Het verhaal van de ommekeer bij TC Electronic

Inleiding

TC Electronic A/S, een gerenommeerd merk in de muziek- en omroepindustrie, werd geconfronteerd met uitdagingen tijdens de krimpende markt vlak voor de financiële crisis van 2008. In april 2008 zette het bedrijf een ommekeer in gang, die leidde tot het besluit om Scrum te implementeren op de ontwikkelingsafdeling, die uit 45 medewerkers bestond. Voordien volgde de ontwikkelingsafdeling een traditionele matrixorganisatie, bestaande uit aparte lijnen voor mechanica, elektronica en softwareontwikkeling. De implementatie van Scrum had tot doel medewerkers te betrekken, het gebruikers- en bedrijfsperspectief te verbeteren en de ontwikkelingscycli te stroomlijnen door de organisatie in kleine bedrijfseenheden te verdelen, die elk opereren als een Scrum-team met end-to-end productontwikkelingsmogelijkheden.

Transformatie en organisatorische spil

Op initiatief van Anders Fauerskov, de CEO en een van de eigenaren van het bedrijf, besloot TC Electronic A/S zich los te maken van de traditionele matrixorganisatie. Ze vervingen de lijnen voor mechanica, elektronica en softwareontwikkeling door drie business units: basversterkers, gitaareffectpedalen en PRO (broadcast- en high-end studioapparatuur). Elke business unit opereerde als een Scrum-team en beschikte over alle competenties die nodig zijn om een product van concept tot lancering te brengen, inclusief mechanica, elektronica, firmware, algoritmen en systeemsoftwareontwikkeling.
 
Erkennend dat potential releasable product increments niet konden worden gerealiseerd in de korte sprints bij het ontwikkelen van fysieke producten, besloot het bedrijf geen Scrum volgens het boekje te implementeren. Het bedrijf erkende echter de noodzaak van een iteratieve en stapsgewijze benadering van productontwikkeling, dus in plaats daarvan verschoof de focus naar het leveren van aantoonbare resultaten die de voortgang van het ontwikkelingsproject onder de aandacht brachten en waardevolle inzichten en feedback opleverden.
MVP van een platform voor het uitzenden van producten

Bestaande processen en procurement aanpak onder de loep

Tijdens de transformatie besefte het implementatieteam, waartoe ook een van de latere medeoprichter van Better Change, Bent Myllerup, behoorde, de noodzaak om bestaande processen met betrekking tot sourcing, engineering en productieplanning ter discussie te stellen. TC Electronic A/S paste hun inkoopstrategie aan en gebruikte kleine lokale leveranciers voor de productie van prototypes in plaats van uitsluitend te vertrouwen op de eindproductielijnen in Azië. Deze verandering leidde tot een kortere ontwikkelingstijd en een aanzienlijk rendement op de investering dankzij snellere iteraties en minder vertragingen.

Bovendien gaf het bedrijf er prioriteit aan om zo snel mogelijk een werkbaar, maar niet verkoopbaar, product te hebben. Werkbare producten zouden gebaseerd kunnen zijn op evaluatieborden voor verschillende technologieën, die met elkaar verbonden kunnen worden om functionele prototypes te creëren. Deze aanpak vergemakkelijkte vroege verificatie en kenniscreatie, terwijl de ontwikkeling van elektronica en software parallel kon plaatsvinden, waardoor het algehele ontwikkelingsproces en de besluitvorming werden versneld.

Investeren in simulatiemogelijkheden

Om de ontwikkelingsefficiëntie verder te verbeteren, heeft TC Electronic A/S substantieel geïnvesteerd in simulatiemogelijkheden voor snelle elektronische borden. Deze investering stelde de teams in staat virtuele tests en validaties uit te voeren, waardoor de behoefte aan dure fysieke prototypes werd verminderd en de time-to-market voor nieuwe producten werd geminimaliseerd.

Voordelen van Scrum bij hardware implementaties

De succesvolle implementatie van Scrum en de organisatorische spil leverden verschillende voordelen op voor TC Electronic A/S:

  • Groter marktaandeel: Het bedrijf verwierf een groter aandeel op de markt voor gitaareffecten door meer innovatieve producten tegen concurrerende prijzen te introduceren.
  • Verstoring van de markt: TC Electronic A/S heeft de basversterkingsmarkt verstoord door volledig gedigitaliseerde producten te introduceren.
  • Versterkte positie: Het bedrijf verstevigde zijn positie als leverancier van hoogwaardige studio- en uitzendapparatuur.
  • Kortere ontwikkelingstijd: Nieuwe platformprojecten kunnen in de helft van de normale tijd worden uitgebracht, waardoor het bedrijf sneller op de marktvraag kan reageren.
  • Lagere aftermarket-kosten: Verbeterde productkwaliteit en een beter begrip van de gebruikersbehoeften leidden tot lagere ondersteuningskosten na de verkoop.
  • Verhoogde productdoorvoer: Ondanks een personeelsreductie van 30% slaagde het bedrijf erin de doorvoer van nieuwe producten te vergroten, dankzij een Agile benadering.

Conclusie

De succesvolle implementatie van Scrum en de organisatorische spil door TC Electronic A/S zorgden voor een opmerkelijke ommekeer voor het bedrijf. Door de Agile-principes te omarmen, heeft TC Electronic A/S grotere innovatie, marktaandeel en kostenefficiëntie bereikt, waardoor het zichzelf heeft gepositioneerd als leider in de muziek- en omroepindustrie. De reis van het bedrijf dient als een inspirerende case study voor andere organisaties die transformatieve verandering willen stimuleren, samenwerking willen bevorderen en willen gedijen in uitdagende marktomstandigheden door middel van Agile methoden.