning og marked: Timingen af en udgivelse kan være strategisk. Den kan f.eks. falde sammen med markedsføringskampagner, vigtige begivenheder i branchen eller sæsonbestemte toppe i kundeaktiviteten. Derudover kan konkurrencedynamik påvirke timingen og indholdet af en udgivelse.
  • Overholdelse af lovgivningen: For nogle produkter, især i brancher som sundhed, finans og telekommunikation, kan det være nødvendigt med myndighedsgodkendelse, før de frigives.
 • Fælles beslutningstagning: Beslutningen om at udgive en Increment involverer ofte samarbejde mellem forskellige interessenter, herunder Product Owner, marketingteams, den øverste ledelse og kundefeedback. Scrum-teamet, som er ansvarlig for udviklingen af Increment, arbejder tæt sammen med disse interessenter for at sikre, at udgivelsen stemmer overens med bredere forretningsmål og kundebehov.

Konklusionen er, at mens hvert produkt Increment er en kandidat til frigivelse i slutningen af en Sprint, er den faktiske frigivelse til markedet en strategisk beslutning, der afhænger af en lang række faktorer ud over blot afslutningen af udviklingsarbejdet. Denne strategiske fleksibilitet er grundlæggende for at maksimere produktets forretningsværdi og tilpasse udviklingsindsatsen til markedets muligheder og brugernes forventninger.

Definition of Done

Definition of Done (DoD) er et afgørende agile-koncept, der skitserer de kriterier, som hvert Product Backlog-element skal opfylde for at blive betragtet som komplet. Dette sæt standarder sikrer, at hvert inkrement opnår et ensartet kvalitetsniveau og overholder både generelle kvalitetskrav, der gælder for alle elementer, og specifikke acceptkriterier, der er skræddersyet til individuelle funktioner. Forsvarsministeriet garanterer, at hvert inkrement ikke kun fungerer efter hensigten, men også integreres problemfrit med eksisterende komponenter i produktet.

En fælles forståelse af Definition of Done på tværs af Scrum-teamet - bestående af udviklere, Product Owner og Scrum Master - er afgørende for gennemsigtighed og effektivitet. Det gør det klart, hvornår et element eller et trin er helt færdigt, så man undgår misforståelser og forhindrer ufuldstændigt arbejde i at komme videre i udviklingsforløbet. Denne fælles klarhed hjælper med at opretholde udviklingstempoet og sikrer, at hvert produkt Increment potentielt kan frigives til markedet og opfylde alle nødvendige kvalitetsbenchmarks.

Resumé

Produktet Increment er et centralt element i agile-produktudviklingen og giver håndgribelige fordele for hele teamet og dets interessenter. Det giver ikke kun teamet mulighed for at præsentere færdigt arbejde, men også for at demonstrere fungerende funktioner, så interessenterne kan interagere direkte med produktet. Denne interaktion fører til mere meningsfuld og præcis feedback, som er afgørende for at styre udviklingsprocessen effektivt. Ved at sikre, at hver Increment er "potentielt leverbar" og opfylder de strenge standarder, der er fastsat af Definition of Done, opretholder teamet høj kvalitet og konsistens, hvilket muliggør regelmæssige, trinvise forbedringer og strategiske udgivelser i overensstemmelse med markedets krav og forretningsmål.

Del:

Relateret blogindlæg

Misforståelser i softwarespecifikationer.

Der er ofte misforståelser i softwarespecifikationsdokumenter. Den løsning, vi typisk vælger, er at lave mere detaljerede specifikationer. Men det fører desværre ikke til bedre resultater.

Relateret uddannelse

Relaterede ressourcer

Sådan kører du en Retrospective.

At køre et effektivt retrospektiv er afgørende for løbende forbedringer i Agile-teams. Hvis du nogensinde har følt, at dit teams retrospektiver mangler retning eller ikke producerer handlingsrettede indsigter, er du...

Et cirkulært flowdiagram med forskellige faser, der repræsenterer scrum-processen

Scrum-processen forklaret

Få indblik i Scrum-processens finesser, og lær, hvordan dette agile-framework kan revolutionere projektledelse.

Et teleskop, der fokuserer på et fjernt

Hvad er en produktvision?

Opdag styrken ved en produktvision, og hvordan den former en virksomheds fremtid.

Flere ressourcer

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!