Hvad er en Scrum Sprint?

Scrum Sprint er en kort, tidsafgrænset periode, hvor et Scrum-team arbejder på at færdiggøre en aftalt mængde funktioner.

Scrum Sprint er en kort, tidsrammet periode, hvor et Scrum Team arbejder på at færdiggøre en aftalt mængde funktioner. Disse er organiseret i Product Backlog-elementer. Sprint er kernen i Scrum, hvor ideer omsættes til værdi. 

Sprint'er er en fast længde på en måned eller mindre, og en starter umiddelbart efter afslutningen af en tidligere Sprint. De kan betragtes som en måde at opdele projektet i mindre håndterbare iterationer. At forstå Sprint'er og få dem rigtigt vil ikke kun hjælpe holdets effektivitet, men også resultatet af et projekt.

Scrum Sprint-cyklussen

Sprint inkluderer flere stadier, som tilsammen udgør en fuld Scrum Sprint cyklus. Dette inkluderer planlægning, udførelse og gennemgang af arbejdet, helt frem til Sprint Retrospective. I dette afsnit vil vi tage et kig på hver af disse stadier mere detaljeret.

Planlægningsstadiet

Den første fase af Scrum Sprint-cyklussen er Sprint Planning. Det er her holdet beslutter, hvilke backlog-elementer der skal prioriteres for denne Sprint og deler deres kapacitet. Det er også i denne fase, at Sprint Goal defineres. Planen er organiseret i det, vi kalder Sprint Backlog.

Eksekverings- og implementeringsfase

I løbet af denne fase følger teamet Sprint Backlog og arbejder på at færdiggøre et produkt Increment. Holdet holder et 15-minutters Daily Scrum-møde for at sikre tilpasning og fremskridt i denne fase.

Sprint Review og test

I slutningen af hver Sprint holder holdet inklusive Product Owner og interessenter et Sprint Review-møde. Formålet med dette møde er at demonstrere, om Produktet Increment holder, eller med andre ord, om det lever op til forventningerne. For at sikre et gennemført Produkt Increment og demo, skal teamet naturligvis have testet Produktet Increment forud for Sprint Review-mødet.

Hvis produktet holder stand, skal det betragtes som færdigt. Men hvis der er nogen feedback eller ændringer, vil den blive tilføjet tilbage til Product Backlog for at blive ændret i den næste eller en efterfølgende Sprint.

Sprint Tilbageblik

I denne fase afholder Scrum-teamet inklusive Product Owner, Scrum Master og Developer en Sprint Retrospektmøde. Under dette møde bør teamet diskutere, hvad der var en succes, og hvor der er plads til forbedringer i Sprint-processen.  

At følge ovenstående rammer for Scrum Sprint-cyklussen giver uvurderlige muligheder og fordele, som vi vil udforske i næste afsnit.

Hvis produktet holder stand, skal det betragtes som færdigt. Men hvis der er nogen feedback eller ændringer, vil den blive tilføjet tilbage til Product Backlog for at blive ændret i den næste eller en efterfølgende Sprint.

Vigtigheden af Scrum Sprints

Veldrevne Scrum Sprint'er giver mange fordele og forbedrer resultatet af Sprint. Nedenfor har vi skitseret nogle af de vigtigste grunde til, at effektive Scrum Sprint'er er vigtige. 

  • Klart definerede mål 

Hvert Sprint-interval har klart definerede mål, som teamet fastlægger i Sprint Planning-mødet. At sætte disse mål og gøre dem realistiske er en væsentlig del af processen og giver teamet noget at samarbejde hen imod.

  • Øget produktivitet 

Scrum Sprint-processen hjælper med at øge holdets produktivitet og muliggør løbende forbedringer. Med en vellykket Sprint-proces kan teamet fokusere på de værdifulde og højt prioriterede opgaver og funktioner. 

  • Team Samarbejde 

Scrum Sprint'er tilskynder teamsamarbejde gennem hele cyklussen. Dette er gavnligt for kommunikation, feedback og deling af viden og færdigheder. Teamet kan samles om at løse problemer, hvilket igen hjælper dem med at overholde deadlines gennem hele projektet. Teams samarbejder bedst, hvis vi har investeret i teambuilding og fokuserer på at holde teamet stabilt og sammen i lang tid.

