Agile Transformation hos LEGO Business Technology

Introduktion

LEGO Koncernen, en familieejet virksomhed kendt for sit LEGO byggesystem, har en global tilstedeværelse med produktionssteder og kontorer over hele verden. Virksomhedens kerneværdier fokuserer på fantasi, kreativitet, sjov, læring, omsorg og kvalitet, og den stræber efter at opfinde fremtidens leg. For at trives i en verden i konstant forandring, iværksatte LEGO en Agile transformation i sine Business Technology-afdelinger, ledet af senior vice president for corporate IT, Henrik Amsinck.

Baggrund

Grunden til LEGOs Agile-transformation begyndte med succesfulde Agile-piloter nogle år forinden, initieret af en gruppe digitale projektledere fra det digitale marketingteam. Imponeret over Agile Manifesto og erfaringer fra andre virksomheder gennemførte de Agile-piloter ved hjælp af Scrum-metoden inden for den eksisterende Stage-Gate-projektmodel. Disse pilotprojekter gav lovende resultater med øget motivation, hurtigere værdilevering og øget slutbrugerengagement, hvilket satte scenen for en bredere transformation.

Forberedelse til transformation

På baggrund af de positive erfaringer besluttede senior vicedirektør for corporate IT, Henrik Amsinck, at gå videre med den agile transformation i to store afdelinger, der omfatter mere end 500 medarbejdere verden over. Virksomheden annoncerede transformationen i god tid for at give medarbejdere og ledere rigelig tid til at forstå og tilpasse sig ændringerne. For at sikre transformationens succes søgte ledergruppen ekstern hjælp og fik ekspertisen fra Bent Myllerup og hans team af agile trænere til at hjælpe med rejsen.

Det agile transformationsteam

Agile Transformation Team spillede en central rolle i orkestreringen af transformationsprocessen. Teamet bestod af tre personer og samarbejdede med de eksterne eksperter, som bragte et væld af erfaring og viden inden for agile praksisser og principper. Med inspiration fra CEB's open source-ændringsteori lagde transformationstilgangen vægt på opmuntring frem for kraft, med fokus på at stille agile coaches til rådighed og give ledere mulighed for at støtte forandringen effektivt.

Organisatorisk transformation

Den agile transformation krævede væsentlige ændringer i virksomhedens organisationsstruktur, driftsmodel og præstationsstyringssystemer. Organisationen skiftede fra funktionelle tårne til tværfunktionelle produktbaserede teams og vedtog kontinuerlige leveringsmodeller over traditionelle vandfaldsprojektprocesser. Produktteams fik det fulde ansvar for leveringen, og finansieringsmodellen blev ændret for at tilpasse sig Agile-principperne. Belønningssystemet blev revideret for at tilskynde til teamsamarbejde og værdilevering frem for individuelle præstationer.

Ingen tunge processer eller manualer

Et væsentligt aspekt af LEGOs agile transformation var fraværet af tunge processer og manualer. I stedet for at pålægge stive retningslinjer, omfavnede virksomheden en kultur af selvopdagelse og udforskning. Der var ingen "sandhedens bog" eller omfattende manualer, der dikterede, hvordan man skulle være agile hos LEGO. Holdene blev opfordret til at udforske Agile principper og værdier gennem LEGO Serious Play, træningskurser, coaching og løbende kommunikation via den interne sociale medieplatform. Dette gjorde det muligt for teams at finde Agile-metoder, der passede bedst til deres unikke kontekst, hvilket fremmede en følelse af ejerskab og forpligtelse til den agile praksis, de tog i brug.

Fremskridt mod transformation

Ved udgangen af 2018 havde den agile transformation hos LEGO allerede vist bemærkelsesværdige fremskridt. Medarbejdernes motivation og tilfredshed inden for de digitale afdelinger oplevede en markant stigning, hvilket indikerer en vellykket lancering af den agile transformation. Tidlige brugere af Agile arbejdsmetoder, mentoreret af transformationsteamet, demonstrerede forbedret hastighed for værdilevering og adskillige succeshistorier, såsom at skabe pop-up-butikker, udvikle finansprodukter på kun to sprints, forbinde produktionsmaskiner til IoT og omforme udbuddet kædeplanlægning.

Udfordringer og fartbump

På trods af de ubestridelige succeser, stødte den agile transformation på udfordringer. Nogle teams kæmpede for fuldt ud at omfavne agile praksisser, især dem med forskellige individuelle ansvarsområder. For at overvinde disse forhindringer fokuserede de agile trænere på at opbygge bevidsthed, levere løbende coaching og støtte selvorganisering i teamene.

Ledelsesmæssige konsekvenser

LEGOs agile transformation gav uvurderlig indsigt til ledere, der overvejede at adoptere agile i deres organisationer. Nøgleimplikationer omfattede omfavnelse af agile værdier, investering i agile lederskabstræning og coaching og at finde den rette balance mellem agile adoption og områder, hvor traditionelle tilgange stadig kan være effektive.

Konklusion

Efterhånden som den agile transformationsrejse fortsætter hos LEGO, bliver flere dele af virksomheden interesseret i agile måder at arbejde på. Det eksterne Agile Transformation Team, ledet af Bent Myllerup, har spillet en central rolle i at guide transformationen og fremme et kulturskifte. Sammen fortsætter de med at inspirere piloter af Agile-praksis på tværs af forskellige områder i virksomheden. På trods af vedvarende udfordringer er fokus fortsat på at opretholde Agile principper og værdier for at drive løbende forbedringer og levere værdi i en evigt foranderlig digital verden.

(Bemærk: Teksten til dette casestudie er baseret på artiklen: "Agile Transformation hos LEGO Group" ved Anita Friis Sommer. Better Change medstifter, Bent Myllerup, leverede sine første agile coachingtjenester til LEGO i 2009, og siden da har han tjent LEGO ved at operere under forskellige brands. Han ledede denne transformation fra sælgersiden.)