Introductie van het Transformatiemanifest

Je kunt deze post ook lezen in

Het Agile Manifest is een hoeksteen geweest in mijn werk als consultant en agile coach. De principes hebben mij door talloze projecten geleid en geïnspireerd tot een frisse kijk op organisatieverandering. Voortbouwend op deze inspiratie, heb ik mijn eigen observaties en ervaringen gedistilleerd in het Transformatie Manifest. Het is natuurlijk oubollig en totaal ongepast, gezien de moeite en kennis die in het Transformatie Manifest is gestoken. Agile Manifesto. Maar toch, hier is het.

Het transformatiemanifest

"We transformeren onze manier van werken en organiseren, stap voor stap. Hierdoor zijn we tot waarde gekomen:

Felle veranderaars over roldefinities

Experimenteren boven voorschrijven

Coaching boven instructie

Psychologische veiligheid boven mandaat

Positieve verwachtingen over plannen en doelen

Betrokkenheid bij PowerPoint Consulting

Dat wil zeggen: hoewel er waarde zit in de items aan de rechterkant, hechten we meer waarde aan de items aan de linkerkant."

Felle veranderaars over roldefinities

Bij transformatieve verandering draait alles om de mensen die het proces aansturen. Zeker, roldefinities bieden structuur en duidelijkheid, maar het is de vurige veranderaars-de gepassioneerde en toegewijde individuen- die echt dingen laten gebeuren. Dit zijn de mensen die de status quo uitdagen, hun collega's inspireren en de organisatie vooruit stuwen. Zij hebben geen vastomlijnde rollen nodig om uit te blinken; in feite gedijen ze vaak goed bij de vrijheid om op hun eigen manier te innoveren en leiding te geven. Anderen vinden gedefinieerde rollen juist nuttig en stimulerend, omdat ze een duidelijk pad hebben om effectief bij te dragen. Beide zijn essentieel, maar het zijn de vurige change agents die de vonk van transformatie ontsteken.

Experimenteren boven voorschrijven

Starre, prescriptieve methoden kunnen soms aanvoelen als een vangnet, dat een duidelijke reeks stappen biedt om te volgen. Ze kunnen nuttig zijn, vooral wanneer je consistentie en betrouwbaarheid probeert te bereiken. Maar als het aankomt op het stimuleren van echte innovatie en verandering, is experimenteren waar de magie gebeurt. Het omarmen van een cultuur van experimenteren stelt organisaties in staat om nieuwe ideeën te testen, te leren van mislukkingen en continu te verbeteren.

Dit is waar "doelbewust leren" om de hoek komt kijken - een gedisciplineerde benadering van experimenteren gebaseerd op het verifiëren of verwerpen van veronderstellingen. Doelbewust leren transformeert experimenteren in een gestructureerd proces dat een lerende organisatie voedt. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin creativiteit kan gedijen en doorbraken mogelijk worden. Hoewel voorschriften hun plaats hebben, is het de geest van het experiment en doelbewust leren dat ons echt vooruit stuwt.

Coaching boven instructie

Instructie heeft zijn verdiensten, vooral voor het geven van snelle, duidelijke begeleiding bij specifieke taken. Maar als het gaat om het stimuleren van groei en onafhankelijkheid op de lange termijn, dan staat coaching op de eerste plaats. Bij coaching gaat het erom mensen in staat te stellen voor zichzelf te denken, hun eigen oplossingen te ontwikkelen en hun capaciteiten te vergroten. Het is een samenwerkingsproces dat vertrouwen schept en mensen de vaardigheden geeft die ze nodig hebben om toekomstige uitdagingen zelfstandig aan te gaan. Terwijl instructies kunnen zorgen voor naleving op korte termijn, zorgt coaching voor een diepere, meer duurzame groei. Het gaat erom mensen te begeleiden om hun beste zelf te worden, in plaats van ze alleen maar te vertellen wat ze moeten doen.

