Wat is een Product Increment?

We gaan dieper in op het Product Increment, wie er verantwoordelijk is en wat het betekent voor teams. Daarna gaan we ook in op de Definition of Done en hoe dit een cruciaal onderdeel is van het Product Increment.

Een Product Increment is de som van alle product backlog items die voltooid zijn tijdens de huidige Sprint bovenop alle voorgaande Increments. Dit samen is een product dat potentieel opgeleverd kan worden. Werk kan niet worden beschouwd als onderdeel van een Increment tenzij het volledig is afgerond en voldoet aan de afgesproken Definition of Donezodat elk Product Increment opgeleverd zou kunnen worden.

Het Product Increment is een van de belangrijkste artefacten in het Scrum Framework. Het toont niet alleen de voortgang van het geleverde werk in elke Sprint, maar belangrijker nog, het zou klanten en gebruikers in staat moeten stellen om de gewenste resultaten kunnen bereiken, zodat het Product Incement de potentiele waarde kan realiseren.

Wat is het doel van een Product Increment?

Laten we eerst eens kijken naar het doel van een Product Increment. Het Product Increment is een fundamenteel concept in agile ontwikkeling, in het bijzonder in Scrum. Het primaire doel is het faciliteren van de incrementele oplevering van nieuwe productfuncties in beheersbare brokken. De voordelen van deze aanpak zijn tweeledig: 

 • Regelmatige levering aan klanten en belanghebbenden: Door werk in regelmatige stappen op te leveren, kunnen teams de tijd tot aan feedback verkorten. Deze snelle feedbacklus is cruciaal omdat het teams in staat stelt om te voorkomen dat ze tijd en moeite besteden aan functies die niet voldoen aan de behoeften of verwachtingen van de klant. Elk increment levert waarde en maakt deel uit van een continu proces van ontwikkelen, testen en uitbrengen. Dit iteratieve proces is niet alleen een manier om software te ontwikkelen; het is een strategie om de productontwikkeling in lijn te houden met de veranderende behoeften van de klant en de marktomstandigheden, waarbij wordt vastgehouden aan de Agile Manifest's principe om de klant tevreden te stellen door vroegtijdige en continue levering van waardevolle software.
 • Vooruitgang bijhouden door middel van werkende software: Het tweede doel van het product Increment is het meten van de voortgang via werkende software, wat een kernprincipe is van Agile. Deze aanpak zorgt niet alleen voor transparantie over wat er bereikt is en wat er nog moet gebeuren, maar benadrukt ook de waarde van tastbare, werkende software in plaats van alleen uitgebreide documentatie of uitgebreide planning. Volgens het Agile Manifesto is werkende software de primaire maatstaf voor voortgang, en het Product Increment belichaamt dit door aan het eind van elke Sprint een duidelijk, stapsgewijs overzicht te geven van de ontwikkelprestaties.

Door vast te houden aan de Principes uit het Agile ManifestProduct Increment's helpen teams om agile, flexibel en responsief te blijven. Ze faciliteren een cyclus van planning, uitvoering en evaluatie die continue verbetering en aanpassing ondersteunt. Dit is essentieel in een omgeving waar de behoeften van de klant en de dynamiek van de markt snel kunnen veranderen. Door middel van Product Increments kunnen teams pivoteren en hun strategieën aanpassen, zodat ze altijd in de juiste richting bewegen en efficiënt waarde leveren.

Wie is verantwoordelijk voor een Product Increment?

