Werk samen met stakeholders aan productsucces!

Workshop User Story Mapping

Een User Story Map maakt de interactie die een klant met het product heeft inzichtelijk, inclusief activiteiten en taken die ze met het product uitvoeren. We kunnen samen gaan verkennen wat we gaan bouwen en high-level User Stories definiëren.

Wat is User Story Mapping?

Een User Story Map visualiseert User Stories in een logische verhalende volgorde die het grotere plaatje van het product verteld. De techniek is van 2005 tot 2014 door Jeff Patton ontwikkeld om het risico aan te pakken dat projecten worden overspoeld met zeer gedetailleerde gebruikersverhalen die de aandacht afleiden van het realiseren van de belangrijkste doelstellingen van het product.

1: Waarom Story Mapping?

Door samen een story map te maken, zorg je ervoor dat teamleden vanaf het begin van het project tot aan de voortdurende ontwikkeling van nieuwe releases op één lijn zitten.

2: Het creëren van een gedeeld begrip

Het vervangt de langdurige, technische requirement gathering en silo invalshoeken die we vaak zien bij een zgn. waterval werkwijze. Story maps zijn bedoeld om samenwerking en gesprekken tussen teamleden en stakeholders op gang te brengen. Tegelijkertijd om het grotere plaatje met ze te delen, hoe het product aanvoelt en in elkaar past. Deze laatste kwaliteit van story maps is belangrijk in de Agile werkwijze, omdat het uit het oog verliezen van de grote lijnen van het product als geheel een veel voorkomende uitdaging is, die zich waarschijnlijk voordoet wanneer teams werken vanuit een concrete lijst met gedetailleerde User Stories in een backlog.

Een gedeeld begrip kan worden bereikt door samen een Productvisie te definiëren en de klanten beter te begrijpen door Persona's te definiëren.

3: Focus op de klant

Als het concept van User Stories nieuw voor je is, dan zijn het informele beschrijvingen in natuurlijke taal van functies, UI-elementen of taken, geschreven vanuit het perspectief van de gebruiker. Ze zijn bedoeld om het team met elkaar te laten praten over oplossingen in de context van eindgebruikers en de voordelen die ze zullen krijgen. Deze gesprekken helpen iedereen om veel sneller tot een gezamenlijk begrip te komen dan het lezen van een document met requirement specificaties. User stories kunnen op een hoog niveau worden geschreven om een volledig product of functie te beschrijven en wat gebruikers ermee kunnen doen, of op een laag niveau, om een interface-element en de waarde ervan te schetsen. De bovenstaande Persona's kunnen ook helpen om af te stappen van de klassieke requirement specificatie en om te proberen de dingen vanuit het perspectief van de klant te bekijken.

Verwacht resultaat

Gedeeld begrip van het product en een afgestemde roadmap en prioriteiten.

  • Productvisie samen gecreëerd door de deelnemers
  • Persona's die verschillende gebruikerssegmenten vertegenwoordigen
  • User Story Map, een overzicht van de acties die de gebruikers zouden ondernemen en een lijst met gebruikersverhalen waarmee ze deze kunnen voltooien.
  • Release Roadmap, een releasestrategie met concrete doelstellingen voor de korte tot middellange termijn en minder gedefinieerde releasedoelen voor de langere termijn

Beoogde doelgroep

Business, functionele en technische belanghebbenden

Format

Virtueel of in-house

Duur

4 – 8 uur, afhankelijk van de omvang van het product of de functie

Laten we praten over hoe we kunnen helpen!

Bent u benieuwd hoe User Story Mapping u kan helpen?