Bronnen

Agile Coach vs Scrum Master

Ontdek de belangrijkste verschillen tussen een Agile Coach en een Scrum Master in dit verhelderende artikel.

What is Agile Transformation?

Discover the key principles and strategies behind Agile Transformation in this comprehensive article.

Feedback Loops In Scrum

Discover how feedback loops in Scrum can drive continuous improvement and enhance team collaboration.

Wat is een Agile organisatie?

Ontdek de belangrijkste principes en strategieën achter een agile organisatie in dit verhelderende artikel.

De Scrum Gids

De Scrum Guide is de officiële Scrum Body of Knowledge. Hij is geschreven door Ken Schwaber en Jeff Sutherland, medebedenkers van Scrum.

Wat is een Agile Release Train?

De Agile Release Train bevat mensen die nodig zijn om het product te implementeren, testen, uit te rollen en vrij te geven.

De perfecte grootte van het Scrum Team

Wat is de perfecte grootte van een Scrum-team? Laten we eens diep in de Agile en Scrum frameworks duiken om het magische getal te bepalen.

Wat is SAFe

Deze inzichtelijke gids werpt licht op de structuur, kernwaarden, principes en potentiële impact van SAFe op uw organisatie.

Wat zijn inschattingen in Scrum

Scrum Estimation is een teamgedreven aanpak met als doel het voorspellen van de inspanning die nodig is om elke user story te voltooien.

Wat zijn acceptatiecriteria

In Scrum verwijzen de acceptatiecriteria naar een verzameling voorwaarden of vereisten waaraan een user story moet voldoen om als compleet of acceptabel te worden beschouwd.

Scrum Rollen

Het Scrum Team bestaat uit drie sleutelrollen, waaronder de Scrum Master, de Product Owner en de Developers.

Planning Poker

Planning Poker, populair gemaakt door Mike Cohn, is een facilitatietechniek voor schattingen.

Agile versus Scrum

In dit artikel zullen we Agile vs. Scrum en de belangrijkste overeenkomsten en verschillen onderzoeken.

Wat is een Product Owner?

We gaan dieper in op de rol van de Product Owner en de voordelen die ze hebben voor het team en de organisatie. Als je geïnteresseerd bent om gecertificeerd te worden op dit gebied, hebben we ook een cursus speciaal voor jou. Laten we aan de slag gaan.

Wat is een Kanban-bord?

We verkennen de voordelen van het gebruik van Kanban-borden, de belangrijkste elementen en hoe ze er in de praktijk uitzien, zodat je aan de slag kunt met dit handige Agile projectmanagementhulpmiddel.

Wat is Scrumsnelheid?

Velocity in Scrum is een maat voor de hoeveelheid werk die een team kan voltooien in een sprint, meestal gemeten in story points.

Wat zijn storypoints?

Story points worden meestal uitgedrukt als een numerieke waarde, waarbij elke waarde een ander niveau van inspanning en complexiteit vertegenwoordigt.

Wat zijn Lean en Agile?

De fundamentele verschillen tussen de twee hebben betrekking op hun kernfilosofieën. Leer hier alles wat u moet weten.

Scrum of Kanban?

Verward over wat beter is Scrum en Kanban? Het is een gebrekkige vraag. Of tenminste, een vraag die gebaseerd is op een onjuist uitgangspunt.

Wat is de Definition of Done?

De Definition of Done (DoD) is wanneer een item voldoet aan een verzameling criteria om als compleet, of "klaar", te worden beschouwd.

Wat is Dual Track in Agile?

Dual Track is een Agile productontwikkelingsmethodologie waarbij multifunctionele productteams hun dagelijkse activiteiten in twee sporen verdelen.

Wat is Scrumcapaciteit?

Capaciteit vertegenwoordigt de hoeveelheid werk die binnen een bepaalde tijd kan worden voltooid op basis van het aantal uren dat een team beschikbaar heeft.

Wat zijn gebruikersverhalen?

Het doel van een User Story is om uit te leggen hoe bepaalde functionaliteit waarde toevoegt aan een bepaald type klant.

Wat zijn de drie pijlers van Scrum?

We gaan dieper in op de drie pijlers, hoe ze samenwerken en waarom ze essentieel zijn voor de succesvolle adoptie van Scrum.

