Ledelse i en agil kontekst hos Grundfos

Introduktion

Grundfos er en dansk virksomhed og verdens største producent af pumper. I 2018 påbegyndte virksomheden en agil transformationsrejse i tråd med sin 2025-strategi. Som en del af denne transformation blev et lederskabsprogram kaldet "Lederskab i en agil kontekst" designet og implementeret for at gøre det muligt for ledere at blive ledere på en autentisk og effektiv måde. Programmet var baseret på komplekse responsive processer* og en ikke-dogmatisk tilgang til lederudvikling.

*Complex Responsive Processes er en teori om dynamik og socialt liv i organisationer, udviklet af Ralph Stacey.

Programoversigt

Programmet "Lederskab i en agil kontekst" strakte sig over seks måneder med læringsmøder tre timer hver fjerde uge i virtuelle sessioner. Programmet havde et specifikt fokus på at sætte ledere i stand til at navigere i usikkerhed og kompleksitet inden for deres roller. Det understregede vigtigheden af, at ledelse er kontekstspecifik, ikke i overensstemmelse med arketyper og skal udføres med integritet og autenticitet.
Afspejlet Bedste Selvportræt

Nøgleelementer i programmet

Reflect the Best Self – Programmet startede med, at deltagerne gennemførte en 360-graders undersøgelse for at identificere situationer, hvor de klarede sig bedst. De indsamlede historier fra kolleger og analyserede mønstrene i deres adfærd i disse øjeblikke. Denne øvelse hjalp deltagerne med at få indsigt i deres autentiske ledelsesstile.

Fælles grundlag – Den første session fokuserede på at skabe en fælles forståelse af Agile og ledelseskoncepter. Det havde til formål at bringe alle deltagere på samme felt og danne grundlag for fremtidige diskussioner og refleksioner.

Præsentationer – I den anden session præsenterede deltagerne deres Reflect the Best Self-fortællinger for deres jævnaldrende i kohorten. De modtog feedback fra deres jævnaldrende, hvilket skabte en atmosfære af påskønnelse og tillid.

Specifikke emner og refleksioner – Efterfølgende sessioner dækkede specifikke ledelsesemner, og deltagerne fik hjemmearbejde til at reflektere over begreberne i deres egen kontekst. Facilitatorerne tilskyndede til refleksiv tænkning og brugte kraftfulde spørgsmål til at facilitere gruppediskussioner.

Resultater og effekt

Kulturel transformation – Lederprogrammet bidrog til en kulturel transformation i Grundfos. Det tilskyndede ledere til at anvende en hands-off tilgang, hvilket gav deres teams mulighed for at træffe beslutninger og førte til øget tillid og flow i organisationen.

Motivation og trivsel – Programmet påvirkede medarbejdernes motivation og trivsel positivt. Ledertransformationen førte til højere medarbejdertilfredshed og motivationsscore i medarbejderundersøgelsen.

Kontinuitet og samarbejde – Programmets fortælling og kontinuitet gjorde det muligt for deltagerne at udvikle stærke bånd og samarbejde efter programmets afslutning. Studiegrupper og peer-møder fortsatte, hvilket førte til løbende læring og støtte.

Inklusivitet – I begyndelsen var årgange sammensat af frivillige, men senere valgte Grundfos bevidst deltagere fra forskellige afdelinger og roller, hvilket fremmede inklusion og erkendte, at ledelse forekommer på alle niveauer i organisationen.

Medarbejderengagement

Konklusion

Better Changes "Leadership in an Agile Context" lederskabsprogram demonstrerede værdien af en autentisk, kontekstspecifik og ikke-dogmatisk tilgang til lederudvikling hos Grundfos. Ved at fokusere på selvopdagelse, refleksion og kontinuerlig læring gav programmet ledere mulighed for at navigere i kompleksitet, styrke deres teams og forme organisationens kultur. Efterhånden som programmet fortsætter med at blive implementeret, forventes dets positive indvirkning på ledelse og organisatorisk effektivitet at vokse.

Dette program tilbydes nu offentligt som et Certified Agile Leadership – Level 2 certificeringsprogram under Scrum Alliance. Læs mere her.

(Bemærk: Teksten i dette casestudie er baseret på oplægget: "At blive leder er at blive dig selv - nemt og udfordrende på samme tid!" af Mette Bjerrekær, Grundfos og Bent Myllerup, Better Change, leveret ved Global Scrum-samling i Lissabon19. oktober 2023.)