In het Scrum raamwerk is de verantwoordelijkheid voor het Product Increment een gezamenlijke inspanning, waarbij voornamelijk de Developer's betrokken zijn en die geleid wordt door de Product Owner. Dit is hoe deze verantwoordelijkheden zijn verdeeld:

 • ontwikkelaars: Het team van Developers is direct verantwoordelijk voor het leveren van het Product Increment op een regelmatige basis. Hun rol is om ervoor te zorgen dat elke Increment een stap vooruit is in termen van het toevoegen van functionaliteit of verbeteringen zoals gedefinieerd door de Product Backlog items waar ze zich aan committeren tijdens een Sprint. Het werk dat ze afleveren moet voldoen aan de Definition of Donedie kwaliteit en volledigheid garandeert. Deze Definition of Done is cruciaal omdat het de standaarden vastlegt waaraan alle Increment's moeten voldoen om als compleet beschouwd te worden.
 • Product Owner: Terwijl de Developer's verantwoordelijk zijn voor de creatie van het Increment, speelt het Product Owner een strategische rol door de richting en prioriteiten te bepalen via het Product Backlog. Het Product Owner is verantwoordelijk voor het uitstippelen van de strategie of roadmap, waaronder het verduidelijken van de features, bug fixes en verbeteringen die in het Increment moeten worden opgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van de Product Owner om ervoor te zorgen dat de Developer's een duidelijk begrip hebben van wat er gebouwd moet worden en waarom.
 • Het hele scrumteam: Uiteindelijk is het hele Scrum Team, dat bestaat uit de Developers, de Product Owner, en de Scrum Master, verantwoordelijk voor het leveren van een waardevol en bruikbaar Product Increment na elke Sprint. De Scrum Master ondersteunt het team door Scrum-events te faciliteren, belemmeringen weg te nemen en ervoor te zorgen dat agile-praktijken correct worden gevolgd. Deze collectieve verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat de Increment niet alleen voldoet aan de technische normen van voltooiing, maar ook waarde levert aan belanghebbenden en in lijn is met de overkoepelende doelen van het project.

Door de verantwoordelijkheden op deze manier te delen, zorgt het Scrum Team ervoor dat elke Increment wordt ontwikkeld op een duurzame, gedisciplineerde manier die zowel continue verbetering als klanttevredenheid ondersteunt.

Wanneer moet de Product Increment op de markt worden gebracht?

Inzicht in de timing voor het op de markt brengen van een product Increment is cruciaal in de agile productontwikkeling. Hoewel elke Increment is ontworpen om "potentieel verschepbaar" te zijn tegen het einde van een Sprint, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat het "potentieel vrij te geven" is.

 • Potentieel verzendbaar vs. potentieel vrij te geven: Aan het einde van elke Sprint zou het Product Increment "potentieel verzendbaar" moeten zijn, wat betekent dat het aan alle voorwaarden van de Definition of Done voldoet en in een bruikbare staat is. Deze status geeft aan dat de Increment technisch gezien geleverd zou kunnen worden aan klanten indien nodig. De status "potentieel vrij te geven" brengt echter extra overwegingen met zich mee. Deze status betekent dat het product niet alleen compleet en functioneel is, maar ook in lijn ligt met bredere strategische doelen, zoals markttiming, klantvraag en bedrijfsdoelstellingen. Het is niet ongebruikelijk dat een product meerdere leverbare Increment's heeft voordat er één wordt vrijgegeven, afhankelijk van deze factoren.
 • Criteria voor vrijgave: Verschillende factoren beïnvloeden de beslissing om een Increment op de markt te brengen:
  • Testen en kwaliteitsborging: Het product moet grondig worden getest en voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. Dit omvat niet alleen functionele tests, maar ook prestatie-, beveiligings- en bruikbaarheidstests om ervoor te zorgen dat het product goed presteert in de gebruikersomgeving.
  • Bedrijfs- en marktoverwegingen: De timing van een release kan strategisch zijn. Het kan bijvoorbeeld samenvallen met marketingcampagnes, belangrijke branche-evenementen of seizoenspieken in klantactiviteit. Daarnaast kan de concurrentiedynamiek de timing en inhoud van een release beïnvloeden.
  • Naleving van regelgeving: Voor sommige producten, vooral in sectoren zoals gezondheidszorg, financiën en telecommunicatie, kan goedkeuring van de regelgevende instanties nodig zijn voordat ze worden vrijgegeven.
 • Samen beslissingen nemen: De beslissing om een Increment uit te brengen gaat vaak gepaard met samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, waaronder de Product Owner, marketing teams, senior management, en feedback van klanten. Het Scrum Team, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het Increment, zal nauw samenwerken met deze belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de release in lijn is met bredere zakelijke doelstellingen en behoeften van de klant.

