Ressourcer

Agile Coach vs Scrum Master

Discover the key differences between an Agile Coach and a Scrum Master in this insightful article.

What is Agile Transformation?

Discover the key principles and strategies behind Agile Transformation in this comprehensive article.

Feedback Loops In Scrum

Discover how feedback loops in Scrum can drive continuous improvement and enhance team collaboration.

Scrum-guiden

Scrum Guide er den officielle Scrum Body of Knowledge. Den er skrevet af Ken Schwaber og Jeff Sutherland, medskabere af Scrum.

Hvad er et Agile Release Train?

Agile Release Train omfatter de personer, der er nødvendige for at implementere, teste, implementere og frigive produktet.

Den perfekte Scrum-teamstørrelse

Hvad er den perfekte Scrum-teamstørrelse? Lad os dykke ned i Agile og Scrum-frameworket for at finde frem til det magiske tal.

Hvad er SAFe?

Denne indsigtsfulde guide vil kaste lys over SAFe's struktur, kerneværdier, principper og potentielle indflydelse på din organisation.

Hvad er estimater i Scrum?

Scrum Estimation er en teamdrevet tilgang med det formål at forudsige den indsats, der er nødvendig for at færdiggøre hver brugerhistorie.

Hvad er acceptkriterier?

I Scrum henviser acceptkriterier til et sæt betingelser eller krav, som en user story skal opfylde for at blive betragtet som komplet eller acceptabel.

Scrum roller

Scrum-teamet består af tre nøgleroller, som omfatter Scrum Master, Product Owner og Developer.

Planlægning af poker

Planning Poker, der er populariseret af Mike Cohn, er en faciliteringsteknik til estimering.

Agile vs. Scrum

I denne artikel vil vi udforske Agile vs. Scrum og de vigtigste ligheder og forskelle.

Hvad er en Product Owner?

Vi ser nærmere på Product Owner's rolle og de fordele, de har for teamet og organisationen. Hvis du er interesseret i at blive certificeret inden for dette område, har vi også et kursus, der er lavet specielt til dig. Lad os komme i gang.

Hvad er et Kanban Board?

Vi undersøger fordelene ved at bruge Kanban Boards, de vigtigste elementer, og hvordan de ser ud i praksis, så du kan komme i gang med dette nyttige Agile-projektstyringsværktøj.

Hvad er Scrum Velocity?

Velocity i Scrum er et mål for den mængde arbejde, et team kan færdiggøre i løbet af et sprint, normalt målt i story points.

Hvad er historiepunkter?

Story points udtrykkes typisk som en numerisk værdi, hvor hver værdi repræsenterer et forskelligt niveau af indsats og kompleksitet.

Hvad er Lean og Agile?

De grundlæggende forskelle mellem de to er relateret til deres kernefilosofier. Lær alt, hvad du behøver at vide lige her.

Scrum eller Kanban?

Forvirret over, hvad der er bedst af Scrum og Kanban? Det er et mangelfuldt spørgsmål. Eller i det mindste et spørgsmål baseret på en fejlagtig præmis.

Hvad er Definition of Done?

Definition of Done (DoD) er, når et emne opfylder en række kriterier for at blive betragtet som komplet eller "færdigt".

Hvad er Dual Track i Agile?

Dual Track er en agil produktudviklingsmetodologi, der ser tværfunktionelle produktteams opdele deres daglige aktiviteter i to spor.

Hvad er Scrum Capacity?

Kapacitet repræsenterer den mængde arbejde, der kan udføres inden for en given tid baseret på det antal timer, et team har til rådighed.

Hvad er brugerhistorier?

Formålet med en User Story er at forklare, hvordan nogle funktioner vil give værdi til en bestemt type kunde.

Hvad er de tre søjler i Scrum?

Vi vil se nærmere på de tre søjler, hvordan de arbejder sammen, og hvorfor de er essentielle i den succesfulde indførelse af Scrum.

