PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt 8 april 2021Bedankt dat je hebt gekozen om deel uit te maken van onze community op Better Change Consulting ("Bedrijf", "Wij", "ons", "ons"). We doen er alles aan om je persoonlijke informatie en je recht op privacy te waarborgen. Als je vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of hoe we omgaan met je persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via office@betterchange.consulting.

Wanneer je onze website bezoekt: https://www.betterchange-consulting.com (hierna te noemen de "Website"), en meer in het algemeen, een van onze diensten gebruikt (hierna genoemd de "Diensten", waaronder de Website), stellen we het op prijs dat je ons je persoonlijke gegevens toevertrouwt. Wij nemen je privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen we je zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten je in verband hiermee hebt. We hopen dat je even de tijd neemt om het aandachtig door te lezen, want het is belangrijk. Als er voorwaarden in deze privacyverklaring staan waarmee je het niet eens bent, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze Diensten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze Diensten (waaronder, zoals hierboven beschreven, onze Website), evenals aanverwante diensten, verkoop, marketing of evenementen.

Lees deze privacyverklaring aandachtig door, omdat deze je zal helpen begrijpen wat we doen met de informatie die we verzamelen.

INHOUDSOPGAVE


1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt

In het kort:  Wij verzamelen persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt wanneer je inschrijven op de Website, interesse tonen in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer je deelneemt aan activiteiten op de Website of anderszins wanneer je contact met ons opneemt.

De persoonlijke informatie die we verzamelen hangt af van de context van je interacties met ons en de Website, de keuzes die je maakt en de producten en functies die je gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:

Persoonlijke gegevens die door jou zijn verstrekt. We verzamelen namene-mailadressencontact- of authenticatiegegevensfactuuradressendebet/creditcardnummerstelefoonnummerspostadressenen andere soortgelijke informatie.

Betalingsgegevens. We kunnen gegevens verzamelen die nodig zijn om jouw betaling te verwerken als je aankopen doet, zoals het nummer van je betaalmethode (zoals een creditcardnummer) en de beveiligingscode die aan jouw betaal methode is gekoppeld. Alle betalingsgegevens worden opgeslagen door Nets. Je kunt hun link(s) naar de privacyverklaring hier vinden: https://www.nets.eu/gdpr.

Alle persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en je moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Informatie automatisch verzameld

In het kort:  Sommige informatie, zoals het Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, worden automatisch verzameld wanneer je onze website bezoekt Website.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer je de Website. Deze informatie onthult niet jouw specifieke identiteit (zoals je naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals het IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie , informatie over hoe en wanneer je onze gebruikt Website en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze Website, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:
 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer je onze bezoekt of gebruikt Website en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe je met ons communiceert, kunnen deze loggegevens je IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over jouw activiteit in de Website (zoals de datum-/tijdstempels die zijn gekoppeld aan je gebruik, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die je uitvoert, zoals welke functies je gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (ook wel 'crashdumps' genoemd) ) en hardware-instellingen).

2. HOE GEBRUIKEN WIJ JE GEGEVENS?

In het kort:  Wij verwerken je gegevens voor doeleinden die zijn gebaseerd op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met jou, de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of jouw toestemming.

We gebruiken persoonlijke informatie die is verzameld via onze Website voor diverse zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken je persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om met jouw toestemming een contract met je aan te gaan of uit te voeren en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop we ons baseren naast elk hieronder vermeld doel.

We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:
 • Om het aanmaken van een account en het aanmeldingsproces te vergemakkelijken. Als je ervoor kiest om een account bij ons te koppelen aan een account van een derde partij (zoals je Google- of Facebook-account), gebruiken we de informatie die je ons hebt laten verzamelen van die derde partijen om het aanmaken van een account en het aanmeldingsproces voor de uitvoering van de contract.
 • Om getuigenissen te plaatsen. We plaatsen getuigenissen op onze Website die persoonlijke informatie kan bevatten. Voordat we een testimonial plaatsen, zullen we toestemming vragen om jouw naam en de inhoud van het testimonial te gebruiken. Als je jouw testimonial wilt bijwerken of verwijderen, neem dan contact met ons op via office@betterchange.consulting en zorg ervoor dat je jouw naam, testimonial-locatie en contactgegevens vermeldt.
 • Vraag feedback. We kunnen jouw gegevens gebruiken om feedback te vragen en om contact met je op te nemen over jouw gebruik van onze Website.
 • Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. We kunnen jouw informatie gebruiken om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken met de toestemming van elke gebruiker.
 • Om gebruikersaccounts te beheren. We kunnen jouw informatie gebruiken om ons account te beheren en up-to-date te houden.

