De kracht van systemisch coachen bij veranderingsmanagement

Het begrijpen van en navigeren door de complexiteit van organisatiedynamiek vereist een doordachte aanpak, en dat is waar Systemisch Coachen om de hoek komt kijken.
Foto door Ana Paula Grimaldi op Unsplash

In het steeds veranderende landschap van hedendaagse organisaties is effectief veranderingsmanagement een kritieke factor voor succes. Veel organisaties investeren veel tijd en middelen in het creëren van strategieën en plannen voor verandering, maar het uiteindelijke succes van elk veranderingsinitiatief hangt af van de collectieve acties van de werknemers. Wijlen Ralph Stacey zou beweren dat het eerder de acties van de werknemers zijn die het resultaat van de verandering bepalen, op basis van wat voor hen zinvol is, dan de strategie die door het management wordt bepaald.

Organisatiedynamiek is inherent complex en wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder individuele percepties, emoties en sociale interacties. Het begrijpen van en navigeren door deze complexiteit vereist een doordachte aanpak, en dat is waar Systemisch Coachen om de hoek komt kijken.

Systemisch Coachen is een aanpak die de onderlinge verbondenheid van het hele organisatiesysteem erkent en kan helpen om individuele acties af te stemmen op de bredere doelstellingen van de organisatie. Het bevordert een cultuur van zelfbewustzijn, empowerment en voortdurend leren, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor verandermanagement.

Een waardevol raamwerk dat het belang van Systemisch Coachen kan verklaren is het SCARF-model van David Rock, dat vijf sociale domeinen benadrukt die een significante invloed hebben op menselijk gedrag: Status, Zekerheid, Autonomie, Verwantschap en Eerlijkheid.

Laten we ons richten op het element "Status" van het SCARF-model en de relevantie ervan voor verandermanagement. Bij traditionele veranderingsmethoden worden werknemers vaak gestuurd of verteld wat ze moeten doen, waardoor ze zich in status verlaagd en bedreigd voelen. Dit kan leiden tot weerstand en een succesvolle implementatie van verandering in de weg staan.

Systemisch Coachen daarentegen heeft een andere aanpak. Het gaat erom werknemers te helpen hun innerlijke potentieel te verkennen, oplossingen te identificeren en hun eigen aanpak te bepalen om de gewenste verandering te realiseren. Door individuen mondiger te maken en hen actief te betrekken bij het veranderingsproces, verhoogt Systemische Coaching hun gevoel van status en verwezenlijking. Het vergroot ook hun gevoel van autonomie - en waarschijnlijk ook hun rechtvaardigheid.

Zoals David Rock stelt, gaat het er niet om mensen te dwingen te veranderen; het gaat erom hen te helpen een kader op te bouwen om te veranderen. In lijn met deze benadering zijn er drie belangrijke overwegingen voor succesvolle veranderingsprocessen:

  1. Zorg voor een veilige omgeving: Systemisch Coachen creëert een veilige en vertrouwde ruimte waar werknemers hun gedachten, zorgen en ideeën kunnen uiten zonder bang te hoeven zijn voor een oordeel. Deze omgeving bevordert open communicatie en vergroot de kans op waardevolle inzichten en innovatieve oplossingen.
  2. Aandacht richten op de gewenste staat: Door middel van Systemische Coaching kunnen individuen hun aandacht richten op de gewenste toekomstige staat en hun doelen afstemmen op de visie van de organisatie. Deze afstemming helpt een gevoel van doelgerichtheid en richting te creëren, wat medewerkers motiveert om actief deel te nemen aan het veranderingstraject.
  3. Focus behouden in de loop van de tijd: Verandering is een continu proces en Systemische Coaching kan ervoor zorgen dat de aandacht consequent naar de gewenste nieuwe staat wordt gericht. Door de doelen regelmatig te herzien en op te frissen, blijven werknemers betrokken en toegewijd aan de veranderingsinspanning.

Concluderend kan worden gesteld dat Systemisch Coachen een krachtige en holistische benadering van verandermanagement biedt. Door het belang van individuele intenties te erkennen en deze af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie, geeft Systemic Coaching werknemers meer macht, verhoogt het hun gevoel van status en bevordert het een positieve en gemotiveerde omgeving voor verandering.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het benutten van het potentieel van Systemisch Coachen, zijn we blij om te delen dat Better Change Systemisch Coachen training biedt als onderdeel van onze ICAgile Agile Coaching Professional gecertificeerd (ICP-ACC) lessen. Deze training voorziet deelnemers van de benodigde tools en technieken om vaardig te worden in Systemisch Coachen en andere relevante Agile Coaching technieken, zodat ze succesvolle veranderinitiatieven kunnen aansturen.

Omarm de kracht van Systemisch Coachen en neem het voortouw in positieve verandering binnen uw organisatie. Samen kunnen we een cultuur van continue verbetering en groei creëren.

Delen:

Meer berichten

Steve Gale on unsplash.com

Me-dership is not Leadership Either – A Critical Lens on Idealised Leadership

In the realm of leadership, there’s a subtle transformation happening, one that often goes unnoticed – the rise of ‘Me-dership.’ This phenomenon sees leadership language being co-opted to serve personal interests. ‘Me-dership’ involves humble-bragging and self-serving claims of modesty. Join me in exploring how this shift challenges the essence of leadership, as we uncover the complexities of this increasingly prevalent trend in our workplaces.

Read More "
Praten als leiderschapskunst

Management is geen leiderschap

Management is geen synoniem voor leiderschap. Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, omvatten ze fundamenteel verschillende benaderingen om organisaties te leiden. In de steeds veranderende wereld van vandaag is het onderscheid tussen management en leiderschap van het grootste belang, net als het vermogen van een manager om leiderschap te bieden. Laten we ons eens verdiepen in de belangrijkste verschillen en begrijpen waarom managers in dit dynamische landschap leiderschapskwaliteiten moeten omarmen om te gedijen.

Read More "
Foto door Mohamed Nohassi op Unsplash

Je unieke leiderschapsstijl ontwikkelen

Op het gebied van leiderschapsontwikkeling heerst vaak de misvatting dat je, om een effectieve leider te zijn, de stijl van prominente figuren uit het bedrijfsleven moet imiteren. De ware essentie van leiderschap ligt echter niet in het kopiëren van de aanpak van iemand anders, maar in het cultiveren van je eigen unieke stijl die aansluit bij je waarden en voortbouwt op je bestaande sterke punten. In deze blogpost verkennen we het idee van het ontwikkelen van je leiderschapsidentiteit en hoe je deze reis kunt beginnen met een 360-assessment tool genaamd de Reflected Best Self.

Read More "

We kunnen meedenken
over hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!