Product Owner versus Scrum Master

In dit artikel gaan we dieper in op wat de Product Owner en Scrum Master precies doen en bespreken we de belangrijkste verschillen van elk tijdens het Scrum-proces.

Product Owner versus Scrum Master

In dit artikel gaan we dieper in op wat de Product Owner en Scrum Master precies doen en bespreken we de belangrijkste verschillen.

Wat is het Agile Manifest?

Voordat we direct duiken in Agile Waarden en Principes, is het eerst belangrijk om Agile te begrijpen.

Agile-methodologie en -kaders

Agile is een overkoepelende term die vele raamwerken en benaderingen omvat om waarde te leveren in een complexe omgeving. Kom meer te weten.

Wat is de Sprint Retrospective?

Sprint Retrospective is een tijd voor Scrum Teams om te reflecteren op alles wat er in de Sprint is gebeurd en om mogelijkheden tot verbetering te identificeren.

Wat is dagelijkse Scrum?

Daily Scrum is een vergadering die dagelijks wordt gehouden om het team de kans te geven de doelen te bespreken en mogelijke problemen of wegversperringen te identificeren. Zoals beschreven in de Scrum handleiding, zijn

Wat is een epos in Agile?

Een Epic is een grote brok werk die te veel is voor een enkele Sprint en kan dan worden opgedeeld in kleinere brokken werk.

Wat is een Scrum-sprint?

De Scrum Sprint is een korte periode waarin een Scrum Team werkt aan het voltooien van een afgesproken aantal functies.

Wat is een productverhoging?

We gaan dieper in op het product Increment, wie er verantwoordelijk is en wat het betekent voor teams. Daarna gaan we ook in op de Definition of Done en hoe dit een cruciaal onderdeel is van de Increment.

Scrum Meetings

Bijeenkomsten in Scrum zijn een kans voor teams, management en belanghebbenden om op één lijn te komen.

Wat is Product Backlog Refinement?

De Scrum Guide definieert het als het opsplitsen en verder definiëren van Product Backlog-items in kleinere, preciezere items.

Wat is Agile?

Agile methodologie is een manier om teams te helpen zichzelf te organiseren zodat ze snel en efficiënt producten kunnen ontwikkelen terwijl ze toch voldoen aan de behoeften van gebruikers en het budget van de klant.

Wat is Sprint Planning?

Sprint Planning is het eerste evenement van de Sprint waarin het Scrum Team een plan maakt wat ze willen bereiken in de Sprint.

Wat zijn Scrum-artefacten?

Scrum Artefacten zijn cruciaal voor het succes van elk Scrum Team en definiëren al het werk dat gedaan moet worden in een project.

Wat is een Scrumboard?

Een Scrum Board is een visuele weergave van het werk dat binnen één Sprint moet worden afgerond. Het wordt soms ook een Sprint Board of Kanban Board genoemd.

Scrum verantwoordelijkheden

Het Scrum Team bestaat uit drie verantwoordelijkheden, waaronder de Scrum Master, de Product Owner en de Developers.

Scrum Evenementen

Je kunt Scrum Events zien als de belangrijkste bijeenkomsten bij productontwikkeling.

Wat is de Product Backlog?

De Product Backlog in Scrum is een geprioriteerde lijst van wat nodig is om een product of dienst te verbeteren of te ontwikkelen.

Wat is Scrum?

Scrum is een raamwerk waarin mensen ingewikkelde en adaptieve problemen kunnen aanpakken en tegelijkertijd producten van de hoogst mogelijke waarde kunnen leveren.

Wat is een Sprint Review in Scrum?

Een sprintreview is een bijeenkomst aan het einde van elke sprint om het voltooide werk te beoordelen en om feedback van belanghebbenden te verzamelen.

Wat is een Scrummaster?

In dit artikel gaan we dieper in op wat een Scrum Master precies doet, wat hun belangrijkste verantwoordelijkheden zijn en waarom dit zo belangrijk is in Scrum. We hebben ook informatie over hoe je een Scrum Master kunt worden, dus als je weinig tijd hebt, ga dan naar beneden voor meer informatie.

We kunnen meedenken
over hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!