  • Fleksibilitet 

At arbejde i Sprints gør det muligt for teams at tilpasse sig og reagere på forandringer baseret på feedback fra interessenter og stadigt skiftende prioriteter. Scrum-rammen kræver fleksibilitet for at sikre, at teams ikke er alt for stive til at kunne reagere på ændringer, når og når der gives feedback.

Hvad skal du gøre før din første Scrum Sprint

Scrum Sprint-cyklussen kan være udfordrende, hvis processen ikke styres ordentligt. Lad os tage et kig på de trin, der er nødvendige for at gøre processen til en succes, før vi går i gang.

Trin 1) Forestil dig, hvad du vil opnå på lang sigt

Scrum-succes er baseret på højtydende teams, der er motiverede, bemyndigede til at træffe beslutninger og få de rigtige ting gjort. For at gøre det skal en produktvision være kort og klart defineret. Product Goal'er, som du vil nå hen ad vejen, skal også defineres. At kommunikere dette til teamet hjælper dem med at forstå, hvad der skal opnås, og gør dem i stand til at træffe beslutninger undervejs. Et udkast til Product Backlog bør også udarbejdes som en del af disse aktiviteter.

Trin 2) Prioriter Backlog

Product Backlog skal være klar og opdateret. Dette omfatter samarbejde med interessenter for at tilføje, gennemgå og prioritere emner. Det er nødvendigt at arbejde tæt sammen med kunder, interne brugere og andre interessenter for at afgøre, hvilke funktioner der er de vigtigste.

Trin 3) Planlæg en realistisk Increment baseret på kapacitet

Scrum-teamet skal være klar over deres kapacitet og bør ikke forpligte sig til mere, end de kan gennemføre i løbet af hver Sprint. Sprint er mere effektiv, når der er sat opnåelige mål, og fokus holdes snævert.

Trin 4) Anvend Agile Scrum-principper og -praksis

Agile Scrum principper og værdier fungerer som en vigtig rettesnor for Sprint'er, og de er med til at sikre, at hver Sprint producerer det bedst mulige produkt. Scrum Master er ansvarlig for at hjælpe med at lette den effektive eksekvering af Scrum-rammen. De skal vejlede, coache og vejlede resten af teamet i at navigere i Scrums udfordringer. Når teamet anvender de rigtige principper, står de over for færre forhindringer og arbejder på deres bedste kapacitet.

Resumé

I Agile metodologi er det vigtigt for teams at samarbejde, prioritere og levere arbejde effektivt. At forstå præcis, hvordan Scrum Sprint'er fungerer, er derfor afgørende for at sikre deres succes.

Del:

Relateret blogindlæg

10 fordele ved at bruge Sprint Goals.

Hos Better Change tror vi på, at teamsamarbejde kan skabe værdi i organisationer. Et vigtigt og ofte overset aspekt af dette er brugen af Sprint Goal'er. Det er klare, præcise mål for hver Sprint, som giver Scrum-teams retning og fokus.

Misforståelser i softwarespecifikationer.

Der er ofte misforståelser i softwarespecifikationsdokumenter. Den løsning, vi typisk vælger, er at lave mere detaljerede specifikationer. Men det fører desværre ikke til bedre resultater.

Relateret uddannelse

Relaterede ressourcer

Sådan kører du en Retrospective.

At køre et effektivt retrospektiv er afgørende for løbende forbedringer i Agile-teams. Hvis du nogensinde har følt, at dit teams retrospektiver mangler retning eller ikke producerer handlingsrettede indsigter, er du...

Et cirkulært flowdiagram med forskellige faser, der repræsenterer scrum-processen

Scrum-processen forklaret

Få indblik i Scrum-processens finesser, og lær, hvordan dette agile-framework kan revolutionere projektledelse.

Et teleskop, der fokuserer på et fjernt

Hvad er en produktvision?

Opdag styrken ved en produktvision, og hvordan den former en virksomheds fremtid.

Flere ressourcer

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!