Historien om hvordan TC Electronic vendte skuden

Introduktion

TC Electronic A/S, et kendt brand i musik- og tv-branchen, stod over for udfordringer under det aftagende marked lige før finanskrisen i 2008. I april 2008 indledte virksomheden en turnaround, der førte til beslutningen om at implementere Scrum i udviklingsafdelingen med 45 medarbejdere. Oprindeligt anvendte udviklingsafdelingen en traditionel matriksorganisation, der bestod af separate linjer for mekanik, elektronik og softwareudvikling. Implementeringen af Scrum havde til formål at engagere medarbejderne, forbedre bruger- og forretningsperspektivet og strømline udviklingscyklusserne ved at opdele organisationen i små forretningsenheder, der hver fungerede som et Scrum-team med end-to-end produktudviklingskapacitet.

Transformation og organisatorisk omdrejningspunkt

På initiativ af Anders Fauerskov, administrerende direktør og en af virksomhedens ejere, besluttede TC Electronic A/S at bryde med den traditionelle matriksorganisation. De erstattede mekanik-, elektronik- og softwareudviklingslinjerne med tre forretningsenheder: Basforstærkere, guitareffektpedaler og PRO (Broadcast and High-End Studio Equipment). Hver forretningsenhed fungerede som et Scrum-team, der besad alle de kompetencer, der kræves for at tage et produkt fra koncept til lancering, herunder mekanik, elektronik, firmware, algoritmer og systemsoftwareudvikling.
 
Virksomheden erkendte, at når man udvikler fysiske produkter, er det ikke muligt at opnå produktinkrementer som er leveringsklare i de korte sprintcyklusser, og man besluttede derfor at man ikke ville implementere Scrum efter bogen. Man anerkendte dog behovet for en iterativ og inkrementel tilgang til produktudvikling og skiftede derfor fokus til at levere demonstrerbare resultater, der viste fremskridt i udviklingsprojektet og gav værdifuld indsigt og feedback.
MVP af en platform til udsendelse af produkter

Udfordring af eksisterende processer og indkøbsstrategier

Under hele transformationen indså implementeringsteamet, som omfattede en af de senere medstiftere af Better Change, Bent Myllerup, behovet for at udfordre eksisterende processer relateret til sourcing, ingeniørarbejde og produktionsplanlægning. TC Electronic A/S tilpassede deres sourcingstrategi og brugte små lokale leverandører til prototypeproduktion i stedet for udelukkende at forlade sig på de endelige produktionslinjer i Asien. Denne ændring førte til reduceret udviklingstid og et betydeligt investeringsafkast på grund af hurtigere iterationer og reducerede forsinkelser.

Desuden prioriterede virksomheden at have et brugbart, men ikke salgbart, produkt så tidligt som muligt. Brugbare produkter kunne være baseret på evalueringskort til forskellige teknologier, som blev koblet sammen for at skabe funktionelle prototyper. Denne tilgang gjorde det lettere at foretage tidlig verifikation og skabe viden, samtidig med at elektronik- og softwareudvikling kunne foregå parallelt, hvilket fremskyndede den overordnede udviklingsproces og beslutningstagning.

Investering i simuleringskapaciteter

For yderligere at forbedre udviklingseffektiviteten foretog TC Electronic A/S betydelige investeringer i simuleringsfunktioner til elektroniske højhastighedskort. Denne investering gav holdene mulighed for at udføre virtuel test og validering, hvilket reducerede behovet for dyre fysiske prototyper og minimerede time-to-market for nye produkter.

Fordele ved Scrum i hardware-implementering

Den vellykkede implementering af Scrum og den organisatoriske drejning gav flere fordele for TC Electronic A/S:

  • Øget markedsandel: Virksomheden fik en større andel af markedet for guitareffekter ved at introducere mere innovative produkter til konkurrencedygtige priser.
  • Disruption af markedet: TC Electronic A/S disruptede markedet for basforstærkere ved at introducere fuldt digitaliserede produkter.
  • Styrket position: Virksomheden styrkede sin position som leverandør af high-end studie- og broadcast-udstyr.
  • Reduceret udviklingstid: Nye platformsprojekter kan frigives på den halve tid af den normale tid, så virksomheden kan reagere hurtigere på markedets krav.
  • Lavere omkostninger på eftermarkedet: Forbedret produktkvalitet og bedre forståelse af brugernes behov førte til lavere supportomkostninger efter salg.
  • Øget produktgennemstrømning: På trods af en 30% reduktion i medarbejderstaben lykkedes det virksomheden at øge gennemførelsen af nye produkter takket være den agile tilgang.

Konklusion

TC Electronic A/S' vellykkede implementering af Scrum og organisatoriske omdrejningspunkt skabte en bemærkelsesværdig turnaround for virksomheden. Ved at omfavne agile principper opnåede TC Electronic A/S større innovation, markedsandel og omkostningseffektivitet og positionerede sig som førende inden for musik- og tv-branchen. Virksomhedens rejse tjener som et inspirerende casestudie for andre organisationer, der ønsker at skabe transformativ forandring, fremme samarbejde og trives under udfordrende markedsforhold ved hjælp af agile metoder og mindset.