Hvad er et produkt Increment?

Vi kigger nærmere på produkt Increment, hvem der er ansvarlig, og hvad det betyder for teams. Derefter vil vi også udforske Definition of Done, og hvordan dette er en afgørende del af Increment.

Et produkt Increment er versionen eller en del af et produkt, som vil blive leveret i slutningen af hver Sprint. Det er sammenlægningen af de overordnede Backlog-elementer, der blev afsluttet under Sprint, såvel som de tidligere afsluttede Sprint'er. Arbejdet kan ikke betragtes som en del af en Increment, medmindre det er komplet og opfylder "Definition of Done". 

Produkt Increment betragtes som den mest betydningsfulde af de Artefakter i Scrum Framework. Det giver sporing af det arbejde, der er blevet leveret i hver Sprint, og vigtigst af alt er det output, der skal give værdi for kunderne og brugerne for at nå det ønskede resultat.

Hvad er formålet med et produkt Increment?

Først og fremmest, lad os se på formålet med et produkt Increment. Produkt Increment giver teams mulighed for at investere i nye funktioner i produktet i små mængder og regelmæssigt. Det giver to hovedformål, som er skitseret nedenfor: 

  • Arbejdet leveres i regelmæssige trin til kunder og interessenter.
  • Holdets fremskridt kan spores gennem fungerende software. 

Begge disse punkter understøtter Principper fra Agile-manifestet. Med andre ord gør produkt Increment det muligt for teams at forblive Agile. Lad os undersøge dette nærmere. 

For det første forkorter arbejde, der leveres i regelmæssige trin, tiden, før feedback på produktet modtages. Regelmæssig feedback er gavnligt, da det forhindrer teamet i at fokusere indsats og tid på de forkerte områder og dermed sikre, at de bevæger sig i den rigtige retning. Denne tilgang gør det muligt for produktet at indgå i en gentagen proces med udvikling, test og innovation, som Scrum inspirerer til. Dette er grundlæggende for Agile Manifesto, da det giver teamet mulighed for at dreje og ændre, hvor det er nødvendigt. Kundens behov vil konstant ændre sig og udvikle sig, så dette er afgørende for at forblive agile. 

For det andet tilbyder Produkt Increment en måde at måle fremskridt på gennem fungerende software, hvilket også er et kerneprincip i Agile. Increment giver mulighed for gennemsigtighed og sporing af, hvad der er blevet gennemført, og hvad der stadig mangler at blive afsluttet. Og som skitseret i de agile principper, er fungerende software det, der betyder noget.

Hvem er ansvarlig for produkt Increment?

Produktet Increment leveres regelmæssigt af teamet af Developer'er. Den skal afspejle strategien eller køreplanen, som er blevet opstillet af Product Owner og opfylde holdets Definition of Done.

Hele Scrum-teamet er ansvarligt for at skabe en værdifuld, nyttig Increment efter hver Sprint.

Hvornår skal produktet Increment frigives på markedet?

Produktet Increment er klar til forsendelse i slutningen af hver Sprint. Vi skal dog forstå forskellen mellem 'potentielt forsendelsesbar' og 'potentielt frigivelig'. Ved udgangen af foråret er produktet klar til at blive sendt, men det betyder ikke, at det kan frigives på markedet. 

Frigivelsen af Increment afhænger af mange faktorer. Scrum-teamet skal sikre, at det er gennemtestet, er af den krævede kvalitet og er komplet. Mere specifikt skulle den opfylde Definition of Done, som vi dækker mere detaljeret i næste afsnit.

Definition of Done

Definition of Done er en formel beskrivelse af tilstanden af Increment, når den opfylder de kvalitetskrav, der kræves for produktet. Det er med andre ord en samling af kriterier, som hvert færdigt emne skal opfylde, før det kan betragtes som komplet. Definition of Done er defineret af generelle kvalitetskrav, som gælder for hver enkelt vare i Product Backlog samt acceptkriterier, der er unikke for den pågældende vare.

Teamet skal have en fælles forståelse af 'Udført', så de ved, hvornår arbejdet er afsluttet. Dette er også med til at sikre gennemsigtighed mellem teamet.

Resumé

Produktet Increment giver fordele til hele Scrum-teamet og de forskellige interessenter. Det gør det ikke kun muligt for teamet at præsentere deres arbejde for interessenterne, men også at demonstrere det og lade interessenten selv interagere med produktet. Dette resulterer i mere meningsfuld og præcis feedback, der hjælper teamet med at udvikle sig.

Del:

Flere ressourcer

Agile Coach vs Scrum Master

Discover the key differences between an Agile Coach and a Scrum Master in this insightful article.

What is a Spike in Scrum?

Discover the ins and outs of the elusive “spike” in Scrum methodology.

What is an Iteration in Agile?

Discover the ins and outs of iterations in Agile methodology with our comprehensive guide.

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!