 • Verwerken en beheren van je bestellingen. We kunnen jouw informatie gebruiken om jouw bestellingen, betalingen, retouren en uitwisselingen via de Website.

 • Beheer prijstrekkingen en wedstrijden. We kunnen jouw informatie gebruiken om prijstrekkingen en wedstrijden te beheren wanneer je ervoor kiest om deel te nemen aan onze wedstrijden.

 • Om de levering van diensten aan de gebruiker te leveren en te vergemakkelijken. We kunnen jouw gegevens gebruiken om je de gevraagde dienst te leveren.

 • Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen jouw informatie gebruiken om op jouw vragen te reageren en mogelijke problemen op te lossen die je zou kunnen hebben met het gebruik van onze Diensten.
 • Om marketing- en promotionele berichten te sturen. Wij en/of onze externe marketingpartners kunnen de persoonlijke informatie die je ons stuurt, gebruiken voor onze marketingdoeleinden, als dit in overeenstemming is met jouw marketing voorkeuren. Bijvoorbeeld wanneer je interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze Website, wanneer je je abonneert op marketing of anderszins contact met ons opneemt, zullen wij persoonlijke informatie van jou verzamelen. Je kunt je op elk moment afmelden voor onze marketing-e-mails (zie de "WAT ZIJN JE PRIVACYRECHTEN?" onderstaand).
 • Tonen van gerichte advertenties. We kunnen jouw informatie gebruiken om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven (en samen te werken met derden die dit doen) die zijn afgestemd op jouw interesses en/of locatie en om de effectiviteit ervan te meten.

3. WORDEN JE GEGEVENS MET IEDEREEN GEDEELD?

In het kort:  We delen alleen informatie met jouw toestemming, om te voldoen aan wetten, om je diensten te verlenen, om jouw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.

We kunnen jouw gegevens die we bewaren verwerken of delen op basis van de volgende wettelijke basis:
 • Toestemming: We kunnen jouw gegevens verwerken als je ons specifieke toestemming hebt gegeven om je persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
 • Gerechtvaardigde belangen: We kunnen jouw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs nodig is om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.
 • Uitvoering van een overeenkomst: Waar we een contract met jou zijn aangegaan, kunnen we je persoonlijke gegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
 • Wettelijke verplichtingen: We kunnen jouw informatie vrijgeven wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in reactie op aan overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).
 • Vitale belangen: We kunnen jouw informatie vrijgeven wanneer we denken dat dit nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in rechtszaken waarin wij zijn betrokken.
Meer specifiek moeten we mogelijk jouw gegevens verwerken of je persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:
 • Zakelijke overdrachten. We kunnen jouw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

4. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

In het kort:  We kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare volgtechnologieën (zoals web beacons en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe je bepaalde cookies kunt weigeren, vind je in onze Cookieverklaring.

5. HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

In het kort:  We bewaren jouw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren jouw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat we je persoonlijke gegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.

Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om jouw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat persoonlijke informatie is opgeslagen in backup archieven), dan zullen we persoonlijke informatie veiling bewaren en isoleren deze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

6. HOE HOUDEN WE JE GEGEVENS VEILIG?

In het kort:  Wij streven ernaar jouw persoonsgegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om jouw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie gegarandeerd 100%-veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en jouw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om jouw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Website is op eigen risico. Je dient alleen toegang te krijgen tot de Website binnen een beveiligde omgeving.

7. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort:  We verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen deze aan kinderen onder de 18 jaar.

We zullen niet bewust gegevens van kinderen onder de 18 jaar verzamelen of verkopen. Door gebruik te maken van de Website, verklaar je dat je ten minste 18 jaar oud bent of dat je de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en stem je in met het gebruik van de Website. Als we vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als je je bewust wordt van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via office@betterchange.consulting.

