Hvad er Scrum Velocity?

Velocity i Scrum er et mål for mængden af arbejde, et team kan udføre i en sprint. Det måles normalt som det samlede antal historiepoint, som holdet har gennemført i en given sprint.

Storypoints tildeles brugerhistorier eller backlog-elementer, som er små, håndterbare stykker arbejde, som teamet forpligter sig til at gennemføre inden for en sprint. Hvert historiepunkt repræsenterer et relativt mål for kompleksitet og indsats, der kræves for at færdiggøre en brugerhistorie, snarere end et absolut mål for tid.

Da der er variationer i et holds hastighed, beregner vi ofte den gennemsnitlige hastighed, der kan bruges til planlægning og prognose

Hvordan beregner man gennemsnitshastigheden i Scrum?

Først skal hver brugerhistorie tildeles et antal storypoints. Dette er et abstrakt mål for den indsats, der er nødvendig for at implementere en given brugerhistorie. Estimering forbedres, efterhånden som et projekt skrider frem, og efterhånden som teams er i stand til at give feedback om sværhedsgraden af det, de arbejder med.

For at beregne den gennemsnitlige Scrum-hastighed skal hver brugerhistorie tildeles et antal storypoint. Når det er gjort, kan du følge disse enkle trin:

  1. Bestem først det samlede antal historiepoint, som holdet har fuldført under spurten.

  2. Læg derefter det samlede antal historiepoint sammen, som holdet har gennemført i de tidligere spurter.

  3. Divider det samlede antal historiepoint med antallet af gennemførte spurter. For eksempel, hvis et hold fuldfører 20 historiepoint i Sprint 1, 30 historiepoint i Sprint 2 og 25 historiepoint i Sprint 3, vil dets gennemsnitlige hastighed være (20 + 30 + 25) / 3 = 25 historiepoint pr. sprint.

Den gennemsnitlige hastighed er ikke præcis, den evalueres ofte sammen med 90% konfidensintervallet. Du finder 90%-konfidensintervallet ved at identificere den næstlaveste hastighed og den næsthøjeste hastighed i rækken af de seneste otte spurter.

Bemærk, at Scrum-hastighed ikke er et absolut mål for ydeevne, og det bør ikke bruges til at sammenligne teams eller teammedlemmer. I stedet er det et værktøj for teamet til at planlægge og forudsige mængden af arbejde, de realistisk kan udføre i fremtidige sprints. Det er vigtigt regelmæssigt at gennemgå og justere hastigheden, efterhånden som teamet skrider frem og får mere erfaring med at arbejde sammen.

Hvorfor er Velocity vigtig?

Velocity er en vigtig metrik i Scrum af flere årsager. Her er nogle af de vigtigste en gang:

Hjælper med prognoser

Velocity giver teamet og interessenterne et pålideligt skøn over, hvor meget arbejde teamet realistisk kan udføre i en sprint, baseret på deres historiske præstation. Dette hjælper med sprint planlægning og releaseplanlægning, som er kritiske komponenter i Scrum.

Hjælper med at prioritere

Det Product Owner kan bruge teamets hastighed til at prioritere produktbacklog-elementerne baseret på deres estimerede historiepoint. Dette sikrer, at teamet fokuserer på at levere de mest værdifulde funktioner eller brugerhistorier først, baseret på deres kapacitet.

Forbedrer gennemsigtigheden

Velocity er en synlig metrik, der giver indsigt i teamets præstationer, fremskridt og kapacitet. Det hjælper med at identificere potentielle problemer eller flaskehalse tidligt, så teamet kan træffe korrigerende handlinger og løbende forbedre sig.

Faciliterer løbende forbedringer

Ved at spore hastigheden over tid kan teamet identificere tendenser og mønstre, der indikerer områder for forbedring. For eksempel, hvis hastigheden falder over flere spurter, kan det tyde på, at holdet står over for forhindringer eller udfordringer, der skal løses.

 

Sammenfattende er velocity en nyttig metrik i Scrum, der hjælper teamet og interessenterne med at planlægge, prioritere og forbedre deres arbejdsprocesser. Det er dog vigtigt at huske, at hastighed ikke er et mål for individuelle præstationer, og det bør bruges som et værktøj for teamet til løbende at forbedre deres præstationer og levering.