Psychologische veiligheid boven mandaat

Mandaten kunnen misleidend zijn - ze lijken efficiënt omdat ze mensen de autoriteit geven om te handelen en te beslissen. Maar als mandaten worden gebruikt om instructies te geven en acties voor te schrijven, zal de verandering waarschijnlijk niet duurzaam zijn. Echte, blijvende verandering vindt plaats wanneer we de overtuigingen van mensen over hun werk raken. Voor deze diepere transformatie is veiligheid essentieel. Als mensen zich veilig voelen, staan ze open om nieuwe ideeën te verkennen, hun gedachten te uiten en zonder angst te leren van fouten. Dit gevoel van veiligheid bevordert oprechte betrokkenheid en vertrouwen, waardoor het soort diepgaande verandering mogelijk wordt dat beklijft. Geïnspireerd door het concept van de piramide van resultaten, erkennen we dat een basis van veiligheid cruciaal is voor het bereiken van betekenisvolle en blijvende verandering. Door veiligheid boven mandaten te stellen, creëren we een omgeving waarin echte transformatie kan gedijen.

Positieve verwachtingen over plannen en doelen

Positieve verwachtingen zijn een krachtige kracht. Ze inspireren en motiveren teams en richten zich op wat mogelijk is in plaats van op wat beperkend is. Deze optimistische kijk moedigt mensen aan om te streven naar uitmuntendheid, wat vaak leidt tot prestaties die de aanvankelijke doelen overtreffen.

Plannen en doelen geven de nodige richting en maatstaven voor vooruitgang. Ze geven ons een routekaart om te volgen. Maar het zijn de positieve verwachtingen die onze reis echt energie geven en ons stimuleren om ons aan te passen, te innoveren en hoopvol te blijven, zelfs als we voor uitdagingen staan. Door positieve verwachtingen naast onze plannen en doelen te leggen, creëren we een dynamische omgeving waarin teams enthousiast zijn om nieuwe kansen te verkennen en de grenzen van het mogelijke op te zoeken.

Betrokkenheid bij PowerPoint Consulting

Echte transformatie vindt plaats door actieve betrokkenheid, niet door flitsende PowerPoint-presentaties. PowerPoint consulting blijkt vaak nutteloos, biedt weinig echte waarde en verspilt tijd en geld. Het houdt leiders bezig met presentaties en plannen en dient vaak als afleiding voor diegenen die bang zijn om betrokken te raken.

Echte verandering wordt aangedreven door mensen die hun mouwen opstropen en zich rechtstreeks bezighouden met de mensen die het werk doen. Betrokkenheid betekent de dagelijkse uitdagingen begrijpen, samenwerken aan praktische oplossingen en een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid stimuleren. PowerPoint-dia's kunnen een visie schetsen, maar het zijn de praktische inspanningen en betrokkenheid van iedereen die deze visie tot leven brengen. Door betrokkenheid prioriteit te geven boven oppervlakkig advies, zorgen we ervoor dat verandering zinvol, praktisch en duurzaam is.

 Laat de vurige koplopers het voortouw nemen en diep met teams in gesprek gaan om echte transformatie teweeg te brengen.

Delen:

Een coach schrijft op een whiteboard

Gerelateerde blogposts

Agile Mishap #5: The Certification Circus –  Reflecting on the Agile Accreditation Landscape

In this blog post, I delve into the complexities and challenges of the Agile certification market, reflecting on my own experiences as both a Certified Scrum Trainer and a critic. From the democratisation of skill validation in societies where education is a luxury, to the pitfalls of commoditisation and "home made" certifications, I explore how what started as a well-intentioned system has often strayed from its roots. Despite these issues, I argue that when issued by credible organisations, certifications still hold significant value as markers of genuine skill and knowledge. Join me in unpacking the "Certification Circus" and discovering the true worth of Agile certifications.

Agile Mindset & Cultuur - Leiderschap

Navigeren door leiderschapsuitdagingen in SAFe® Scaled Agile Framework adoptie In de zoektocht naar organisatorische agility, springt Scaled Agile Framework (SAFe®) eruit als een baken van belofte. Toch is de reis...

Inleiding tot het Transformatiemanifest

Het Agile Manifest is een hoeksteen in mijn werk als consultant en agile coach. De principes hebben me door talloze projecten geleid en geïnspireerd tot een frisse kijk op...

Gerelateerde training

Verwante bronnen

Hoe voer ik een Retrospective uit?

Het uitvoeren van een effectieve retrospectieve is cruciaal voor continue verbetering in Agile teams. Als je ooit het gevoel hebt gehad dat de retrospectives van je team richting missen of geen bruikbare inzichten opleveren, dan...

Meer berichten

We kunnen meedenken
hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!