8. WAT ZIJN JE PRIVACYRECHTEN?

In het kort:  In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), heb je rechten die je meer toegang en controle over jouw persoonlijke gegevens geven. Je kunt je account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio's (zoals de EER en het VK) hebt je bepaalde rechten op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie van jouw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te verzoeken; (iii) om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kun je ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Gebruik hiervoor de contact details hieronder aangegeven. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als we afhankelijk zijn van jouw toestemming om jouw persoonlijke gegevens te verwerken, heb je het recht om jouw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van jouw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettelijke verwerkingsgronden dan toestemming.
 
Als je inwoner bent van de EER of het VK en je denkt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij je lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vind je hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als je in Zwitserland woont, vind je de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Als je vragen of opmerkingen hebt over je privacyrechten, kun je ons mailen op office@betterchange.consulting.

Account Informatie

Als je op enig moment de informatie in jouw account wilt bekijken of wijzigen of je account wil beëindigen, kun je:
 • Neem contact met ons op via de verstrekte contactgegevens.
Op jouw verzoek om je account te beëindigen, zullen we je account en informatie uit onze actieve databases deactiveren of verwijderen. We kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.

Cookies en vergelijkbare technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als je wilt, kun je er meestal voor kiezen om je browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of diensten van ons Website. Om je af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders op onze Website bezoek http://www.aboutads.info/choices/.

Afmelden voor e-mailmarketing: Je kunt je op elk moment afmelden voor onze marketing-e-maillijst door op de afmeldlink te klikken in de e-mails die we sturen of door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. Je word dan verwijderd uit de lijst met marketing-e-mails. We kunnen echter nog steeds met je communiceren, bijvoorbeeld om servicegerelateerde e-mails te sturen die nodig zijn voor de administratie en het gebruik van jouw account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet-marketingdoeleinden. Om je anderszins af te melden, kun je:
 • Ga naar je accountinstellingen en werk je voorkeuren bij.

9. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track ("DNT")-functie of -instelling die je kunt activeren om jouw privacy voorkeuren aan te geven om geen gegevens over jouw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch jouw keuze communiceren om niet online gevolgd te worden. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we je over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring. 

10. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort:  Ja, als je inwoner bent van Californië, krijgt je specifieke rechten met betrekking tot toegang tot jouw persoonlijke gegevens.

California Civil Code Section 1798.83, ook wel bekend als de "Shine The Light"-wet, staat onze gebruikers die ingezetenen van Californië zijn toe om eenmaal per jaar gratis informatie op te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie die we bekendgemaakt aan derden voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als je een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dien je je verzoek schriftelijk bij ons in via de onderstaande contactgegevens.

Als je jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account hebt bij de website, hebt je het recht om te verzoeken dat ongewenste gegevens die openbaar staan op de Website, verwijderd worden. Je kunt contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en het e-mailadres vermelden dat aan jouw account is gekoppeld en een verklaring dat je in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Website, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig van al onze systemen worden verwijderd (bijv. back-ups, enz.).

11. MAKEN WIJ UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?     

In het kort:  Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we je hiervan op de hoogte stellen door een prominente kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door je rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we jouw informatie beschermen.

12. HOE KUN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?     

Als je naar aanleiding van deze mededeling vragen of opmerkingen hebt, neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO), Mogens Villadsen, per e-mail op office@betterchange.consulting, of per post naar:

Better Change Consulting
Mogens Villadsen
Hasseltoften 11
Hasselager 8361
Denemarken

13. HOE KUN JE DE GEGEVENS DIE WIJ VAN JOU VERZAMELEN, BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?     

Op basis van de toepasselijke wetgeving van jouw land heb je mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van je verzamelen, die informatie te wijzigen of in sommige omstandigheden te verwijderen. Als je een verzoek wil indienen om je persoonlijke gegevens te bekijken, bij te werken of te verwijderen, dien een aanvraag in hier.
Dit privacybeleid is gemaakt met behulp van Termly's Generator voor privacybeleid.