Agile Governance - wat is het verschil?

Duik in Agile Governance en de rol ervan in het vereenvoudigen van complexe organisatieprocessen. Door de balans te vinden tussen governance en creativiteit kunnen we een omgeving creëren waarin transparantie en aanpassingsvermogen gedijen.
Je kunt deze post ook lezen in

Moderne organisatiestructuren begrijpen

Waarom veranderen onze organisaties in overdreven complexe creaties met complexe processen en governance? Zou het kunnen dat we onbedoeld dingen overcompliceren om ons veilig te voelen bij de controle over andermans werk? Wat als we mensen zouden vertrouwen om hun eigen processen te creëren en te onderhouden?

De rol van transparantie in Agile Governance

Het implementeren van transparantie en inspectie kan een grote bijdrage leveren aan de doeltreffendheid en efficiëntie van deze processen. Transparantie, inspectie en aanpassing zijn niet alleen de pijlers van het empirisme, maar zijn ook fundamenteel voor het agile Scrum framework. Deze elementen bevorderen continue feedback, waardoor processen relevant en effectief blijven, ook na verloop van tijd.

Evenwicht tussen Governance en Creativiteit

Als het gaat om het implementeren en onderhouden van processen binnen een organisatie, is governance belangrijk. Agile governance stelt echter dat het net zo belangrijk is om governance tot een minimum te beperken. Het primaire doel van governance zou moeten zijn om mensen de vrijheid te geven om hun processen te ontwikkelen en tegelijkertijd de organisatie te beschermen.

Zorg ervoor dat governance niet verwordt tot een middel om mensen te controleren of creativiteit te smoren. In plaats daarvan moet agile governance begeleiding en ondersteuning bieden aan degenen die de processen implementeren en onderhouden. Processen die die ze nodig hebben om de bedrijfsvoering te ondersteunen. Deze aanpak moet flexibel en aanpasbaar zijn, zodat mensen kunnen experimenteren met nieuwe ideeën en toepassingen.

De Agile kijk op corporate governance principes

De basisprincipes van corporate governance - transparantie, eerlijkheid, risicobeheer, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid - sluiten nauw aan bij de waardegerichte benadering van agile. Terwijl traditioneel bestuur zich richt op structuur en starheid, stelt Agile een meer dynamische, waardegedreven aanpak voor die kan leiden tot betere resultaten voor alle belanghebbenden.

Aanpassingsvermogen: Het hart van Agile Governance

Het is belangrijk om te erkennen dat er geen permanente oplossingen zijn in dynamische systemen. Als mensen en processen zich ontwikkelen, moet agile governance dat ook doen. Dit betekent dat organisaties open moeten staan voor verandering en bereid moeten zijn zich aan te passen als dat nodig is.

Door governance tot een minimum te beperken, flexibel en wendbaar te blijven en te focussen op het faciliteren van vrijheid voor mensen om hun processen te ontwikkelen, kunnen organisaties het volledige potentieel van hun werknemers ontsluiten. Dit stelt mensen in staat creatiever en innovatiever te zijn, wat leidt tot betere resultaten voor de organisatie als geheel.

Leidinggeven met visie: Bestuur vormt cultuur

Aan de top - of het nu gaat om senior management, C-level-functies of leden van de raad van bestuur - is het volgende van belang de keuzes die je maakt zetten de toon voor de hele organisatie. Governance gaat niet alleen over regels; het weerspiegelt leiderschap en vormt de bedrijfscultuur.

Voor de beste leiders en bestuursleden is de ontwikkeling van je leiderschap van het grootste belang. Een "Authentieke Leider" zijn die niet alleen leiding geeft, maar ook inspireert en groei stimuleert. Door verandering en innovatie voor te staan, kunt u uw organisatie naar nieuwe hoogten stuwen. Leid met visie.

Conclusie

Governance is belangrijk voor het opbouwen en onderhouden van processen binnen een organisatie. Agile governance benadrukt echter de noodzaak om het minimaal te houden, waarbij de nadruk ligt op het faciliteren van vrijheid voor mensen om hun processen te ontwikkelen terwijl de organisatie wordt beschermd. Organisaties moeten openstaan voor verandering en bereid zijn zich aan te passen als dat nodig is, in het besef dat er in dynamische systemen geen permanente oplossingen bestaan. Nu de wisselwerking tussen bestuur en leiderschap zo belangrijk is, hebben leiders van topniveau de unieke kans om het tempo te bepalen. Door een Authentieke leiderschapsstijl na te streven en te zorgen voor agile principes in het bestuur, kunnen ze een pad smeden dat zowel structuur als innovatie waardeert. Door dit te doen, kunnen ze het volledige potentieel van hun medewerkers ontsluiten en betere resultaten behalen.

Hoe houd je je bestuur "agile"?

Laat anderen je leiderschapsstijl niet dicteren - Word een Authentiek Leider

Delen:

Een zakenvrouw die oproept tot Agile Governance

Gerelateerde blogposts

Scaling Challenges: Het perspectief van een CIO.

Veel CIO's beginnen ambitieuze schaalinitiatieven, met als doel agility te ontsluiten en de time-to-market te versnellen. Het pad kan echter vol onverwachte hindernissen zitten. Dit artikel verkent veelvoorkomende wegversperringen en biedt richtlijnen...

Agile Mindset & Cultuur - Leiderschap

Navigeren door leiderschapsuitdagingen in SAFe® Scaled Agile Framework adoptie In de zoektocht naar organisatorische agility, springt Scaled Agile Framework (SAFe®) eruit als een baken van belofte. Toch is de reis...

Agile ongeluk #3: De Agile Bubbel

De Agile gemeenschap is veranderd in een zelfingenomen en populistisch systeem van mensen die denken dat ze het beter weten dan de rest van de wereld. Is dit wat we willen zijn?

Gerelateerde training

Verwante bronnen

Wat is organisatiecultuur?

Organisatiecultuur omvat de gedeelde waarden, overtuigingen en praktijken die bepalen hoe individuen binnen een organisatie met elkaar omgaan en samenwerken. Het weerspiegelt de identiteit van het bedrijf'en beïnvloedt de besluitvorming en het gedrag van werknemers.

Een vlinder die uit een cocon komt

Wat is transformationeel leiderschap? .

Ontdek de kracht van transformationeel leiderschap en hoe dit kan inspireren tot positieve verandering binnen organisaties.

Een kameleon op een blad

Wat is Veranderingsbeheer? .

Ontdek de essentiële principes en strategieën van verandermanagement in dit verhelderende artikel.

Meer berichten

We kunnen meedenken
hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!