Transforming Team Dynamics: How a Legal Service Provider Achieved Business Agility

Oplev, hvordan en online juridisk tjenesteudbyder ændrede sin drift og kultur ved at implementere Flight Levels-systemet, forbedre samarbejdet, reducere tekniske afbrydelser og fremme løbende forbedringer. Læs om deres rejse til agile-mesterskab og den varige indvirkning på deres virksomhed.
Du kan også læse dette indlæg i

For ni år siden begyndte en lovende virksomhed inden for online juridiske tjenester på en ambitiøs rejse. Virksomheden blev hurtigt rentabel inden for det første år og oplevede en hurtig ekspansion, hvor arbejdsstyrken voksede fra 50 til 350 personer på bare tre år. Men med væksten fulgte betydelige udfordringer: Den smidige drift, som man tidligere havde haft, var nu hæmmet af ineffektivitet, og virksomhedens uophørlige stræben efter nye funktioner begyndte at belaste systemerne. Det blev tydeligt, at uden en transformativ tilgang ville virksomhedens fremskridt og servicekvalitet lide.

 

Opvågningen

Da virksomheden kæmpede med hyppige tekniske udfald og et voksende efterslæb af opgaver, erkendte ledelsen, at der var behov for forandring. Det førte dem til Flight Levels-systemet, en tilgang, der er designet til at forbedre virksomhedens agility gennem forbedret samarbejde og flow management på tværs af forskellige organisatoriske lag. På det tidspunkt var de ikke helt klar over, hvor stor indflydelse Flight Levels ville få på deres fremtidige succes.

 

Vedtagelse af en ny tilgang

Det første skridt i deres transformation involverede en dybtgående udforskning af den aktuelle situation, hvor man indsamlede indsigt fra enkeltpersoner, teams og ledere. Denne indledende aktivitet, der blev styret af Flight Levels-principperne, afslørede en modstandsdygtig virksomhedskultur med et stærkt anker i Klan og Adhokrati kvadranter.

 

Det viste, at der var et godt kulturelt fundament at bygge agile-værdier og -principper på. Men udforskningen afslørede også betydelige udfordringer som f.eks:

  • samarbejde og gennemsigtighed mellem teams
  • teknisk gæld og fejlbelastning
  • for mange projekter og uklare prioriteter; og,
  • uplanlagt arbejde og afbrydelser.

 

Visualisering af forandring

For at løse disse udfordringer implementerede virksomheden Flight Levels Level 2 Board, et værktøj til at visualisere arbejdsgange og identificere flaskehalse. Dette visuelle ledelsessystem blev et centralt element i deres strategi og fungerede som en klar repræsentation af aktuelle projekter og områder, der krævede opmærksomhed. Visualiseringsprocessen diagnosticerede ikke kun problemer, men samlede også holdene om et fælles mål, hvilket forstærkede den fælles problemløsning.

 

Fokusering af indsatsen

Med et klarere overblik fra det visuelle ledelsessystem kunne virksomheden prioritere opgaverne mere effektivt. Ledelsen understregede vigtigheden af at afslutte eksisterende opgaver, før man gik i gang med nye initiativer, et nøgleprincip, der hjalp med at genskabe orden og fokus i arbejdsstyrken.

 

 

Dyrker samarbejde

Et af de mest transformerende aspekter ved indførelsen af Flight Levels var forbedringen af teamets interaktion. De synlige, fælles arbejdsgange skabte et miljø, hvor teammedlemmerne naturligt samarbejdede tættere. Det forbedrede ikke kun projektflowet, men styrkede også teamets samhørighed og fungerede som katalysator for denne nye, dynamiske form for samarbejde.

 

Måling af succes og justering af kurs

Som en del af deres engagement i den nye tilgang overvågede virksomheden nøje nøgletal som balancen mellem planlagt og uplanlagt arbejde og hyppigheden af afbrydelser. Denne kontinuerlige måling gjorde det muligt for dem ikke kun at spore forbedringer, men også at tilpasse deres strategier i realtid, hvilket sikrede vedvarende fremskridt.

 

En ny æra af innovation

Flere måneder inde i transformationen var virkningen ubestridelig. Gennem de konstante feedbacksløjfer udviklede Flight Level 2-systemet sig markant og blev udvidet til at omfatte arbejde fra andre dele af organisationen. Forbindelsen og arbejdsflowet mellem niveau 2- og niveau 1-systemerne (teamniveau) var gnidningsløst og effektivt, hvilket gav gennemsigtighed og øget samarbejde. Tekniske afbrydelser var blevet dramatisk reduceret, håndteringen af teknisk gæld var blevet forbedret, og virksomheden havde udvidet sin agile-praksis. Flight Levels-rammen var blevet rygraden i virksomhedens drift og fremmede en kultur, hvor gennemsigtighed, samarbejde og løbende forbedringer var standard.

