Agile Transformation hos LEGO Business Technology

Introduktion

LEGO Koncernen, en familieejet virksomhed kendt for sit LEGO byggesystem, har en global tilstedeværelse med produktionssteder og kontorer over hele verden. Virksomhedens kerneværdier fokuserer på fantasi, kreativitet, sjov, læring, omsorg og kvalitet, og den stræber efter at opfinde fremtidens leg. For at trives i en verden i konstant forandring, iværksatte LEGO en Agile transformation i sine Business Technology-afdelinger, ledet af senior vice president for corporate IT, Henrik Amsinck.

Baggrund

Grundlaget for LEGOs Agile-transformation begyndte med vellykkede agile pilotprojekter et par år tidligere, initieret af en gruppe projektledere fra det digitale marketingteam. Imponeret af det Agile Manifest samt erfaringer fra andre virksomheder gennemførte de agile piloter ved hjælp af Scrum-metoden inden for den eksisterende Stage-Gate-projektmodel. Disse piloter gav lovende resultater med øget motivation, hurtigere værdilevering og forbedret slutbrugerengagement, hvilket satte scenen for en bredere transformation.

Forberedelse til transformation

På baggrund af de positive erfaringer besluttede senior vicedirektør for corporate IT, Henrik Amsinck, at gå videre med den agile transformation i to store afdelinger, der omfatter mere end 500 medarbejdere verden over. Virksomheden annoncerede transformationen i god tid for at give medarbejdere og ledere rigelig tid til at forstå og tilpasse sig ændringerne. For at sikre transformationens succes søgte ledergruppen ekstern hjælp og fik ekspertisen fra Bent Myllerup og hans team af agile coaches til at hjælpe med rejsen.

Det agile transformationsteam

Det agile transformationteam spillede en central rolle i orkestreringen af transformationsprocessen. Teamet bestod af tre medarbejdere som samarbejdede med de eksterne eksperter, der bragte et væld af erfaring og viden inden for agile praksisser og principper. Med inspiration fra CEB's open source-ændringsteori lagde transformationstilgangen vægt på opmuntring frem for kraft, med fokus på at stille agile coaches til rådighed og give ledere mulighed for at støtte forandringen effektivt.

Organisatorisk transformation

Den agile transformation krævede væsentlige ændringer i virksomhedens organisationsstruktur, driftsmodel og præstationsstyringssystemer. Organisationen skiftede fra funktionelle tårne til tværfunktionelle produktbaserede teams og vedtog kontinuerlige leveringsmodeller i stedet for traditionelle vandfaldsprojektprocesser. Produktteams fik det fulde ansvar for leveringen, og finansieringsmodellen blev ændret for at tilpasse sig de agile principper. Belønningssystemet blev revideret for at tilskynde til teamsamarbejde og værdilevering frem for individuelle præstationer.

Ingen tunge processer eller manualer

Et væsentligt aspekt af LEGOs agile transformation var fraværet af tunge processer og manualer. I stedet for at pålægge stive retningslinjer, omfavnede virksomheden en kultur af selvopdagelse og udforskning. Der var ingen "sandhedens bog" eller omfattende manualer, der dikterede, hvordan man skulle være agil hos LEGO. Holdene blev opfordret til at udforske agile principper og værdier gennem LEGO Serious Play, træningskurser, coaching og løbende kommunikation via den interne sociale medieplatform. Dette gjorde det muligt for teams at finde agile metoder, der passede bedst til deres unikke kontekst, hvilket fremmede en følelse af ejerskab og forpligtelse til den agile praksis, de tog i brug.

Fremskridt mod transformation

Ved udgangen af 2018 havde den agile transformation hos LEGO allerede vist bemærkelsesværdige fremskridt. Medarbejdernes motivation og tilfredshed inden for de digitale afdelinger oplevede en markant stigning, hvilket indikerer en vellykket lancering af den agile transformation. Tidlige brugere af agile arbejdsmetoder, støttet af transformationsteamet, demonstrerede forbedret hastighed for værdilevering og adskillige succeshistorier, såsom at skabe pop-up-butikker, udvikle finansprodukter på kun to sprints, forbinde produktionsmaskiner til IoT og omforme supply-chain planlægningen.

Udfordringer og bump på vejen

På trods af de ubestridelige succeser, stødte den agile transformation på udfordringer. Nogle teams kæmpede for fuldt ud at omfavne agile praksisser, især dem med forskellige individuelle ansvarsområder. For at overvinde disse forhindringer fokuserede de agile coaches på at opbygge bevidsthed, levere løbende coaching og støtte selvorganisering i teamene.

Ledelsesmæssige konsekvenser

LEGOs agile transformation gav uvurderlig indsigt til ledere, der overvejede at adoptere Agile i deres organisationer. Nøgleimplikationer omfattede omfavnelse af agile værdier, investering i agile lederskabstræning og coaching og at finde den rette balance mellem agile adoption og områder, hvor traditionelle tilgange stadig kan være effektive.

Konklusion

Efterhånden som den agile transformationsrejse fortsætter hos LEGO, bliver flere dele af virksomheden interesseret i agile måder at arbejde på. Det eksterne agile transformationsteam, ledet af Bent Myllerup, har spillet en central rolle i at guide transformationen og fremme et kulturskifte. Sammen fortsætter de med at inspirere piloter af agile praksis på tværs af forskellige områder i virksomheden. På trods af vedvarende udfordringer er fokus fortsat på at opretholde agile principper og værdier for at drive løbende forbedringer og levere værdi i en konstant foranderlig digital verden.

(Bemærk: Teksten til dette casestudie er baseret på artiklen: "Agile Transformation at LEGO Group" af Anita Friis Sommer. Medstifter af Better Change, Bent Myllerup, leverede sine første Agile-coachingydelser til LEGO i 2009, og siden da har han arbejdet for LEGO under forskellige brands. Han ledte denne transformation fra leverandørsiden).