Uitdagingen bij het schalen: Het perspectief van een CIO

Je kunt deze post ook lezen in

Many CIOs begin ambitious scaling initiatives, aiming to unlock agility and expedite time-to-market. However, the path can be riddled with unexpected hurdles. This article explores common roadblocks and offers guidance for navigating the scaling process effectively.

The Scaling Conundrum

Consider a CIO leading a department-wide scaling effort. The complex framework promises increased agility, but after six months, the anticipated benefits haven’t materialised. This scenario reflects a common theme: the initial enthusiasm can morph into a sense of “are we on the right track?” Here’s a closer look at the challenges encountered:

  • Process Overload: Scaling initiatives often introduce a plethora of new ceremonies, roles, and artefacts. Overwhelmed by this complexity, existing teams struggle to adapt, leading to a slowdown in development.
  • Cultural Disconnect: Scaling thrives on continuous improvement and empowered teams. However, traditional, hierarchical company structures can create friction. Middle managers may be hesitant to relinquish control, hindering the desired agility.
  • Business Misalignment: Ideally, scaling fosters close collaboration between IT and business stakeholders. Unfortunately, ambiguity from business partners in defining priorities and providing timely feedback can create bottlenecks.
  • Metrics Maze: Measuring the success of a scaling initiative can be challenging. Metrics that track progress on key areas like time-to-market or defect rates can be unclear, leaving CIOs unsure if the slowdown is a temporary adjustment or an indication of a flawed approach.

Guiding Principles for Scaling Success

So, how can CIOs navigate this challenge? Here are some actionable steps:

  • Focus on Value, Not Process: Remember, any framework is simply a tool. Leaders can achieve success by streamlining the framework, eliminating elements that don’t demonstrably add value to their specific context.
  • Cultural Shift, Not Process Fix: Success hinges on cultural change. Efforts should focus on championing transparency, empowering teams, and fostering collaboration between IT and business. Leaders are role models for cultural change. Managers and other leaders have to align their behaviour to the required change.
  • Data-Driven Decisions: Implement clear success metrics focused on business outcomes. This data-driven approach helps track progress and demonstrate the value of the new approach.

The journey with scaling is an ongoing process, not a fixed endpoint. By focusing on value, fostering cultural change, and using data to guide decisions, CIOs can transform their business challenges into a path towards true resilience.

Ga voor meer informatie en toegang tot een hulpmiddel om inzicht te krijgen in je volgende stappen naar: https://www.betterchange-consulting.com/ of ga direct naar de BeterChange Schaalenquête

Delen:

Schaalvergroting; Zelfsturing; Zelfmanagement

Gerelateerde blogposts

Scaling Challenges: Het perspectief van een CIO.

Veel CIO's beginnen ambitieuze schaalinitiatieven, met als doel agility te ontsluiten en de time-to-market te versnellen. Het pad kan echter vol onverwachte hindernissen zitten. Dit artikel verkent veelvoorkomende wegversperringen en biedt richtlijnen...

Agile Mindset & Cultuur - Leiderschap

Navigeren door leiderschapsuitdagingen in SAFe® Scaled Agile Framework adoptie In de zoektocht naar organisatorische agility, springt Scaled Agile Framework (SAFe®) eruit als een baken van belofte. Toch is de reis...

Verhoog uw SAFe® door barrières te slechten

Impact van Hiërarchische Grenzen op SAFe® Scaled Agile Framework Adoptie In het streven naar organisatorische agility wordt vooral gedacht dat Scaled Agile Framework (SAFe®) een roadmap biedt voor...

Gerelateerde training

Verwante bronnen

Hoe voer ik een Retrospective uit?

Het uitvoeren van een effectieve retrospectieve is cruciaal voor continue verbetering in Agile teams. Als je ooit het gevoel hebt gehad dat de retrospectives van je team richting missen of geen bruikbare inzichten opleveren, dan...

Wat is organisatiecultuur?

Organisatiecultuur omvat de gedeelde waarden, overtuigingen en praktijken die bepalen hoe individuen binnen een organisatie met elkaar omgaan en samenwerken. Het weerspiegelt de identiteit van het bedrijf'en beïnvloedt de besluitvorming en het gedrag van werknemers.

Een vlinder die uit een cocon komt

Wat is transformationeel leiderschap? .

Ontdek de kracht van transformationeel leiderschap en hoe dit kan inspireren tot positieve verandering binnen organisaties.

Meer berichten

We kunnen meedenken
hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!