Styrken ved systemisk coaching i forandringsledelse

At forstå og navigere i de komplekse organisatoriske dynamikker kræver en gennemtænkt tilgang, og det er her, systemisk coaching kommer ind i billedet.
Foto af Ana Paula Grimaldi på Unsplash

I det evigt foranderlige landskab, som nutidens organisationer befinder sig i, er effektiv forandringsledelse en kritisk faktor for succes. Mange organisationer investerer meget tid og mange ressourcer i at skabe strategier og planer for forandring, men den ultimative succes for ethvert forandringsinitiativ afhænger af medarbejdernes kollektive handlinger. Afdøde Ralph Stacey ville hævde, at det snarere er medarbejdernes handlinger, der bestemmer resultatet af forandringen, baseret på hvad der giver mening for dem, snarere end den strategi, der er defineret af ledelsen.

Organisatoriske dynamikker er i sagens natur komplekse og påvirkes af forskellige faktorer, herunder individuelle opfattelser, følelser og sociale interaktioner. At forstå og navigere i denne kompleksitet kræver en gennemtænkt tilgang, og det er her, systemisk coaching kommer ind i billedet.

Systemisk coaching er en tilgang, der anerkender sammenhængen i hele organisationssystemet og kan hjælpe med at tilpasse individuelle handlinger til organisationens bredere mål. Det fremmer en kultur med selvbevidsthed, empowerment og kontinuerlig læring, hvilket gør det til et stærkt værktøj til forandringsledelse.

En værdifuld ramme, der kan forklare vigtigheden af systemisk coaching, er David Rocks SCARF-model, som fremhæver fem sociale domæner, der har stor indflydelse på menneskelig adfærd: Status, sikkerhed, autonomi, samhørighed og retfærdighed.

Lad os fokusere på "Status"-elementet i SCARF-modellen og dets relevans for forandringsledelse. Traditionelle forandringstilgange indebærer ofte, at medarbejderne bliver instrueret eller får at vide, hvad de skal gøre, hvilket får dem til at føle sig mindre værd og truede. Det kan føre til modstand og hindre en vellykket implementering af forandringer.

På den anden side har systemisk coaching en anden tilgang. Det indebærer at hjælpe medarbejderne med at udforske deres indre potentiale, identificere løsninger og bestemme deres egne tilgange til at imødekomme den ønskede forandring. Ved at styrke enkeltpersoner og involvere dem aktivt i forandringsprocessen øger systemisk coaching deres følelse af status og præstation. Det øger også deres følelse af autonomi - og højst sandsynligt også retfærdighed.

Som David Rock siger, handler det ikke om at tvinge folk til at ændre sig; det handler om at hjælpe dem med at opbygge en ramme for forandring. I tråd med denne tilgang er der tre vigtige overvejelser for vellykkede forandringsprocesser:

  1. Skab et sikkert miljø: Systemisk coaching skaber et sikkert og tillidsfuldt rum, hvor medarbejderne kan udtrykke deres tanker, bekymringer og ideer uden frygt for at blive dømt. Dette miljø fremmer åben kommunikation og øger sandsynligheden for værdifuld indsigt og innovative løsninger.
  2. Fokuser opmærksomheden på den ønskede tilstand: Gennem systemisk coaching kan enkeltpersoner fokusere deres opmærksomhed på den ønskede fremtidige tilstand og tilpasse deres mål til organisationens vision. Denne tilpasning hjælper med at skabe en følelse af formål og retning, hvilket motiverer medarbejderne til at deltage aktivt i forandringsrejsen.
  3. Fasthold fokus over tid: Forandring er en løbende proces, og systemisk coaching kan være med til at sikre, at opmærksomheden hele tiden er rettet mod den ønskede nye tilstand. Ved regelmæssigt at genbesøge og opdatere målene forbliver medarbejderne engagerede og forpligtede til forandringsindsatsen.

Konklusionen er, at Systemisk Coaching tilbyder en stærk og holistisk tilgang til forandringsledelse. Ved at anerkende betydningen af individuelle intentioner og tilpasse dem til organisatoriske mål, styrker Systemic Coaching medarbejderne, øger deres følelse af status og fremmer et positivt og motiveret miljø for forandring.

For dem, der er interesserede i at udnytte potentialet i systemisk coaching, er vi glade for at kunne fortælle, at Better Change tilbyder træning i systemisk coaching som en del af vores ICAgile Agile Coaching Professional Certificeret (ICP-ACC) klasser. Denne uddannelse vil udstyre deltagerne med de nødvendige værktøjer og teknikker til at blive dygtige til systemisk coaching samt andre relevante Agile Coaching-teknikker, så de kan drive vellykkede forandringsinitiativer.

Tag imod kraften i systemisk coaching, og gå forrest i positive forandringer i din organisation. Sammen kan vi skabe en kultur med løbende forbedringer og vækst.

Del:

Flere indlæg

Steve Gale on unsplash.com

Me-dership is not Leadership Either – A Critical Lens on Idealised Leadership

In the realm of leadership, there’s a subtle transformation happening, one that often goes unnoticed – the rise of ‘Me-dership.’ This phenomenon sees leadership language being co-opted to serve personal interests. ‘Me-dership’ involves humble-bragging and self-serving claims of modesty. Join me in exploring how this shift challenges the essence of leadership, as we uncover the complexities of this increasingly prevalent trend in our workplaces.

Læs mere "
Smalltalk som et ledelsesskridt

Management er ikke lederskab

Management er ikke synonymt med lederskab. Selvom disse begreber ofte bruges i flæng, dækker de over fundamentalt forskellige tilgange til at lede organisationer. I dagens omskiftelige verden er sondringen mellem management og leadership af afgørende betydning, og det samme er lederens evne til at udøve leadership. Lad os dykke ned i de vigtigste forskelle og forstå, hvorfor ledere i dette dynamiske landskab skal omfavne lederskabskvaliteter for at trives.

Læs mere "
Foto af Mohamed Nohassi på Unsplash

Udvikling af din unikke ledelsesstil

Når det gælder lederudvikling, er det en udbredt misforståelse, at man for at blive en effektiv leder skal efterligne stilen hos fremtrædende personer i erhvervslivet. Men den sande essens af lederskab ligger ikke i at kopiere en andens tilgang, men i at dyrke sin egen unikke stil, der stemmer overens med ens egne værdier og bygger på ens eksisterende styrker. I dette blogindlæg vil vi udforske ideen om at skabe din lederidentitet, og hvordan du kan begynde denne rejse med et 360-evalueringsværktøj kaldet Reflected Best Self.

Læs mere "

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!