Concluderend, hoewel elk Product Increment een kandidaat is voor release aan het einde van een Sprint, is de daadwerkelijke marktintroductie een strategische beslissing die afhangt van een veelheid aan factoren die verder gaan dan alleen de voltooiing van het ontwikkelingswerk. Deze strategische flexibiliteit is fundamenteel voor het maximaliseren van de bedrijfswaarde van het product en het afstemmen van de ontwikkelingsinspanningen op de marktkansen en gebruikersverwachtingen.

De Definition of Done

De Definition of Done (DoD) is een cruciaal agile concept dat de criteria aangeeft waaraan elk Product Backlog item moet voldoen om als compleet te worden beschouwd. Deze set standaarden zorgt ervoor dat elk increment een consistent kwaliteitsniveau bereikt, waarbij wordt voldaan aan zowel algemene kwaliteitseisen die van toepassing zijn op alle items als specifieke acceptatiecriteria die zijn afgestemd op individuele functies. Het DoD garandeert dat elk increment niet alleen functioneert zoals bedoeld, maar ook naadloos integreert met bestaande componenten van het product.

Een gedeeld begrip van de Definition of Done binnen het Scrum Team - bestaande uit ontwikkelaars, de Product Owner en de Scrum Master - is essentieel voor transparantie en efficiëntie. Het verduidelijkt wanneer een item of increment echt compleet is, voorkomt misverstanden en voorkomt dat onvolledig werk door de ontwikkelpijplijn gaat. Deze gedeelde duidelijkheid helpt het tempo van de ontwikkeling te handhaven en zorgt ervoor dat elk Product Increment op de markt kan worden gebracht, waarbij aan alle noodzakelijke kwaliteitsmaatstaven wordt voldaan.

Samenvatting

Het Product Increment is een centraal element in agile productontwikkeling en biedt tastbare voordelen voor het hele team en de belanghebbenden. Het stelt het team niet alleen in staat om afgerond werk te presenteren, maar ook om werkende functies te demonstreren, waardoor belanghebbenden direct interactie hebben met het product. Deze interactie leidt tot meer zinvolle en nauwkeurige feedback, die cruciaal is voor het effectief sturen van het ontwikkelingsproces. Door ervoor te zorgen dat elke Increment "potentieel verzendbaar" is en voldoet aan de strenge normen van de Definition of Done, behoudt het team een hoge kwaliteit en consistentie, waardoor regelmatige, incrementele verbeteringen en strategische releases die zijn afgestemd op de eisen van de markt en de bedrijfsdoelstellingen mogelijk worden.

Delen:

Gerelateerde blogposts

Miscommunicatie in software specificaties.

Er zijn vaak misverstanden in software specificatiedocumenten. De oplossing die we meestal kiezen is om meer gedetailleerde specificaties te maken. Helaas leidt dat niet tot betere resultaten.

Gerelateerde training

Verwante bronnen

Hoe voer ik een Retrospective uit?

Het uitvoeren van een effectieve retrospectieve is cruciaal voor continue verbetering in Agile teams. Als je ooit het gevoel hebt gehad dat de retrospectives van je team richting missen of geen bruikbare inzichten opleveren, dan...

Een cirkelvormig stroomdiagram met verschillende stadia die het scrumproces voorstellen

Het Scrum proces uitgelegd

Ontdek de fijne kneepjes van het Scrum proces en leer hoe dit agile framework een revolutie teweeg kan brengen in projectmanagement.

Een telescoop die gericht is op een verre

Wat is een productvisie? .

Ontdek de kracht van een productvisie en hoe deze de toekomst van een bedrijf vormgeeft.

Meer bronnen

We kunnen meedenken
hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!