Fremme teamsynergi, overvinde dysfunktioner og opbygge stærke teams

Når det gælder effektivt teamwork, er der vigtige elementer, der skaber høj performance, herunder kraften i teamsynergi, håndtering af de fem dysfunktioner i et team og den transformerende effekt af øvelsen "Market of Skills".
Formel 1-pitstop

Team-synergi: Grundlaget for succes

Synergi er den magi, der forvandler en gruppe individer til et højtydende team. Den udspringer af det fælles mål eller formål, der binder teammedlemmerne sammen. Ligesom et Formel 1-hold sigter mod at vinde verdensmesterskabet, er tillid, rolleklarhed og ansvarlighed afgørende for at nå det fælles mål. I bund og grund betyder synergi, at den kollektive helhed er større end summen af de enkelte dele.

Håndtering af dysfunktioner: Vejen til høj ydeevne

Patrick Lencionis Five Dysfunctions of a Team tilbyder en model til at forstå teamets udfordringer. Den rangerer fem adfærdsmæssige karakteristika ved et team og vejleder ledere og trænere i, hvor de skal fokusere deres indsats, når de håndterer teamdysfunktioner. Disse dysfunktioner, i stigende rækkefølge efter sværhedsgrad, inkluderer:

   1. Fravær af tillid: Grundlaget for teamwork, tillid, er den mest alvorlige dysfunktion. Uden tillid bliver andre dysfunktioner sværere at løse. At opbygge tillid indebærer at leve op til hinandens forventninger og kan styrkes gennem arbejdsaftaler og teamchartre.

   1. Frygt for konflikt: Den anden dysfunktion er frygten for åben dialog og konflikter. Teammedlemmer skal se uenigheder som muligheder for vækst og innovation. At facilitere konstruktive samtaler er afgørende for at undgå kunstig harmoni og bevare teamets energi.

   1. Mangel på engagement: Den tredje dysfunktion opstår, når teammedlemmerne undgår at forpligte sig fuldt ud til et fælles mål. Et klart, fælles mål er grundlaget for at blive et team. Tilskyndelse til indflydelse og aktiv deltagelse, såsom implementering af Agile-praksis, er afgørende for at øge engagementet.

   1. Undgåelse af ansvarlighed: Teammedlemmerne skal holde hinanden ansvarlige for de løfter, de giver. Dette afhænger af tillid, åben dialog og en forudgående forpligtelse til ansvarlighed. At fokusere på mål frem for enkeltpersoner er nøglen til effektiv ansvarlighed.

   1. Uopmærksomhed på resultater: Den sidste dysfunktion opstår, når teammedlemmerne mister overblikket over, hvad de laver og hvorfor. Det er afgørende, at man forbinder sig med teamets formål og forstår den værdi, de giver kunderne og organisationen.

  Når man skal håndtere teamudfordringer, er det vigtigt, at man tager fat på den mest alvorlige dysfunktion først, for hvis man tager fat på mindre alvorlige dysfunktioner, vil det kun være som at kradse i overfladen af det virkelige problem.

  Når det handler om at håndtere tillidsproblemer, har Market of Skills vist sig at være en god katalysator.

  Fra tillid til triumf gennem markedet for færdigheder

  Øvelsen "Market of Skills" er et transformationsværktøj udviklet af Peter Lang, en psykoanalytiker med speciale i systemisk organisationsteori. Det er en øvelse i to omgange, der er designet til at skabe tillid, fremme åben dialog og forbedre teamets identitetsfølelse. Denne aktivitet er især værdifuld for nydannede teams, men dens virkning rækker ud over denne fase.

  1. runde: Hvert teammedlem påtager sig rollen som en markedssælger og laver en plakat, der fremviser deres relevante kompetencer, færdigheder og interesser. Plakaten skal vise, hvad de bidrager med til teamets mål og formål, samt deres "under-the-counter"-færdigheder, som måske ikke er direkte relaterede, men som er bemærkelsesværdige. De angiver også kompetencer, som de ønsker at lære af andre.

  2. runde: Under præsentationen giver teammedlemmerne feedback i form af klistermærker, der viser påskønnelse af færdigheder, spotter yderligere evner og tilbyder hjælp til personlig udvikling. Den strukturerede feedback skaber et dybt bånd mellem teammedlemmerne og styrker tilliden og den åbne dialog.

  Jeg har brugt øvelsen "Market of Skills" siden 2008, og jeg oplever konsekvent bemærkelsesværdige resultater, når jeg faciliterer teams.

  Frigør dit teams potentiale

  For dem, der er ivrige efter at implementere øvelsen "Market of Skills" med deres teams, tilbyder jeg en faciliteringsguide. For at få adgang til denne værdifulde ressource og komme i gang med din teambuilding-rejse skal du blot udfylde formularen i dette blogindlæg.

  Resultatet: Et stærkt, sammentømret team

  Øvelsen "Market of Skills" fremmer en dyb følelse af teamidentitet og gensidig påskønnelse. Den udvider tilliden og forbedrer den åbne dialog og giver teammedlemmerne mulighed for at holde hinanden ansvarlige. Denne strukturerede proces er det fundament, som tillid, åben dialog, engagement og ansvarlighed bygger på, og som kulminerer i højtydende teams.

  Øvelsen "Market of Skills" handler ikke kun om at fremvise færdigheder; det handler om at forvandle en gruppe individer til et stærkt, sammenhængende team, der er klar til at tage fat på deres fælles mål med passion og engagement.

  Del:

  Flere indlæg

  Steve Gale on unsplash.com

  Me-dership is not Leadership Either – A Critical Lens on Idealised Leadership

  In the realm of leadership, there’s a subtle transformation happening, one that often goes unnoticed – the rise of ‘Me-dership.’ This phenomenon sees leadership language being co-opted to serve personal interests. ‘Me-dership’ involves humble-bragging and self-serving claims of modesty. Join me in exploring how this shift challenges the essence of leadership, as we uncover the complexities of this increasingly prevalent trend in our workplaces.

  Læs mere "
  Smalltalk som et ledelsesskridt

  Management er ikke lederskab

  Management er ikke synonymt med lederskab. Selvom disse begreber ofte bruges i flæng, dækker de over fundamentalt forskellige tilgange til at lede organisationer. I dagens omskiftelige verden er sondringen mellem management og leadership af afgørende betydning, og det samme er lederens evne til at udøve leadership. Lad os dykke ned i de vigtigste forskelle og forstå, hvorfor ledere i dette dynamiske landskab skal omfavne lederskabskvaliteter for at trives.

  Læs mere "
  Foto af Mohamed Nohassi på Unsplash

  Udvikling af din unikke ledelsesstil

  Når det gælder lederudvikling, er det en udbredt misforståelse, at man for at blive en effektiv leder skal efterligne stilen hos fremtrædende personer i erhvervslivet. Men den sande essens af lederskab ligger ikke i at kopiere en andens tilgang, men i at dyrke sin egen unikke stil, der stemmer overens med ens egne værdier og bygger på ens eksisterende styrker. I dette blogindlæg vil vi udforske ideen om at skabe din lederidentitet, og hvordan du kan begynde denne rejse med et 360-evalueringsværktøj kaldet Reflected Best Self.

  Læs mere "

  Lad os snakke om
  Hvordan vi kan hjælpe!

  Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!