Product Owner vs Scrum Master

I denne artikel vil vi tage et kig mere detaljeret på præcis, hvad Product Owner og Scrum Master gør og nedbryde de vigtigste forskelle for hver under Scrum-processen.

Product Owner vs Scrum Master

I denne artikel vil vi se mere detaljeret på præcis, hvad Product Owner og Scrum Master gør og nedbryde de vigtigste forskelle.

Hvad er Agile Manifesto?

Før vi dykker ned i Agile's værdier og principper, er det vigtigt at forstå Agile.

Agile metodologi og rammer

Agile er et paraplybegreb, som omfatter mange rammer og tilgange til at levere værdi i et komplekst miljø. Lær mere.

Hvad er Sprint Retrospective?

Sprint Retrospective er en tid, hvor Scrum Teams reflekterer over alt, hvad der er sket i Sprint, og identificerer muligheder for at forbedre sig.

Hvad er Daily Scrum?

Daily Scrum er et dagligt møde, der giver teamet mulighed for at gennemgå målene og identificere eventuelle problemer eller forhindringer. Som beskrevet i Scrum-guiden, er det

Hvad er et epos i Agile?

En Epic er en stor klump arbejde, som er for meget til en enkelt Sprint, og så kan den deles op i mindre klumper arbejde.

Hvad er en Scrum Sprint?

Scrum Sprint er en kort, tidsafgrænset periode, hvor et Scrum-team arbejder på at færdiggøre en aftalt mængde funktioner.

Hvad er et produkt Increment?

Vi kigger nærmere på produkt Increment, hvem der er ansvarlig, og hvad det betyder for teams. Derefter vil vi også udforske Definition of Done, og hvordan dette er en afgørende del af Increment.

Scrum møder

Møder i Scrum er en mulighed for teams, ledelse og interessenter til at tilpasse sig hinanden.

Hvad er Product Backlog Refinement?

Scrum-guiden definerer det som handlingen med at nedbryde og yderligere definere Product Backlog-emner til mindre mere præcise elementer.

Hvad er Agile?

Agile-metoden er en måde at hjælpe teams med at organisere sig selv, så de kan udvikle produkter hurtigt og effektivt, mens de stadig opfylder brugernes behov og kundernes budgetter.

Hvad er Sprint Planning?

Sprint Planning er den første begivenhed i Sprint, hvor Scrum-teamet lægger en plan for, hvad de vil opnå i Sprint.

Hvad er Scrum Artifacts?

Scrum-artefakter er afgørende for ethvert Scrum-teams succes og definerer alt det arbejde, der skal udføres i et projekt.

Hvad er et Scrum Board?

Et Scrum Board er en visuel repræsentation af det arbejde, der skal udføres inden for en enkelt Sprint. Nogle gange kaldes det også et Sprint Board eller Kanban Board.

Scrum-ansvarsområder

Scrum-teamet består af tre ansvarsområder, som omfatter Scrum Master, Product Owner og Developer.

Scrum begivenheder

Du kan tænke på Scrum Events som de vigtigste møder i produktudvikling.

Hvad er Product Backlog?

Product Backlog i Scrum er en prioriteret liste over, hvad der skal til for at forbedre eller udvikle et produkt eller en service.

Hvad er Scrum?

Scrum er en ramme, hvor folk kan løse komplicerede og adaptive problemer, samtidig med at de leverer produkter af højest mulig værdi.

Hvad er en Sprint Review i Scrum?

En sprintgennemgang er et møde, der afholdes i slutningen af hvert sprint for at gennemgå det udførte arbejde og for at indsamle feedback fra interessenter.

Hvad er en Scrum Master?

I denne artikel vil vi se nærmere på, præcis hvad en Scrum Master gør, hvad deres vigtigste ansvarsområder er, og hvorfor det er så vigtigt i Scrum. Vi har også information om, hvordan man bliver en Scrum Master, så hvis du ikke har så meget tid, kan du springe til bunden for at finde ud af mere.

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!