Udvikling af din unikke ledelsesstil

Når det gælder lederudvikling, er det en udbredt misforståelse, at man for at blive en effektiv leder skal efterligne stilen hos fremtrædende personer i erhvervslivet. Men den sande essens af lederskab ligger ikke i at kopiere en andens tilgang, men i at dyrke sin egen unikke stil, der stemmer overens med ens egne værdier og bygger på ens eksisterende styrker. I dette blogindlæg vil vi udforske ideen om at skabe din lederidentitet, og hvordan du kan begynde denne rejse med et 360-evalueringsværktøj kaldet Reflected Best Self.
Foto af Mohamed Nohassi på Unsplash

Imitationens faldgrube

Mange håbefulde ledere falder i den fælde at forsøge at kopiere kendte lederes succeshistorier. Selvom det er gavnligt at lade sig inspirere af dygtige personer, er det vigtigt at huske, at det, der virker for én leder, ikke nødvendigvis virker for en anden. At kopiere en andens ledelsesstil fører ofte til uautenticitet, afkobling fra dit team og risiko for fiasko.

Din ledelsesstil - en afspejling af dine værdier

Din ledelsesstil skal ikke bare afspejle dine evner, men også dine kerneværdier, overbevisninger og principper. Den skal stemme overens med, hvem du er som person. Ved at tilpasse dit lederskab til dine personlige værdier kan du lede med autenticitet og overbevisning, hvilket igen skaber tillid og respekt fra dit team.

Dine værdier er det kompas, der styrer dine handlinger, beslutninger og interaktioner som leder. Når du handler i overensstemmelse med dine personlige værdier, oplever du en følelse af tilfredsstillelse og formål. Men hvis du afviger fra disse værdier, kan du komme i vanskeligheder og i ekstreme tilfælde være på vej mod udbrændthed.

For tyve år siden havde jeg en personlig oplevelse, der tydeligt illustrerede vigtigheden af at tilpasse lederskab til personlige værdier. På det tidspunkt var jeg uforvarende kommet til at afvige fra mine egne værdier i et forsøg på at efterligne den forventede ledelsesstil i min virksomhed. Resultatet var en voksende følelse af dissonans og uro i mig. Det blev mere og mere klart, at det var uholdbart at forsøge at lede på en måde, der ikke stemte overens med mine værdier.

Denne rejse i uoverensstemmelse med mine værdier førte til udbrændthed. Jeg var konstant stresset, ængstelig og følte mig afkoblet fra mit team. Det blev tydeligt, at jeg ikke kunne opretholde denne facade ret længe, uden at det ville få negative konsekvenser for mit velbefindende og min ledereffektivitet.

Byg på dine egne styrker

I stedet for at forsøge at omforme dig selv fuldstændigt som leder, er det mere effektivt at bygge på dine eksisterende styrker. Identificer, hvad du allerede gør godt som leder, og fokuser på at forbedre disse egenskaber. Det øger ikke kun din effektivitet, men fastholder også din autenticitet.

Et værdifuldt værktøj på denne rejse er Reflected Best Self-øvelsen, en 360-graders vurdering, der giver dig mulighed for at få en omfattende forståelse af dine lederevner. Denne øvelse giver dig mulighed for at indsamle feedback fra jævnaldrende, kolleger og underordnede, hvilket kaster lys over dine styrker og områder, der kan forbedres.

Få vores øvelsesguide til det reflekterede bedste selv

Udfyld formularen ovenfor, og begiv dig ud på rejsen mod at opdage din unikke ledelsesstil. Denne guide vil give dig trinvise instruktioner om, hvordan du gennemfører øvelsen og fortolker resultaterne.

Styrken ved værdidrevet lederskab

At finde tilbage til mine værdier gav mig mulighed for at genvinde fodfæstet som leder. Det var et vendepunkt i min karriere. Jeg begyndte at lede på en måde, der føltes autentisk og tro mod mig selv. Denne forandring gav mig ikke kun en følelse af formål og tilfredsstillelse, men styrkede også mit forhold til mit team og forbedrede mine resultater som leder.

Skab din lederidentitet

I din søgen efter effektivt lederskab skal du huske, at imitation ikke er vejen til succes. Nøglen er at udvikle din unikke ledelsesstil, som er forankret i dine værdier og forstærket af dine eksisterende styrker. Brug øvelsen Reflected Best Self som udgangspunkt for at få indsigt i dine lederevner og opbygge en ledelsesstil, der er helt unik for dig. Din autenticitet som leder vil ikke kun gavne dig, men også inspirere og motivere dem, du leder.

Afslutningsvis skal du huske, at din ledelsesstil altid skal være i overensstemmelse med dine personlige værdier. Hvis du afviger fra dine værdier, kan det føre til stress og udbrændthed, hvilket min personlige erfaring for to årtier siden var et eksempel på. Omfavn dine værdier, byg på dine styrker, og brug værktøjer som Reflected Best Self-øvelsen til at skabe en ledelsesstil, der er unik, autentisk og holdbar.

Del:

Flere indlæg

Steve Gale on unsplash.com

Me-dership is not Leadership Either – A Critical Lens on Idealised Leadership

In the realm of leadership, there’s a subtle transformation happening, one that often goes unnoticed – the rise of ‘Me-dership.’ This phenomenon sees leadership language being co-opted to serve personal interests. ‘Me-dership’ involves humble-bragging and self-serving claims of modesty. Join me in exploring how this shift challenges the essence of leadership, as we uncover the complexities of this increasingly prevalent trend in our workplaces.

Læs mere "
Smalltalk som et ledelsesskridt

Management er ikke lederskab

Management er ikke synonymt med lederskab. Selvom disse begreber ofte bruges i flæng, dækker de over fundamentalt forskellige tilgange til at lede organisationer. I dagens omskiftelige verden er sondringen mellem management og leadership af afgørende betydning, og det samme er lederens evne til at udøve leadership. Lad os dykke ned i de vigtigste forskelle og forstå, hvorfor ledere i dette dynamiske landskab skal omfavne lederskabskvaliteter for at trives.

Læs mere "

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!