Mærke: coaching

Mastering the Art of Goal Setting with OKR

Goal setting is an integral part of any organisation’s strategy for success. One method that has recently gained popularity is the OKR methodology.

Flere indlæg

Scrum roller

The Scrum Team is made up of three key roles which include the Scrum Master, the Product Owner and the Developers.

Planlægning af poker

Popularized by Mike Cohn, Planning Poker is a facilitation technique for estimation.

Agile vs. Scrum

I denne artikel vil vi udforske Agile vs. Scrum og de vigtigste ligheder og forskelle.

Hvad er en Product Owner?

We’ll take a closer look at the role of the Product Owner and the benefits they have to the team and organisation. If you are interested in becoming certified in this field, we also have a course made just for you. Let’s get started.

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!