Wat is Product Backlog Refinement?

De Scrum Guide definieert het als het opsplitsen en verder definiëren van Product Backlog-items in concrete en soms kleinere items.

Product Backlog Refinement verwijst naar het op order houden van de Backlog. Het wordt in de Scrum Guide gedefinieerd als het opsplitsen en verder definiëren van Product Backlog-items in concrete soms kleinere items. 

Het is een doorlopend proces waarin de Product Owner en Developers samenwerken om ervoor te zorgen dat items op de Backlog: 

 • Het team een eenduidig begrip heeft over de scope.
 • Ingeschat zijn op basis van hoeveelheid werk en complexiteit voor de implementatie.
 • Het is gerangschikt op baisis van de waarde en inschatting.

In eenvoudige bewoordingen gaat Backlog Refinement om het creëren van een gedeeld begrip van wat het product wel of niet zal doen, de inschatting van wat er nodig is om het te bouwen en te implementeren en de volgorde waarin het moet worden gedaan. 

Het is ook het vermelden waard dat in tegenstelling tot andere Scrum Events, is Product Backlog Refinement is niet time-boxed. Dit komt omdat het geen specifieke volgorde heeft binnen het Scrum-raamwerk. Als het beperkt zou worden qua tijd zou de activiteit wellicht niet effectief zijn. Een vuistregel is dat er maximaal 10% van de tijd in een Sprint gebruikt wordt voor refinement, en dat deze moet worden uitgevoerd wanneer dat nodig is en vaak wordt opgenomen als onderdeel van een "Refinement meeting".

Laten we Product Backlog Refinement wat gedetailleerder bekijken.

De Refinement Meeting

Zoals eerder vermeld, wordt Product Backlog Refinement meestal gedaan als onderdeel van een Refinement Meeting. Het Scrum-team komt één keer samen, meestal tegen het einde van de Sprint voor dit evenement, om ervoor te zorgen dat de Backlog klaar is voor de volgende Sprint. In sommige gevallen kunnen teams er echter voor kiezen om één keer per week bijeen te komen om op de hoogte te blijven.

Een Refinement Meeting is een kans voor de Product Owner om te delen welke Product Backlog Items verfijnd moeten worden en voor het team om ze te bespreken. Gedurende deze tijd kan het team vragen stellen die anders pas tijdens de Sprint Planning aan de orde zouden komen. Niet alle vragen hoeven opgelost te worden in de Backlog Refinement Meeting, maar het geeft de Product Owner een voorsprong voorafgaand aan de Planning Meeting.

Backlog Refinement is in essentie een gezamenlijke vinger aan de pols voor het team voor de staat van de Product Backlog, in plaats van een poging om alle problemen volledig op te lossen.

Wie is verantwoordelijk voor Product Backlog Refinement?

Elk lid van het Scrum Team is verantwoordelijk voor Product Backlog Refinement, maar dit gebeurt meestal op initiatief van de Product Owner. Hieronder vindt u een overzicht van elk lid van het team en hun kernverantwoordelijkheden: 

 • De Product Owner: zorgen dat we aan de juiste dingen werken
 • De ontwikkelaars: zorgen dat we de dingen op de jusite manier bouwen
 • De Scrum Master: faciliteren en coachen van het Scrum team

De Product Owner

De Product Owner heeft autoriteit en verantwoordelijkheid over de Product Backlog. Effectieve verfijning moet beginnen met de visie en het "waarom" voor het product. Ze moeten zorgen voor transparantie rond deze visie en open discussies met zowel het team als de belanghebbenden mogelijk maken. 

De volgende activiteiten kunnen nuttig zijn voor Product Backlog Refinement. Het is logisch dat de Product Owner deze initieert, maar andere leden van het team kunnen dit ook doen: 

 • Het creëren van een productvisie
 • Opzetten van een product roadmap 
 • Een storyboard maken
 • Samenwerken met stakeholders en klanten over hun gebruik van het product 
 • Uitvoeren van marktonderzoek
 • Doelstelling 
 • Het definiëren van acceptatiecriteria of tevredenheidscriteria

De Developers

De ontwikkelaars zouden ook verantwoordelijk moeten zijn voor de refinement van de Product Backlog. Het kan voor hen zeer nuttig zijn om zich samen met de Product Owner verantwoordelijk te voelen van de refinement. Het zijn tenslotte de ontwikkelaars die het werk daadwerkelijk uitvoeren. 

De volgende voorbeelden zijn slechts enkele van de activiteiten waarvoor de ontwikkelaar verantwoordelijk zou moeten zijn: 

 • Inschatten van de Product Backlog Items om een inzicht te krijgen van wat binnen een Sprint kan worden afgerond 
 • Oplossingen vinden om het Sprintdoel te halen
 • Samenwerken met andere Developers voor het delen van kennis 
 • Oplossingen voor werk documenteren

De Scrum Master

eindelijk, de Scrum Master is ervoor verantwoordelijk dat het team Scrum begrijpt. In dit geval zijn de uitdagingen van verfijning en dat iedereen duidelijk is over zijn rol. Daarnaast moet de Scrum Master helpen om de activiteiten rond Verfijning te faciliteren en iedereen te helpen focussen op zijn of haar rol. 

Enkele voorbeelden kunnen zijn: 

 • Faciliteer workshops Product Backlog Refinement
 • Uitdragen van het belang van gedeelde verantwoordelijkheid hiervoor 
 • Het team helpen manieren te vinden om beter te worden en samen te werken 

Soms kunnen stakeholders ook worden uitgenodigd om deel te nemen aan Refinement Meetings of om input en feedback te geven, maar de verantwoordelijkheid ligt nog steeds bij het interne Scrum team.

Samenvatting

Product Backlog Refinement is een belangrijk aspect van elke Sprint. Zonder gedeeld begrip bestaat het risico dat de verkeerde dingen worden geïmplementeerd wat resulteert in meer werk. Het is belangrijk om rekening te houden met de grootte van elk item, wat helpt om de Product Backlog te ordenen. Zonder dit lopen teams het risico te werken aan items die niet belangrijk zijn en items te missen die dat wel zijn. 

Het is daarom belangrijk dat het hele team het belang van Product Backlog Refinement snapt en effectief kan samenwerken tijdens de Refinement Meeting.

Delen:

Gerelateerde blogposts

Miscommunicatie in software specificaties.

Er zijn vaak misverstanden in software specificatiedocumenten. De oplossing die we meestal kiezen is om meer gedetailleerde specificaties te maken. Helaas leidt dat niet tot betere resultaten.

Gerelateerde training

Verwante bronnen

Hoe voer ik een Retrospective uit?

Het uitvoeren van een effectieve retrospectieve is cruciaal voor continue verbetering in Agile teams. Als je ooit het gevoel hebt gehad dat de retrospectives van je team richting missen of geen bruikbare inzichten opleveren, dan...

Een cirkelvormig stroomdiagram met verschillende stadia die het scrumproces voorstellen

Het Scrum proces uitgelegd

Ontdek de fijne kneepjes van het Scrum proces en leer hoe dit agile framework een revolutie teweeg kan brengen in projectmanagement.

Een telescoop die gericht is op een verre

Wat is een productvisie? .

Ontdek de kracht van een productvisie en hoe deze de toekomst van een bedrijf vormgeeft.

Meer bronnen

We kunnen meedenken
hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!