Management er ikke lederskab

Management er ikke synonymt med lederskab. Selvom disse begreber ofte bruges i flæng, dækker de over fundamentalt forskellige tilgange til at lede organisationer. I dagens omskiftelige verden er sondringen mellem management og leadership af afgørende betydning, og det samme er lederens evne til at udøve leadership. Lad os dykke ned i de vigtigste forskelle og forstå, hvorfor ledere i dette dynamiske landskab skal omfavne lederskabskvaliteter for at trives.
Smalltalk som et ledelsesskridt

This is my first blog post in a series that addresses what leadership is and is not. My second post is: Me-dership is not leadership either – A critical lens on idealised leadership, you can access it through the link.

Ledelse: Struktureret kontrol

Ledelse involverer organisering, planlægning og kontrol af forretningsaktiviteter for at nå specifikke mål og opgaver. Ledere opfatter organisationen som en maskine, der kræver justeringer og finjusteringer for at opnå de ønskede resultater. De sikrer, at arbejdet er i overensstemmelse med etablerede standarder og træffer ofte beslutninger, selv på et detaljeret niveau. Ledelse er centreret om at sætte mål og skabe stabilitet og følger ofte en hierarkisk struktur.

Lederskab: At lede mod en inspirerende vision

Ledelse handler derimod om at inspirere, motivere og lede medarbejdere og organisationen som helhed mod en langsigtet vision. Ledere ser organisationen som et økosystem, der har brug for de rette betingelser for at realisere en fælles vision. En leders primære mål er at styrke andre og, lidt paradoksalt, gøre sig selv potentielt overflødig. De arbejder på at sætte en retning og skabe en følelse af formål, fungerer som katalysatorer for forandring og kan findes på alle niveauer i en organisation.

Manager vs. leder

Ledere opnår deres positioner gennem faglig ekspertise og personlige ambitioner. De er opgave- og målfokuserede, definerer og uddelegerer arbejde, styrer og kontrollerer fremskridt. Deres fokus er på struktur og procedurer. Ledere kan ofte virke optagede og fjerne, fordybet i vigtige møder med overordnede. Paradoksalt nok kan de blive flaskehalse og forhindringer for en organisations udvikling.

LederePå den anden side stiger de i graderne ved at frigøre potentialet i andre. De har visioner og stærke sociale færdigheder, som gør det lettere at samarbejde og coache medarbejdere, mens de navigerer i usikkerhed. Deres fokus er på kultur, miljø og relationer. Ledere er nærværende og autentiske og fungerer som katalysatorer for organisationens udvikling. De tilpasser deres adfærd til situationen og medarbejdernes behov. 

Hvorfor lederes evne til at udøve lederskab er vigtig

Organisationer er i sagens natur politiske og dybt komplekse. Det, der sker i dem, er en konsekvens af, at medarbejderne handler på måder, der giver mening for dem selv. Organisationsdynamik er et resultat af samspillet mellem de enkelte medlemmers professionelle og personlige intentioner. Hvordan medarbejderne vil reagere på en plan eller strategi, er uforudsigeligt. Det er derfor, ledelse kommer til kort i nutidens miljø. Ledere kan ikke kontrollere, hvad der sker i en organisation. Hvis de forsøger at gøre det, kan det komme til at virke manipulerende. I stedet må de forsøge at påvirke medarbejderne gennem sensemaking. For at opnå dette bliver flere aspekter af ens personlige adfærd som leder vigtige.

Betydningen af integritet

Integritet er et kritisk aspekt. Det opstår, når erklærede værdier og grundlæggende antagelser er i harmoni. I bund og grund skal du handle i overensstemmelse med de værdier, du hævder at have, selv når du udsættes for pres eller impulsive reaktioner. Når værdierne ikke er i harmoni, bliver de erklærede værdier blot til pynt. Fraværet af integritet fører til frustration, skepsis, konflikter og potentielt til, at de bedste talenter forlader virksomheden. Folk vil simpelthen ikke tro på eller stole på dig, hvis du ikke handler med integritet.

Betydningen af følelsesmæssig intelligens

Når det gælder effektiv ledelse, spiller følelsesmæssig intelligens, der omfatter elementer som selvbevidsthed, selvregulering, empati og indflydelse, en afgørende rolle. Det er evnen til at forstå og håndtere sine egne og andres følelser. Især ledere har brug for en høj grad af følelsesmæssig intelligens for at kunne navigere i de komplicerede og uforudsigelige menneskelige interaktioner i organisationer. Mens ledere ofte fokuserer på processer og procedurer, er ledere, bevæbnet med deres følelsesmæssige intelligens, indstillet på nuancerne i individuelle og kollektive følelser. Denne empatiske tilgang fremmer bedre relationer, opbygger tillid og hjælper med at forene teams mod en fælles vision. Følelsesmæssig intelligens er nøglen til at inspirere, motivere og vejlede medarbejderne, hvilket adskiller ledere fra simple chefer i nutidens evigt foranderlige verden.

