Leiderschap in een agile context bij Grundfos

Inleiding

Grundfos is een Deens bedrijf en 's werelds grootste fabrikant van pompen. In 2018 begon het bedrijf aan een Agile-transformatietraject in lijn met het initiatief 'spread of the Year 2025'. Als onderdeel van deze transformatie werd een leiderschapsprogramma met de naam "Leadership in an Agile Context" ontworpen en geïmplementeerd om managers in staat te stellen leiders te worden op een authentieke en effectieve manier. Het programma was gebaseerd op Complex Responsive Processes* en een niet-dogmatische benadering van leiderschapsontwikkeling.

*Complex Responsive Processes is een theorie over dynamiek en sociaal leven in organisaties, ontwikkeld door Ralph Stacey.

Programma overzicht

Het programma 'Leadership in an Agile Context' duurde zes maanden, met cohortbijeenkomsten om de vier weken gedurende drie uur in virtuele sessies. Het programma had een specifieke focus op het in staat stellen van managers om door onzekerheid en complexiteit binnen hun rollen te navigeren. Het benadrukte het belang van leiderschap dat contextspecifiek is, zich niet aanpast aan archetypen en integer en authentiek moet zijn.
Gereflecteerd Beste Zelfportret

Kernelementen van het programma

Reflecteer het beste zelf – Het programma begon met deelnemers die een 360-graden-enquête uitvoerden om de momenten te identificeren waarop ze op hun best presteerden. Ze verzamelden verhalen van collega's en analyseerden de patronen in hun gedrag tijdens die momenten. Deze oefening hielp de deelnemers inzicht te krijgen in hun authentieke leiderschapsstijlen.

Gedeelde Stichting – De eerste sessie was gericht op het creëren van een gedeeld begrip van Agile en leiderschapsconcepten. Het was bedoeld om alle deelnemers op één lijn te brengen en zo de basis te leggen voor toekomstige discussies en reflecties.

Cohort presentaties – In de tweede sessie presenteerden de deelnemers hun Reflect the Best Self-verhalen aan hun leeftijdsgenoten in het cohort. Ze kregen feedback van hun collega's, waardoor een sfeer van waardering en vertrouwen ontstond.

Specifieke onderwerpen en reflecties – De daaropvolgende sessies behandelden specifieke leiderschapsthema's en de deelnemers kregen huiswerk om na te denken over de concepten in hun eigen context. De begeleiders moedigden reflexief denken aan en gebruikten krachtige vragen om groepsdiscussies te vergemakkelijken.

Uitkomsten en impact

Culturele transformatie – Het leiderschapsprogramma heeft bijgedragen aan een culturele transformatie binnen Grundfos. Het moedigde leiders aan om een hands-off-benadering te hanteren, waardoor hun teams beslissingen konden nemen en het vertrouwen en de doorstroming binnen de organisatie toenam.

Motivatie en welzijn – Het programma had een positieve invloed op de motivatie en het welzijn van de werknemers. De leiderschapstransformatie leidde tot hogere medewerkerstevredenheid en motivatiescores in het medewerkersonderzoek.

Continuïteit en samenwerking – Het verhaal en de continuïteit van het programma stelden deelnemers in staat om sterke banden te ontwikkelen en samen te werken na voltooiing van het programma. Studiegroepen en intercollegiale bijeenkomsten gingen door, wat leidde tot voortdurend leren en ondersteuning.

Inclusiviteit – Aanvankelijk bestonden cohorten uit vrijwilligers, maar later selecteerde Grundfos opzettelijk deelnemers uit verschillende afdelingen en rollen, om inclusiviteit te bevorderen en te erkennen dat leiderschap op alle niveaus van de organisatie voorkomt.

Betrokkenheid van medewerkers

Conclusie

Het leiderschapsprogramma 'Leadership in an Agile Context' van Better Change demonstreerde de waarde van een authentieke, contextspecifieke en niet-dogmatische benadering van leiderschapsontwikkeling bij Grundfos. Door zich te concentreren op zelfontdekking, reflectie en continu leren, stelde het programma leiders in staat om door complexiteit te navigeren, hun teams sterker te maken en de cultuur van de organisatie vorm te geven. Naarmate het programma verder wordt geïmplementeerd, wordt verwacht dat de positieve impact ervan op leiderschap en de effectiviteit van de organisatie zal toenemen.

Dit programma wordt nu publiekelijk aangeboden als een Certified Agile Leadership – Level 2 certificeringsprogramma onder Scrum Alliance. Lees hier meer.

(Opmerking: de tekst van deze casestudy is gebaseerd op de presentatie: "Een leider worden is jezelf worden - gemakkelijk en uitdagend tegelijk!" door Mette Bjerrekær, Grundfos en Bent Myllerup, Beter Change, afgeleverd bij de Global Scrum Gathering in Lissabon, 19 oktober 2023.)