Planlægning af poker

Popularized by Mike Cohn, Planning Poker is a facilitation technique for estimation.

Estimation er formentlig et af de mest kontroversielle emner i Agile-domænet. Årsagen er sandsynligvis relateret til antagelser om, hvad disse estimater skal bruges til. Nogle frygter, at teams vil blive holdt ansvarlige for de angivne estimater, hvilket ikke vil føre til bedre estimater, da teams sandsynligvis vil tilføje noget uforudsete til estimaterne. Andre hævder at estimering er meningsløst i et komplekst domæne, da der er for mange ubekendte.

Hovedformålet med Agile Estimation er at få bedre samtaler om det problem, der skal løses. Hovedopgaven for en Product Owner er at maksimere investeringsafkastet, og en del af den ligning er størrelsen af arbejdet, så estimering hjælper også Product Owner'er med at udføre deres arbejde.

Populariseret af Mike Cohn, Planning Poker er en faciliteringsteknik til estimering. Tanken er, at samtalen faciliteres, så hvert teammedlems mening tæller, samtidig med at processen holdes effektiv. Planlægningskort eller smartphone Apps kan bruges til at dele værdier, typisk bruges en Fibonacci-lignende sekvens: 0 ,1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, ?

Hvordan man spiller

Ved starten af planlægningen af poker får hvert holdmedlem et sæt kort. For hver brugerhistorie eller tema, der skal estimeres;

 • En moderator (PO, SM eller analytiker, stemmer ikke) læser beskrivelsen.
 • Hvert teammedlem vælger privat en kortværdi baseret på deres mavefornemmelse og forståelse af historiebeskrivelsen.
 • Når alle har valgt et kort, vises kortene til alle.
 • Dem med højeste og laveste værdi giver deres argumenter for at vælge denne værdi.
 • Det produktejer og eller interessenter besvarer eventuelle spørgsmål, som teammedlemmerne har.
 • Hvert teammedlem vælger igen privat et kort, der repræsenterer hans eller hendes skøn.
 • Alle kort vises samtidigt, så alle deltagere kan se hvert estimat.
 • Igen giver dem med højeste og laveste værdi deres argumenter for at vælge denne værdi.
 • Efter diskussionen revurderer hvert teammedlem ved at vælge et kort.
 • Når der kun er et trins forskel mellem de resterende kort, vælges den højeste værdi.
 • Hvis der efter tredje runde stadig ikke er konsensus om estimatet, vælges den højeste værdi af.

Share:

More Resources

Scrum roller

The Scrum Team is made up of three key roles which include the Scrum Master, the Product Owner and the Developers.

Agile vs. Scrum

I denne artikel vil vi udforske Agile vs. Scrum og de vigtigste ligheder og forskelle.

Hvad er en Product Owner?

We’ll take a closer look at the role of the Product Owner and the benefits they have to the team and organisation. If you are interested in becoming certified in this field, we also have a course made just for you. Let’s get started.

Hvad er et Kanban Board?

We will explore the benefits of using Kanban Boards, the key elements, and what they look like in practice, to get you started with this useful Agile project management tool.

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!