Brainstorm, prototype en valideer ideeën in één week

Gefaciliteerde Design Sprints

Laat ons jullie Design Sprint's faciliteren om snelle innovatie en gestroomlijnde besluitvorming te realiseren. Met onze aanpak en expertise maak je gebruik van de kracht van co-creatie en customer centric design om snel ideeën te valideren en te begrijpen welke oplossingen impact kunnen hebben in de markt.

Foto door Amélie Mourichon op Unsplash

Wat is een Design Sprint?

Een Design Sprint is een gestructureerde workshop gericht op het snel oplossen van grote uitdagingen, het creëren van nieuwe producten of het verbeteren van bestaande producten. Deze methode, populair gemaakt door Jake Knapp van Google Ventures, comprimeert maanden werk in slechts een paar dagen, waardoor het een efficiënte manier is om ideeën te testen en feedback te verzamelen van echte gebruikers.

1: Waarom Sprint's ontwerpen?

Design Sprints bieden een framework voor cross-functionele teams om effectief en efficiënt samen te werken, zodat iedereen op één lijn zit wat betreft de doelen en resultaten van het project. Door het ontwerpproces in een kort tijdsbestek te comprimeren, stimuleren Design Sprint's gerichte ideeënvorming, prototyping en testen, waardoor het risico wordt verkleind dat tijd en middelen worden geïnvesteerd in ideeën die mogelijk niet aanslaan bij gebruikers.

2: Een gedeelde visie creëren

In tegenstelling tot traditionele brainstormsessies of langdurige ontwerpprocessen, bevorderen Design Sprint's een gedeeld begrip onder teamleden door hen te begeleiden bij een reeks gestructureerde oefeningen. Deze oefeningen omvatten het in kaart brengen van de probleemruimte, het genereren van ideeën, het schetsen van oplossingen, het bouwen van prototypes en het testen met echte gebruikers. Door samen te werken en iteratief te werk te gaan, komen teams snel tot de meest veelbelovende oplossingen en krijgen ze waardevolle inzichten in de behoeften en voorkeuren van gebruikers.

Een gedeelde visie kan worden bereikt door het definiëren van een duidelijke probleemstelling, het begrijpen van gebruikerspersona's en het afstemmen van succescriteria en doelen voor de sprint.

3: Focus op gebruikersgericht ontwerp

Centraal in de Design Sprint-methodologie staat een niet-aflatende focus op de eindgebruiker. Teams worden aangemoedigd om zich in te leven in gebruikers, hun pijnpunten te identificeren en oplossingen te ontwerpen die tegemoetkomen aan de werkelijke behoeften en gedragingen. Door middel van gebruikersinterviews, bruikbaarheidstesten en feedbacksessies kunnen teams hun ideeën valideren en weloverwogen beslissingen nemen over welke functies prioriteit krijgen en hoe ze hun ontwerpen kunnen verfijnen.

Verwacht resultaat

  • Gedeeld begrip van de probleemruimte en gebruikersbehoeften
  • Duidelijke definitie van succescriteria en doelen voor de sprint
  • Prototype(s) die getest kunnen worden met echte gebruikers
  • Inzichten en feedback uit gebruikerstests voor toekomstige iteraties

Beoogde doelgroep

Productmanagers, ontwerpers, ontwikkelaars en andere belanghebbenden bij productontwikkeling.

Format

Virtueel of in-house

Duur

Vijf opeenvolgende dagen, met elke dag gewijd aan specifieke activiteiten zoals begrijpen, bedenken, prototypen en testen.

Laten we praten over hoe we kunnen helpen!

Bent u benieuwd hoe User Story Mapping u kan helpen?