At mestre kunsten at sætte mål med OKR

Målsætning er en integreret del af enhver organisations strategi for succes. En metode, der for nylig er blevet populær, er OKR-metoden.

Målsætning er en integreret del af enhver organisations strategi for succes. En metode, der for nylig er blevet populær, er OKR-metoden. OKR er et akronym for Objectives and Key Results og er en innovativ tilgang til målsætning, som er eksperimentel, datadrevet og fokuserer på værdi ud over blot leverancer og overskud. Det er en organisk metode, der opmuntrer til vækst og fremmer en kultur med kontinuerlig læring og strategisk tænkning på arbejdspladsen.

Oversigt over OKR

OKR, eller Objectives and Key Results, er et målsætningssystem, der tilpasser og engagerer medarbejdere omkring målbare mål. Det er et enkelt værktøj, der skaber en rytme af tilpasning og engagement omkring kvantificerbare og tidsbestemte mål. OKR-metoden er blevet taget i brug af mange organisationer, herunder tech-giganter som Google og Intel, for at fremme en kultur med samarbejde, selvforbedring og løbende læring.

"OKR er en enkel, hurtig proces, der engagerer hvert teams perspektiv og kreativitet."OKR er ikke kun for teknologivirksomheder. Traditionelle virksomheder som Walmart, Target, ING Bank osv. har også taget denne metode til sig. Kernefilosofien i OKR er at have ambitiøse mål, og nøglen til at nå disse mål er at tilpasse hvert teammedlems indsats mod disse fælles mål.

Forståelse af OKR: Det grundlæggende

OKR-metoden blev udviklet af Andy Grove hos Intel og senere populariseret af venturekapitalisten John Doerr, som introducerede den til Google. Det er en enkel, men robust ramme, der består af to hovedkomponenter: Målsætninger og nøgleresultater.

Målsætninger er kvalitative beskrivelser af, hvad du ønsker at opnå. De skal være korte, inspirerende og engagerende. En målsætning skal motivere og udfordre teamet.

Vigtige resultaterNøgleresultater er på den anden side et sæt parametre, der måler dine fremskridt hen imod målet. For hvert mål bør du have et sæt af 2 til 5 nøgleresultater. De skal være kvantitative og målbare.

"Hvis det ikke har et tal, er det ikke et nøgleresultat." - Marissa Mayer, tidligere vicepræsident i Google. Et eksempel på et mål kunne være "Skab en fantastisk kundeoplevelse". Nøgleresultaterne for denne målsætning kunne være:

 1. Reducer den gennemsnitlige svartid for kundesupport fra X til Y
 2. Forøg kundefastholdelsesraten fra X til Y
 3. Forbedre kundetilfredshedsscoren (CSAT) fra X til Y

Det unikke ved OKR

OKR er ikke en rigid ramme, men snarere en fleksibel tilgang til målsætning. Der er nogle kernebegreber, som definerer det unikke ved OKR-metoden.

Agile Mål

I modsætning til traditionelle planlægningsmetoder anvender OKR en agile-tilgang. Den bruger kortere målcyklusser, hvilket gør det muligt for virksomheder hurtigt at tilpasse sig og reagere på forandringer.

Enkelhed

OKR er ligetil og let at forstå. Processen med at sætte mål ved hjælp af OKR er let og reducerer den tid, der bruges på at sætte mål, betydeligt.

Gennemsigtighed

OKR'er er offentlige i organisationen, hvilket fremmer en kultur af gennemsigtighed. Alle har adgang til alle andres OKR'er, hvilket hjælper med at skabe organisatorisk tilpasning.

Indlejrede kadencer

OKR anerkender, at strategiske og taktiske mål har forskellige tempi. Derfor anvender de forskellige rytmer:

 1. En strategisk kadence for OKR'er på højt niveau og længere sigt for virksomheden (normalt årligt).
 2. En taktisk kadence med kortsigtede OKR'er for afdelinger og teams (normalt kvartalsvis).
 3. En operationel kadence for sporing af OKR-resultater og initiativer (normalt ugentligt).