Betydningen af nærvær og autenticitet

Når det gælder effektivt lederskab, er der to nøgleegenskaber, nærvær og autenticitet, som er uundværlige. Daglig tilstedeværelse som leder indebærer mere end at deltage i møder og udstede direktiver. Det betyder, at man smalltalker med sine underordnede, husker navnet på deres ægtefælle og måske endda racen på deres hunde. Disse tilsyneladende små handlinger af anerkendelse og kontakt er vigtige lederegenskaber. De formidler budskabet om, at hver enkelt medarbejder bliver set, værdsat og respekteret. Det skaber et miljø, hvor teammedlemmerne føler sig trygge ved at bringe både dårlige nyheder og banebrydende ideer til bordet.

Autenticitet er den anden søjle i effektivt lederskab. Det rækker ud over blot at overholde organisationens erklærede værdier. Det indebærer, at man tilpasser sine handlinger til sine personlige værdier. Når der er harmoni mellem disse værdier, opfattes lederskabet som ægte. Men hvis man ikke handler i overensstemmelse med sine personlige værdier, kan ens ledelsesstil blive kunstig. Denne uoverensstemmelse kan føre til personlige problemer og risiko for udbrændthed på grund af den stress, der er forbundet med at leve et splittet arbejdsliv.

Den uperfekte verden og overgangen mellem manager og leder

Verden er langt fra perfekt, og den er præget af hastigt accelererende forandringer. Samtidig er organisationer politiske og komplekse økosystemer, hvor hvert medlem handler ud fra sine egne intentioner. Som leder må man opgive illusionen om kontrol og lære at navigere i dette uforudsigelige miljø.

En leders evne til at udøve lederskab og skabe en følelse af formål er afgørende for succes i denne verden i konstant forandring. De skal se udviklingen af organisationen som deres primære ansvar og skabe de bedst mulige betingelser for at opnå resultater. Autenticitet, integritet og situationsbestemt lederskab bliver nøgleegenskaber.

Forandring begynder med, at man er villig til at tage imod den. Overgangen fra manager til leder er en løbende rejse med selvforbedring og tilpasning til kravene i den dynamiske verden, vi lever i.

Hvis du er klar til at begive dig ud på denne rejse med selvindsigt, refleksion og forandring, er vores Program for autentisk lederskab kan være nøglen. Det seks måneder lange program består af tre timers virtuelle møder hver fjerde uge. Det omfatter en 360 Reflekteret bedste selvvurdering, diskussioner om artikler, dialoger med en refleksionspartner og træning i banebrydende modeller og tilgange til at udøve dit autentiske lederskab. 

Du kan også begynde med at reflektere over din personlige ledelsesstil. Få et eksempel på vores arbejdsbog om situationsbestemt og autentisk ledelse ved at udfylde formularen ovenfor.

Del:

Flere indlæg

Steve Gale on unsplash.com

Me-dership is not Leadership Either – A Critical Lens on Idealised Leadership

In the realm of leadership, there’s a subtle transformation happening, one that often goes unnoticed – the rise of ‘Me-dership.’ This phenomenon sees leadership language being co-opted to serve personal interests. ‘Me-dership’ involves humble-bragging and self-serving claims of modesty. Join me in exploring how this shift challenges the essence of leadership, as we uncover the complexities of this increasingly prevalent trend in our workplaces.

Læs mere "
Foto af Mohamed Nohassi på Unsplash

Udvikling af din unikke ledelsesstil

Når det gælder lederudvikling, er det en udbredt misforståelse, at man for at blive en effektiv leder skal efterligne stilen hos fremtrædende personer i erhvervslivet. Men den sande essens af lederskab ligger ikke i at kopiere en andens tilgang, men i at dyrke sin egen unikke stil, der stemmer overens med ens egne værdier og bygger på ens eksisterende styrker. I dette blogindlæg vil vi udforske ideen om at skabe din lederidentitet, og hvordan du kan begynde denne rejse med et 360-evalueringsværktøj kaldet Reflected Best Self.

Læs mere "

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!