Er is geen kant-en-klaar product voor agility

Inleiding

In de afgelopen decennia hebben veel organisaties de waarde van Agile methoden erkend als reactie op toenemende concurrentie en marktcomplexiteit. Er zijn verschillende frameworks ontwikkeld om de prestaties en coördinatie van teams te optimaliseren, vaak vergezeld van certificeringsprogramma's om vaardigheden en capaciteiten te documenteren. Hoewel deze frameworks nuttig zijn, hebben ze ook geleid tot de misvatting dat Agile kan worden gekocht en geïmplementeerd als een one-size-fits-all oplossing. Bij Better Change zijn we ervan overtuigd dat Agile niet te koop is; in plaats daarvan moet het worden gecultiveerd binnen een organisatie. Een echte Agile transformatie vereist een sterk verlangen om specifieke doelen te bereiken en een oprechte toewijding aan de reis er naar toe.

Bij Better Change bieden we Agile niet als kant-en-klaar product aan. Wij zien Agile als een intern groeiproces dat moet aansluiten bij de unieke context van een organisatie. Om hierin te slagen, moet het uitgangspunt zijn een gedeeld begrip van de organisatiecultuur en dynamiek. Gevolgd door een duidelijke visie van waar de organisatie naartoe wil. Better Change wil de partner zijn op de reis naar het cultiveren van innovatieve en competitieve competenties als organisatie. We bieden onze ervaringen, kennis, tools en technieken aan, terwijl we van onze partners verwachten dat ze leiderschap en verantwoordelijkheid nemen voor hun Agile transformatietraject. Wij snappen dat dat wij niet de experts zijn in de organisatie, markt en domein, dat zijn jullie zelf.

Over Better Change

Better Change is een internationale organisatie van master level Agile coaches. We bieden training, transformationele diensten en coaching in de context van Agile. Onze aanpak is niet gericht op een bepaald raamwerk en we promoten geen dogmatisch vasthouden aan één benadering. In plaats daarvan richten we ons op het begrijpen van de complexiteit van organisatiedynamiek en menselijke interacties. Wij geloven dat Agile transformatie fundamenteel een culturele verandering binnen een organisatie is, en ons doel is om jou en je teams te helpen vooruitgang te boeken in deze reis.

We werken vanuit de overtuiging dat alle leden van een organisatie handelen met goede bedoelingen, en eventuele weerstand komt voort uit onzekerheid en angst over de verandering. Het is onze rol om te helpen deze veranderingen het hoofd te bieden en te omarmen. Doen dit door het leiderschapsteam, organisatie en individuele werknemers te empoweren. Onze primaire focus ligt op het opbouwen van interne competenties, zodat je de Agile reis zelfstandig kunt voortzetten en je eigen sterke punten kunt benutten om succes te behalen.

Agile transformatie met Better Change

Agile transformatie-uitvoeringssysteem

Het Agile transformatietraject begint met het identificeren van visie en strategie voor de transformatie. Bij Better Change werken we samen met de organisatie om een proces vorm te geven dat de Agile transformatie binnen de organisatie stimuleert. Wij geloven in de kracht van experimenteren en bewust leren om succesvolle resultaten te bereiken. Het proces zorgt voor zichtbaarheid, focus en ondersteuning voor initiatieven en experimenten die leiden tot Agile manieren van werken.

We begrijpen dat succesvolle Agile transformatie nauw verbonden is met uitgebalanceerde strategieën voor het omgaan met zowel onbekende factoren als de bekende taken die bij een Agile implementatie komen kijken. Onze aanpak bij Better Change is gebaseerd op een dubbele strategie:

1. Het onbekende beheersen door te experimenteren - We helpen om experimenten te identificeren, lessen te valideren en succesvolle experimenten te versterken om duurzame impact te bereiken. Het uitvoeringssysteem, gebouwd rond empirische procesbeheersing, bevordert transparantie, leren en voortdurende verbeteringen.

2. Beheersen van de “must do's” van een Agile implementatie - Hoewel de implementatie van Agile complex en onvoorspelbaar is, kunnen bepaalde activiteiten wel gepland en ingepland worden. Wij helpen op gebieden als Agile bewustwordingstraining, beoordeling van de organisatiestructuur, teamtraining, teambuilding en het verfijnen van backlogs om uw Agile reis effectief te starten.

Leiderschap en organisatiecultuur als de kern voor succes

Leiderschap speelt een cruciale rol in een succesvolle Agile transformatie. Bij Better Change rusten we managers op alle niveaus actief uit met inzicht in hun rol bij het katalyseren van transformatie. Onze Agile Leadership-training, Leadership-cohorten en individuele coachingsessies zijn gebaseerd op Systemische principes en worden uitgevoerd op een geaccrediteerd senior practitioner-niveau.

We erkennen dat leiderschap en cultuur met elkaar verbonden zijn. Ons werk met organisatiecultuur draait om gevalideerd leren van experimenten, vaak gerelateerd aan veranderend leiderschapsgedrag, structuren, beleid of statistieken. We gebruiken het Competing Values Framework om de huidige en gewenste cultuur in kaart te brengen, een dieper begrip van de benodigde verandering te bevorderen en experimenten te formuleren om de gewenste cultuuromslag te bereiken.

Beoordelingen met een concurrerend waardenkader

Capaciteiten voor productbeheer en teamcoaching

Twee cruciale vaardigheden in Agile organisaties zijn Product Management en Team Coaching. Door te investeren in mogelijkheden voor productbeheer kunnen organisaties weloverwogen beslissingen op productniveau nemen en productteams begeleiden bij het leveren van waarde. de toepassing van Team Coaching brengt verschillende competenties en domeinkennis samen, waardoor effectieve samenwerking en oplevering binnen teams mogelijk wordt.

Wees zelf eigenaar van de transformatie - beperk afhankelijkheid van consultants

Wij geloven in het in staat stellen van onze partners om eigenaar te worden en blijven van hun Agile transformatietraject. Door samen op te trekken met Better Change coaches, bouw je interne competenties op, waardoor je minder afhankelijk wordt van externe ondersteuning. Onze Agile Awareness trainingen, coaching sessies en opleiding programma's voor interne Agile Coaches dragen bij aan de ontwikkeling van de interne capaciteiten van de organisatie.

Conclusie

Bij Better Change benaderen we Agile transformaties als een gezamenlijke reis, waarbij we ons richten op culturele verandering, experimenteren en het opbouwen van interne competenties. We bieden de nodige ervaringen, kennis, tools en praktijken om het transformatietraject te ondersteunen. Als partner helpen we de organisatie uitgerust te zijn om Agile principes te omarmen, zich aan te passen aan de marktvraag en blijvend succes te behalen in de Agile transformatie.