Målsætning i to retninger

OKR bruger en markedsbaseret tilgang, der er både bottom-up og top-down. Virksomheden fastsætter de strategiske OKR'er, og hvert team udarbejder deres taktiske OKR'er i overensstemmelse med deres strategi. Typisk bliver omkring 60% af OKR'erne sat bottom-up efter aftale med lederne, hvilket forbedrer engagementet og forståelsen af strategien.

Ambitiøse mål

OKR sigter mod dristige, ambitiøse mål. Filosofien bag OKR er, at hvis virksomheden altid når 100% af sine mål, er de for nemme. Ambitiøse mål er kendt som strækkemål; normalt bør kun 60-70% af dem opnås i gennemsnit.

Afkobling af belønninger

Det er afgørende at adskille OKR'er fra kompensation og forfremmelser. Medarbejderne har brug for at vide, at de ikke mister penge, hvis de sætter ambitiøse mål. OKR er en ramme for målsætning, ikke et værktøj til evaluering af medarbejdere.

Implementering af OKR

At indføre OKR er en rejse, ikke en enkeltstående begivenhed. Det er en kulturel transformation, der ikke sker fra den ene dag til den anden. Ved at implementere en gennemtænkt strategi er det muligt at justere dynamikken i virksomheden inden for et par måneder og fremme teamets tilpasning og engagement.

Almindelige fejl og tips til at skrive gode OKR'er

Når man implementerer OKR'er, er der almindelige fejl, man skal undgå, og tips, man skal følge for at skrive gode OKR'er.

Almindelige fejl

 1. Brug OKR som en opgaveliste.
 2. At sætte for mange OKR'er.
 3. Du tilpasser ikke dine OKR'er.
 4. "Indstil det og glem det."

Tips til at skrive gode OKR'er

Til målsætninger:

 • De skal være enkle, korte og lette at huske.
 • De skal ikke være kedelige.

For vigtige resultater:

 • Adskil målinger fra initiativer.
 • Sæt et par stykker af dem. Normalt mellem 2 og 5 pr. mål.

Med den OKR kan organisationer sætte ambitiøse mål, måle fremskridt og fremme en kultur med gennemsigtighed og løbende læring. Det er et enkelt, fleksibelt og kraftfuldt værktøj til at skabe vækst og succes i det moderne forretningslandskab.

Del:

Flere indlæg

Steve Gale on unsplash.com

Me-dership is not Leadership Either – A Critical Lens on Idealised Leadership

In the realm of leadership, there’s a subtle transformation happening, one that often goes unnoticed – the rise of ‘Me-dership.’ This phenomenon sees leadership language being co-opted to serve personal interests. ‘Me-dership’ involves humble-bragging and self-serving claims of modesty. Join me in exploring how this shift challenges the essence of leadership, as we uncover the complexities of this increasingly prevalent trend in our workplaces.

Læs mere "
Smalltalk som et ledelsesskridt

Management er ikke lederskab

Management er ikke synonymt med lederskab. Selvom disse begreber ofte bruges i flæng, dækker de over fundamentalt forskellige tilgange til at lede organisationer. I dagens omskiftelige verden er sondringen mellem management og leadership af afgørende betydning, og det samme er lederens evne til at udøve leadership. Lad os dykke ned i de vigtigste forskelle og forstå, hvorfor ledere i dette dynamiske landskab skal omfavne lederskabskvaliteter for at trives.

Læs mere "
Foto af Mohamed Nohassi på Unsplash

Udvikling af din unikke ledelsesstil

Når det gælder lederudvikling, er det en udbredt misforståelse, at man for at blive en effektiv leder skal efterligne stilen hos fremtrædende personer i erhvervslivet. Men den sande essens af lederskab ligger ikke i at kopiere en andens tilgang, men i at dyrke sin egen unikke stil, der stemmer overens med ens egne værdier og bygger på ens eksisterende styrker. I dette blogindlæg vil vi udforske ideen om at skabe din lederidentitet, og hvordan du kan begynde denne rejse med et 360-evalueringsværktøj kaldet Reflected Best Self.

Læs mere "

Lad os snakke om
Hvordan vi kan hjælpe!

Nyder du vores artikler? Endnu bedre er det, hvis du kan tale med os personligt! Kontakt os, så vi kan planlægge noget!