 

 

Reflekterer over rejsen

Transformationsrejsen lærte virksomheden, at det var kortsigtet udelukkende at fokusere på nye muligheder uden at tage fat på de grundlæggende problemer. Endnu vigtigere var det, at den understregede, at Flight Levels ikke bare var en midlertidig løsning, men en varig tilgang, der kunne guide organisationen gennem fremtidige udfordringer og muligheder. Denne fortælling er et bevis på systemets styrke og illustrerer, hvordan en struktureret tilgang til agility og samarbejde kan revitalisere en virksomheds drift og kultur.

 


 

Ofte stillede spørgsmål

Q. Hvordan klarede virksomheden overgangen for medarbejdere, der var modstandere af de nye Flight Levels-rammer?

A. I forbindelse med overgangen for medarbejdere, der er modstandere af den nye Flight Levels-ramme, anvendte vi flere strategier for at lette processen og sikre opbakning på alle niveauer. Typisk involverer sådanne overgange omfattende træningssessioner og workshops for at gøre medarbejderne fortrolige med ideerne og måderne at tænke på. Kommunikation er nøglen; derfor ville regelmæssige opdateringer og åbne fora, hvor medarbejderne kan give udtryk for deres bekymringer og få direkte svar fra ledelsen, have været afgørende. Derudover, og sandsynligvis den mest effektive tilgang, var at sikre, at Flight Levels Systems blev skabt i fællesskab af mennesker i organisationen. Det gav mulighed for mentorordninger og støtte fra kolleger, som er fortalere for det nye system, og det kan hjælpe med at dæmpe frygten og fremme accepten blandt medarbejderne.

 

Q. Hvilke specifikke målinger blev brugt til at overvåge succes og justere strategier under transformationen?

A. Med hensyn til de specifikke målinger, der blev brugt til at overvåge succes og justere strategier under transformationen, omfattede disse målinger af arbejdsgangseffektivitet, såsom hastigheden for projektafslutning, responstider for hændelser og hyppigheden af tekniske udfald. Derudover spillede medarbejdertilfredshed og balancen mellem planlagt og uplanlagt arbejde sandsynligvis en vigtig rolle. Disse målinger ville hjælpe virksomheden med at måle både den operationelle effektivitet af Flight Levels-systemet og indvirkningen på medarbejdernes moral, hvilket muliggjorde rettidige justeringer af arbejdsgange, prioriteter og måske endda bemandingsniveauer for at optimere både produktivitet og medarbejdertilfredshed.

 

Q. Hvilke langsigtede ændringer har virksomheden planlagt for at fastholde de fordele, der er opnået gennem Flight Levels-systemet?

A. Hvad angår opretholdelsen af de fordele, der er opnået gennem Flight Levels-systemet, fortsatte virksomheden med at implementere løbende forbedringer, der omfatter regelmæssig gennemgang af processer, løbende uddannelse og opdateringer af systemet efter behov. Dette blev kombineret med en robust intern feedbackmekanisme, der gør det muligt for medarbejdere på alle niveauer at bidrage med ideer til, hvordan systemet kan finpudses og forbedres yderligere. Ledelsens engagement i at opretholde en agile, gennemsigtig og samarbejdende kultur er afgørende, da det understøtter den langsigtede succes af enhver sådan transformation. Det vil sikre, at agility- og effektivitetsgevinsterne fra Flight Levels-systemet ikke bare er et midlertidigt boost, men en integreret del af virksomhedens drift og kultur.

 

Del:

Fuldt niveau 2- og niveau 1-system

Relateret blogindlæg

Forbedring af organisatorisk læring med flyveniveauer og de 5 aktiviteter.

Opdag, hvordan Flight Levels kan forandre din organisation med sine fem nøgleaktiviteter. Lær at styrke agility, forbedre kommunikationen og fremme løbende forbedringer for at få en mere dynamisk og lydhør arbejdsplads. Dyk ned i praktisk indsigt i at implementere disse strategiske principper effektivt.

Udforskning af flyvehøjdernes alsidighed i opnåelsen af organisatorisk Agility.

Udforsk den transformerende kraft i Flight Levels til at forbedre forretningen agility på tværs af organisationer. Opdag, hvordan integration af operationelle, koordinerende og strategiske niveauer kan strømline processer, forbedre kommunikationen og tilpasse forretningsmål for at opnå vedvarende succes. Lær om de praktiske anvendelser og fordele ved denne agile-tænkningsmodel i forskellige brancher.

Relateret uddannelse

Relaterede ressourcer

Sådan kører du en Retrospective.

At køre et effektivt retrospektiv er afgørende for løbende forbedringer i Agile-teams. Hvis du nogensinde har følt, at dit teams retrospektiver mangler retning eller ikke producerer handlingsrettede indsigter, er du...

Flere indlæg

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!