Agilitet er ingen hyldevare

Introduktion

I løbet af de sidste årtier har mange organisationer anerkendt værdien af Agile-metoder som reaktion på stigende konkurrence og markedskompleksitet. Der er udviklet adskillige frameworks for at optimere teamets ydeevne og koordinering, ofte ledsaget af certificeringsprogrammer for at dokumentere færdigheder og evner. Selvom disse frameworks er nyttige, har de også ført til en misforståelse om, at Agile kan købes og implementeres som en ensartet løsning. Hos Better Change er vi overbeviste om, at Agile ikke kan købes; i stedet skal det opdyrkes i en organisation. En ægte agil transformation kræver et stærkt ønske om at nå specifikke mål og et helhjertet engagement i rejsen.

Hos Better Change tilbyder vi ikke Agile til salg som en hyldevare. Vi ser Agile som en intern vækstproces, der skal afpasses med organisationens unikke kontekst. For at lykkes med denne bestræbelse skal udgangspunktet være en forståelse af organisationskulturen og dynamikken efterfulgt af en klar vision om, hvor organisationen sigter mod at være. Better Change sigter mod at være rejsepartneren på din rejse mod at opdyrke innovative og konkurrencedygtige kompetencer som organisation. Vi tilbyder vores erfaringer, viden, værktøjer og praksis, mens vi forventer, at vores partnere tager ledelse og ansvar for deres agile transformationsrejse. Vi forstår, at I er eksperterne i jeres organisation, marked og domæne.

Introduktion til Better Change

Better Change er en international organisation af Agile-coaches på masterniveau. Vi tilbyder træning, transformationsydelser og coaching i forbindelse med Agile. Vores tilgang er ikke præget af en bestemt ramme, og vi fremmer ikke en dogmatisk tilgang til en enkelt metode. I stedet fokuserer vi på at forstå kompleksiteten i organisatoriske dynamikker og menneskelige interaktioner. Vi mener, at Agile-transformation grundlæggende er en kulturel forandring i en organisation, og vores mål er at hjælpe dig og dine teams med at gøre fremskridt på denne rejse.

Vi arbejder ud fra den overbevisning, at alle medlemmer af en organisation handler med gode intentioner, og enhver modstand opstår som følge af usikkerhed og angst for forandringen. Vores rolle er at hjælpe dig med at håndtere og omfavne disse ændringer ved at styrke dit lederteam, organisation og individuelle medlemmer. Vores primære fokus er på at opbygge dine interne kompetencer, så du kan fortsætte den agile rejse selvstændigt og udnytte dine egne styrker til at opnå succes.

Agile transformation med Better Change

Agilt Transformation Execution System

Den agile transformationsrejse begynder med at identificere din vision og strategi for transformation. Hos Better Change arbejder vi sammen med dig om at opbygge et eksekveringssystem, der driver den agile transformation i din organisation. Vi tror på styrken af eksperimentering og bevidst læring for at opnå succesfulde resultater. Eksekveringssystemet giver mulighed for synlighed, fokus og støtte til initiativer og eksperimenter, der fører til agile måder at arbejde på.

Vi forstår, at vellykket agil transformation er tæt forbundet med afbalancerede strategier til håndtering af både ukendte og de kendte opgaver involveret i en agil implementering. Vores tilgang hos Better Change er bygget på en dobbelt strategi:

1. Mestring af det ukendte gennem eksperimentering – Vi hjælper dig med at identificere eksperimenter, validere læring og forstærke vellykkede eksperimenter for at opnå vedvarende effekt. Eksekveringssystemet, bygget op omkring empirisk proceskontrol, fremmer gennemsigtighed, læring og løbende forbedringer.

2. Beherskelse af "must do's" ved en agil implementering - Selvom Agile-implementering indebærer kompleksitet og uforudsigelighed, kan visse aktiviteter dog planlægges og skemalægges. Vi hjælper på områder som træning i agil forståelse, vurdering af organisationsstruktur, teamtræning, teambuilding og forbedring af backlogs for at kickstarte din Agile-rejse effektivt.

Ledelse og organisationskultur som kernen for succes

Lederskab spiller en afgørende rolle i en vellykket agil transformation. Hos Better Change udstyrer vi aktivt ledere på alle niveauer med forståelsen af deres rolle i at katalysere transformation. Vores kurser i agilt lederskab, læringsgrupper for ledere og individuelle coachingsessioner er baseret på systemiske principper og udføres på et akkrediteret senior praktiserende niveau.

Vi anerkender, at ledelse og kultur hænger sammen. Vores arbejde med organisationskultur drejer sig om valideret læring fra eksperimenter, ofte relateret til ændret ledelsesadfærd, strukturer, politikker eller målinger. Vi bruger Competing Values Framework til at kortlægge den nuværende og ønskede kultur, fremme en dybere forståelse af den nødvendige forandring og formulere eksperimenter for at opnå det ønskede kulturskifte.

Vurderinger med konkurrerende værdier

Produktledelse og teamcoaching

To afgørende kapaciteter i agile organisationer er Product Management og Team Coaching. Investering i Product Management-kapaciteter gør det muligt for organisationer at træffe informerede beslutninger på produktniveau og vejlede produktteams i at levere værdi. Team Coaching-evner samler forskellige kompetencer og domæneviden, hvilket muliggør effektivt samarbejde og værdilevering inden for teams.

Tag ejerskab for din transformation – undgå at leje den af konsulenter

Vi tror på at give vores partnere mulighed for at eje deres agile transformationsrejse. Når du arbejder sammen med Better Change coaches, opbygger du interne kompetencer, hvilket reducerer afhængigheden af ekstern support. Vores Agile Awareness-træninger, coaching-sessioner og uddannelse af interne Agile Coaches bidrager til udviklingen af din organisations interne kompetencer.

Konklusion

Hos Better Change tilgår vi agile transformationer som en samarbejdsrejse med fokus på kulturel forandring, eksperimentering og opbygning af interne kompetencer. Vi leverer de nødvendige erfaringer, viden, værktøjer og praksis til at understøtte din transformationsrejse. Som din partner hjælper vi dig med at blive rustet til at omfavne Agile-principper, tilpasse sig markedets krav og opnå varig succes i din Agile-transformation.